Sor

6. Sınıf Fen Bilimleri Ses Boşlukta Yayılmaz. Neden?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Ses, titreşimlerin bir ortam aracılığıyla yayılmasıdır. Bu ortam, hava, su, katı maddeler gibi maddeler olabilir. Ses dalgaları, moleküllerin sıkıştırılması ve genişlemesiyle enerjiyi ileten mekanik dalgalar olarak kabul edilir.

Boşlukta sesin yayılmamasının ana nedeni, boşluğun molekül içermemesi ve dolayısıyla ses dalgalarının yayılması için bir ortamın bulunmamasıdır. Boşluk, maddeden büyük oranda arındırılmış olduğu için ses dalgaları bu ortamda ilerleyemez ve enerjilerini aktaramaz. Bu nedenle, ses boşlukta yayılmaz.

Özetle, sesin boşlukta yayılamamasının sebebi, ses dalgalarının enerji iletmek için moleküllere ihtiyaç duyması ve boşlukta bu moleküllerin bulunmamasıdır.
1

Ses dalgaları aşağıdaki ortamların hangisinde diğerlerine göre daha süratli yayılır?

 • A ) Boşluk
 • B ) Hava
 • C ) Su
 • D ) Cam

2

Aşağıdaki ortamlardan hangisinde ses diğerlerinden daha iyi yayılır?

 • A ) Hava
 • B ) Göl
 • C ) Boşluk
 • D ) Ahşap masa

3

Sesin bir yüzeye çarparak geri dönmesine .......... denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) şiddeti
 • B ) yalıtım
 • C ) yansıma
 • D ) soğurma

4

Ses ile ilgili verilen,

 • I- Yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır.
 • II- Bir enerji türüdür.
 • III- Madde ile karşılaşınca yansıyabilir veya soğurulabilir.
bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A ) I, II ve III
 • B ) I ve III
 • C ) I ve II
 • D ) Yalnız I

5

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması bulunulan ortamda ses yalıtımı sağlamaz?

 • A ) Duvarların fayansla kaplanması
 • B ) Yerlerin halıyla kaplanması
 • C ) Strafor kaplama
 • D ) Pencerelere çift cam takılması

6

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Ses bir enerjidir.
 • B ) Ses dalgalar halinde yayılır.
 • C ) Ses bir engelle karşılaşınca enerjisi artar
 • D ) Ses katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılır.

7

Aynı ses farklı ortamlarda .................................. işitilir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) farklı
 • B ) aynı
 • C ) şiddetli
 • D ) hızlı

8

Aşağıdaki yüzeylerden hangisi sesi daha fazla soğurur?

 • A ) Sert ve pürüzsüz yüzeyler
 • B ) Yumuşak ve pürüzsüz yüzeyler
 • C ) Yumuşak ve pürüzlü yüzeyler
 • D ) Sert ve pürüzlü yüzeyler

"6. Sınıf Fen Bilimleri Ses Boşlukta Yayılmaz. Neden?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "6. Sınıf Fen Bilimleri 5. Ünite Neler Öğrendik?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.