Eğitimde Öncü Adres
Kategori İçerikleri

Tarih

Uygurlar ve Uygurların Önemli Özellikleri

Kurucuları Kutluk Bilge Kül Kağan  dır.®Orhun ve Selenge Nehirleri arasında yaşadılar.®Basmil ve Karluklarla birleşerek 2.Göktürkleri yıktılar.®Başkent Ötüken ardından Ordu Balıg olmuştur.…

18 Ocak

Paris Konferansı (18 Ocak 1919) İtilaf Devletleri yenilen devlet­lerle imzalanacak barış antlaşmalarının şartlarını tespit etmek ve bo­zulan dengeleri kendi lehlerine kurmak için Paris’te bir…

İlk Türk İslam Devletlerinde Ekonomi

İlk Türk İslam Devletlerinde Ekonomik YapıTürk İslam devletleri tarımdan madenciliğe çok çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunmuştur. Bu ekonomik faaliyetler, İslamiyet öncesi Türklerde…

Ay ve Güneş Esaslı Takvimler

Güneş Yılı Esaslı Takvimler:*12 Hayvanlı Türk Takvimi , Celali Takvim , Rumi Takvim , Takvim -i Garbi, Miladi Takvim  gibi takvimler Güneş  yılı esaslı takvimlerdir 12 Hayvanlı Türk…

Geçmişte kullanılan saatler hangileridir?

geçmişten günümüze saatler sırasıyla, eskiden kullanılan saat türlerinden biri, saat çeşitleri, günümüzde kullanılan saatler, eski zamanlarda kullanılan saatler, insanların kullandığı saatlerGüneş…

Sanayi inkılabının sonuçları nelerdir? kısaca

Sanayi İnkılabının SonuçlarıBüyük fabrikalar kuruldu ve üretimde büyük bir ar­tış meydana geldi. Yeni buluşlar ve teknik ilerlemeye önem verildi. Modern işçi sınıfı doğdu, işçi haklarını…

Osmanlıda toprak sistemi kısaca

MÜLK ARAZİMülkiyet hakkı arazi sahibinin olan topraklardır. Mülk arazi ikiye ayrılır:Öşri Topraklar: Fethedildiği zaman Müslümanlara verilen topraklardır. Topraklar, sahiplerinin mülkü…

Maddelerle Rönesans Sonuçları

RÖNESANS’IN SONUÇLARI NELERDİR?Rönesans birçok alanda Avrupa’nın çağdaşlaşmasını sağlamıştır. Rönesans sayesinde Avrupa insanının yaşantısı modernleşmiş, düşünce yapısı değişmiş, bağnazlık ve…

Kısaca coğrafi keşiflerin nedenleri, sonuçları

Orta Çağ'ın sonuna kadar dünyanın pek çok yeri bilinmiyordu. İşte bu yeni yollar arama girişimleri sırasında pek çok yer ilk kez keşfedildi ve yeni ticaret yollan bulundu. Yeni Çağ'ın başlarında…