Category: Tarih

Urartular Özellikleri

Urartular Özellikleri

Urartular Doğu Anadolu’da Van Gölü civarında kurulan uygarlığın başkenti Tuşpa’ dır. Urartular maden işlemeciliği, hayvancılık, dokumacılık ile uğraşmışlardır. Mimaride gelişen Urartular; kaleler, surlar, sulama kanallları yapmışlardır. Van Kalesi ve Şamran adı verilen sulama kanalları...

Frigler Özellikleri

Frigler Özellikleri

İç Anadolu Bölgesi’nde, Ankara yakınlarında kurulmuştur. Başkenti Ankara yakınlarındaki Gordion’dur. Bereketi simgeleyen Kibele adı verilen Tanrıçaları vardır. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım ve hayvancılıktan gelen geliri korumak için oldukça sert kurallar koymuşturlar. Örneğin;...

Hititler Özellikleri

Hititler Özellikleri

Başkenti Hattuşaş (Boğazköy)’dür. Çorum dolayında kurulmuştur. Çok Tanrı’ya taptıkları için ‘Bin Tanrı İli’ olarak bilinir. Hititler yaşadıkları her şeyi ‘Anal ’ adı verilen yıllıklara yazmıştırlar. Bu durum Tanrı’ya hesap vermek için Ahiret inancının olduğunu...

Uygurlar ve Uygurların Önemli Özellikleri

Uygurlar ve Uygurların Önemli Özellikleri

Kurucuları Kutluk Bilge Kül Kağan  dır. ®Orhun ve Selenge Nehirleri arasında yaşadılar. ®Basmil ve Karluklarla birleşerek 2.Göktürkleri yıktılar. ®Başkent Ötüken ardından Ordu Balıg olmuştur. ®En parlak dönem Moyen-Çur dönemidir. ®Yerleşik hayata geçen ilk Türk Devletidir. ®18 harfli Uygur Alfabesini...

18 Ocak

18 Ocak

Paris Konferansı (18 Ocak 1919)  İtilaf Devletleri yenilen devlet­lerle imzalanacak barış antlaşmalarının şartlarını tespit etmek ve bo­zulan dengeleri kendi lehlerine kurmak için Paris’te bir barış konferansı toplamış­tır.  Bu konferansa 32 devlet katılmıştır. Konferans, İngiltere...

İlk Türk İslam Devletlerinde Ekonomi

İlk Türk İslam Devletlerinde Ekonomi

İlk Türk İslam Devletlerinde Ekonomik Yapı Türk İslam devletleri tarımdan madenciliğe çok çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunmuştur. Bu ekonomik faaliyetler, İslamiyet öncesi Türklerde olduğu gibi halkın refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Kutadgu Bilig’de; “Halkın zenginliği,...

Monarşi Nedir? Oligarşi Nedir? Teokrasi Nedir? Cumhuriyet Nedir?

Monarşi Nedir? Oligarşi Nedir? Teokrasi Nedir? Cumhuriyet Nedir? Monarşi (ya da krallık) bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Bu hükümdar, Türkçede kral, imparator, şah, padişah, prens, emir gibi çeşitli adlar alabilir. Bir...

geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri 4 sınıf

Ateş bulunmadan önce geceleri aydınlatma aracı olarak yıldızlardan yararlanılıyordu. Hayvan yağlarının ateşte yandığının fark edilmesiyle haznesi taş ve balcıktan yapılan yağ lambaları kullanıldı. 18. yüzyıla kadar yanıcı maddesi değişse de yağ lambaları kullanılıyordu. Cam...

Ay ve Güneş Esaslı Takvimler

Güneş Yılı Esaslı Takvimler: *12 Hayvanlı Türk Takvimi , Celali Takvim , Rumi Takvim , Takvim -i Garbi, Miladi Takvim  gibi takvimler Güneş  yılı esaslı takvimlerdir  12 Hayvanlı Türk Takvimi: – Güneş yılı esaslı...

Geçmişte kullanılan saatler hangileridir?

geçmişten günümüze saatler sırasıyla, eskiden kullanılan saat türlerinden biri, saat çeşitleri, günümüzde kullanılan saatler, eski zamanlarda kullanılan saatler, insanların kullandığı saatler Güneş saati; Beli bir noktaya koyulan dik çubuk saatin ilerlemesi ile yönünü değiştirerek...

Sanayi inkılabının sonuçları nelerdir? kısaca

Sanayi İnkılabının Sonuçları Büyük fabrikalar kuruldu ve üretimde büyük bir ar­tış meydana geldi. Yeni buluşlar ve teknik ilerlemeye önem verildi. Modern işçi sınıfı doğdu, işçi haklarını koruyan sendika ve partiler kurulmaya başlandı. Tıbbın gelişmesi,...

Osmanlıda toprak sistemi kısaca

MÜLK ARAZİ Mülkiyet hakkı arazi sahibinin olan topraklardır. Mülk arazi ikiye ayrılır: Öşri Topraklar: Fethedildiği zaman Müslümanlara verilen topraklardır. Topraklar, sahiplerinin mülkü sayılır, isteyen topraklarını satabilir, bağışlayabilir, vakfedebilir, miras bırakabilirdi. Toprağı işleyenler, elde ettikleri...

Tımar sisteminin osmanlı devleti için sağladığı faydalar

Tımar Sistemi, askeri bir sistem olmasının yanı sıra aynı zamanda idari bir sistemdir.Bu sistemde köylüler devlete vermeleri gereken vergiyi tımar sahibine verirlerdi.Tımar sahipleri de bu vergilerle arazinin vergi gelirine göre belirli sayıda atlı asker(cebelü)...

Lale devrinde yapılan yenilikler nelerdir? Kısaca, Maddeler Halinde

LALE DEVRİ’NDE YENİLİKLER (ISLAHATLAR) Paris, Londra ve Viyana gibi Avrupa başkentlerine geçici elçilik heyetleri yollanmış, böylelikle Avrupa’yı daha yakından tanıma imkânı sağlanmıştır. Said Efendi ve İbrahim Müteferrika Avrupa’dan matbaayı getirmişlerdir. İlk kez çiçek hastalığına...