9. Sınıf Fen Lisesi Biyoloji Konuları 2021-2022

9. Sınıf Biyoloji Konuları 2021-2022 Yaşam Bilimi Biyoloji – Canlıların ortak özelliklerini irdeler. – Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. – Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar Hücre Hücre teorisine ilişkin çalışmaları açıklar. Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. … Devamını oku…

9. Sınıf Biyoloji Konuları 2021-2022

9. Sınıf Biyoloji Konuları

9. Sınıf Biyoloji Ünite ve Kazanımlar Yaşam Bilimi Biyoloji Canlıların ortak özellikleri Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikler Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisi Hücre Hücre teorisi Hücresel yapıları ve görevleri Hücre zarından madde geçişi Canlılar Dünyası Canlıların çeşitliliğinin anlaşılmasında sınıflandırmanın önemini Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler … Devamını oku…

Nitrifikasyon nedir?

Nitrifikasyon : Ortamda bulunan aerobik bakterilerin çeşitli formlarının azot, amonyum ve nitriti kullanarak kademe kademe nitrata dönüştürmesine nitrifikasyon denir. Amonyağın doğada önce nitrite, nitritin de nitrata dönüştürülmesi işlemidir. Doğada bu işi nitrifikasyon bakterileri yapar ( nitrosomanas ve nitrobakter ). Ölen canlıların proteinlerinin oksijenli ortamda mantar ve bakteri faaliyetleri ile amonyum iyonu, su ve karbondioksite kadar giden … Devamını oku…

Antijen nedir? Antikor nedir?

antijen nedir kısaca, antikor nedir kısaca Antijen  nedir? Bağıştıran ya da antijen vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı moleküllerdir. Antijenler genellikle protein ve polisakkarit yapısında canlı organizma kısımları ya da büyük moleküllü proteinler ve bunlara bağlanmış karbonhidratlar, nükleik, lipidik kısımları ya da ürünleridir. En önemli antijenler bakteri lerinin yapısına girenlerdir. Bir antijen … Devamını oku…

Yeryüzündeki proteinleri aynı olan canlılar

 proteinleri aynı olan canlılar ,  proteinleri aynı olan varlıklar Doğada çok çeşitli protein bulunur, canlıların türüne , aynı türün bireylerine, canlının doku ve organlarına göre, bulundurduğu proteinin çeşidi farklılık gösterir. Bir hücrenin yapısında 2000 kadar değişik protein bulunduğu sanılmaktadır. Proteinler , yapılarımdaki maddelere göre basit Proteinler ve bileşik Proteinler olmak üzere iki grupta toplanabilir. Basit Proteinler … Devamını oku…

Ekosistemdeki üretici ,tüketici ve çürükçüllerin ortak özellikleri

Belirli bir kısımda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem denir. Ekosistem aynı zamanda bir besin ağı ile şekillenmektedir. Ekosistem, küresel ölçekte bir düzeni ifade etmekle beraber yerel ve korunaklı bir sistemin varlığına da atıfta bulunabilir. Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine … Devamını oku…

Canlıların ekolojik başarısı neye bağlıdır?

Ekoloji Canlıların birbirleriyle çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji; birey ekolojisi, populasyon ekolojisi ve ekosistem ekolojisi olarak üç alt bölüme ayrılır. Ayrıca daha sonra uygulamalı ekolojide eklenmiştir. Doğal olarak dengeli bir ekosistemde, tüm türlerin biyolojik özellikleri, öyle ayarlanmıştır ki, sistemin barındırabileceğinden daha fazla yavru meydana gelir ve sadece çevreye uyum sağlayabilen en iyileri yaşar. Buna … Devamını oku…

Mayoz bölünme sırasında kalıtsal çeşitliliğe neden olan olaylar nedir?

Mayoz bölünme sırasında kalıtsal çeşitliliğe neden olan olay,  mitoz bölünme kalıtsal çeşitlilik sağlar mı, mayoz bölünme kalıtsal çeşitlilik Eşeyli Üreme ve Kalıtsal Varyasyon Yeryüzünde yaşayan aynı türe ait bireyler birbirlerine benzemelerine rağmen bazı farklılıklara da sahiptirler. Eğer bu farklılıklar genler tarafından aktarılıyorsa kalıtsal varyasyon olarak adlandırılır. Eşeyli üreme bazı mekanizmalarla kalıtsal varyasyonların ortaya çıkmasında rol oynar. … Devamını oku…

Mayoz bölünmenin önemi

mayoz bölünmenin canlılar için önemi, mayoz bölünmenin önemi, Mayoz bölünme evreleri Mayoz sırasında homolog, kromozomlar yan yana gelerek birbiri üzerinde kıvrılır. Kromozomlar arasında parça değişimi olur. Kromozomlar hücrenin ortasında dizilerek kutuplara doğru çekilir. Kromozom-sayısı  2n olan ana hücreden Kromozom sayısı “n” olan iki yavru hücre oluşur ve birinci mayoz tamamlanır. İkinci mayoz ise mitoza benzer … Devamını oku…

Bitkilerde ve hayvanlarda sitoplazma bölünmesi nasıl gerçekleşir?

bitkilerde sitoplazma bölünmesi, bitki ve hayvan hücresinde sitoplazma bölünmesi farkları, bitkide sitoplazma bölünmesi, bitki ve hayvan hücresinde sitoplazma bölünmesi Mitoz bölünme, sitoplazma bölünmesini (sitokinez) ve çekirdek bölünmesini (mitoz) kapsayarak iki evrede gerçekleşir. Mitoz evresinde (çekirdek bölünmesi) profaz, metafaz, anafaz, telofaz adı verilen 4 evre görülür.Bu evrelerden önce interfaz adı verilen bir hazırlık evresi vardır. Bitki hücrelerinde gerçekleşen mitoz … Devamını oku…

Karaciğer nerede? Karaciğer nerede yer alır? Karaciğer nerededir resimli?

Karaciğer nerede? Karaciğer nerede yer alır? Karaciğer nerededir resimli? Karaciğer nerededir video Karaciğer vücut fonksiyonlarının kusursuz işlemesinde büyük önem taşıyan biyokimyasal faaliyetlerin gerçekleştiği hayati bir organdır. Ortalama bir buçuk kilo kadar olan karaciğer iç organların en büyüğüdür. Karın boşluğunun hemen üstünde ve kısmen midenin üzerindedir. Karaciğer iki lob dan oluşur. Vücuda alınan her türlü gıda … Devamını oku…

Proteinlerin Görevleri (madde halinde)

Beslenme diyetinde en fazla alınması gereken proteinli besinlerdir. Proteinin besleyici etkisi olmakla birlikte, kasları besleyici ve iştah açıcı etkileri de vardır. Proteinlerin yapıcı madde olmaları özelliklerinin dışında, yemeklerin tadını daha da güzel hale  getirmek etkileri olduğu gibi açlığı sindirirken, iştahını yitirenlere  yeniden iştah verme özellikleri de vardır. Bu sebeple ızgara et,  süt ve yumurtanın ihmal … Devamını oku…

Biyokimya nedir?

Biyokimya, bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Biyokimyanın amacı her şeyden önce, hücre nin temel bileşenleri olan protein, karbonhidrat, lipit gibi organik bileşiklerin ve yaşamsal önem taşıyan kimyasal tepkimelerde en büyük rolü oynayan DNA nükleik asitlerin, vitaminlerin ve … Devamını oku…

Hücrenin Tarihi

Hücre ilk defa 1665 yılında Robert Hooke tarafından keşfedilmiştir. Robert Hooke şişe mantarından aldığı kesiti mikroskopta incelemiş ve oda şeklinde yapılar görmüştür. Gördüğü bu yapılara “HÜCRE” adını vermiştir. Yaklaşık 200 yıl sonra Brawn (1831) bitki hücresinde çekirdeği buldu.Purkinje, Schwann ve Mohl gibi araştırmacılar hücre içindeki yapıya “Plazma” adını verdiler. Daha sonra hücreyi dış ortamdan ayıran … Devamını oku…