Coğrafya Yazılı Soruları

Kategorisi

12.sınıf coğrafya 1.dönem 1.yazılı soru ve cevapları 2017-2018

ÜRGÜP ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017-2018  ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 12. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (2 PUAN) 1) ……………  Yer’e en yakın katman olup atmosferdeki gazların % 75’ini bulundurur. 2) Herhangi bir yerin ya da yamacın Güneş’e göre konumuna ……………  denir. 3) Ekvator’dan kutuplara doğru

11.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

AYŞE KEMAL İNANÇ AİHL 11. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI (CEVAPLARINIZI ARKAYA İŞARETLEYİNİZ.) 1. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemdeki biyo çeşitliliği tehdit eden, insan kaynaklı faktörler arasında gösterilemez? A) Tarımda düzensiz ve aşırı şekilde ziraî ilaç kullanımı B) Tabiat parklarının kurulması C) Küresel ısınma D) Aşırı avlanma ve toplama yapmak E) Sulak alanların kurutulması 2.

10.sınıf coğrafya 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

2015-2016 10.SINIF SINIFI COĞRAFYA DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SORULARI S.1. Aşağıda verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu yanda bırakılan boşluklara yazınız. (3*5=15 puan) (…..) a. Nevşehir,Ürgüp,Göreme yöresinde oluşan peribacalarının oluşumunda volkan tüfü ve dış kuvvetlerin etkisi olmuştur. (……) b. Levha sınırlarında deprem görülme olasılığı çoktur. (……) c. Sularını denize ulaştıran akarsular kapalı havza akarsulardır. (……) ç.

12.sınıf coğrafya dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12-B SINIFI II.DÖNEM TELAFİ YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARIDIR ADI: SOYADI: NUMARASI: PUANI: 1. Taşıma sistemlerinde birim başına yük taşıma maliyeti en azdan, en fazlaya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kara yolları – Demir yolları – Deniz yolları B) Deniz yolları – Demir yolları – Kara yolları C) Demir yolları – Kara yolları

9.sınıf coğrafya dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM Telafi YAZILI SORULARI (1) … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILISI Tarih: …/…/…… ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:……… 1. Aşağıda yazılan ve muhteşem dörtlüye ait olan doğal ortamların tanımlarını yanlarına yazınız. a) Atmosfer : b) Hidrosfer: 2. Yukarıdaki izohips haritasında

10.sınıf coğrafya dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

I- Panama Kanalı II- Cebeli Tarık Boğazı III- Kiel Kanalı IV- Macelllan Boğazı V- Malaka Boğazı 1. Yukarda verilen boğaz ve kanallardan hangileri Atlas Okyanusunu Büyük okyanusa bağlar? A) I- IV B) I- III C) II- V D) II-III- IV E) I – II- IV 2. Karayolu açısından Asya’da en önemli kavşak aşağıdakilerden hangisidir? A)

11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 2. DÖNEM TELAFİ YAZILI SORULARI (4) … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM TELAFİ YAZILISI Tarih: …/…/…… ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:……… A-AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ (2 P) 1-Kömür ………………çağda evlerin ısıtılmasında kullanılırdı. 2-Hollanda’da ………………..iklim görülür. 3-İngiltere’de akarsuların denize döküldüğü yerlerde……………….ler oluşmuştur. 4-Hindistan’da …………………………..bulunduğu KB