Sor

6. Sınıf Fen Bilimleri 5. Ünite Neler Öğrendik?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Ses;
→ Ses kaynağında üretilir.
→ Titreşim sonucu oluşur.
→ Enerji türüdür.
→ Dalgalar halinde yayılır.
→ Sesin maddesel ortamlarda ilerlemesine sesin yayılması denir.
→ Sesin madde ile etkileşimi sonrası farklı yönlere doğru yayılmasına sesin yansıması denir.
→ Sesin yayılma hızı, sıcaklık arttıkça artar.
→ Ses kaynakları titreşimler sonucu ses oluşturur.
→ Ses bir enerji türüdür.
→ Tekne motorunun sesi, denizin içinden farklı deniz yüzeyinde farklı duyulur.
→ Ses dalgaları katı haldeki maddelerde daha hızlı taşınır.
→ Ses bir titreşim hareketidir. Bu nedenle boşlukta yayılmaz. Ses en iyi → → katı ortamda yayılırken en yavaş gaz ortamda yayılır. Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin sürati artar.
→ Ses bir enerji türüdür. Ses enerjisi hareket ve elektrik enerjisine dönüşebilir.
→ Sesin sürati ışığın süratinden azdır. Bu yüzden şimşek çaktığında önce şimşeğin ışığını sonra sesini algılarız.
→ Ses en hızlı katı ortamda yayılır.
→ Ses dalgalar halinde yayılır.
→ Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır.
→ Ses boşlukta yayılmaz.
→ Ses en yavaş gaz ortamda yayılır
1

​Ses dalgalarının ortamda yüzeye çarparak enerjisini azalmasına ve ilerleyememesine sesin ..................................... denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Yansıması
 • B ) Yalıtımı
 • C ) Soğrulması
 • D ) Yayılması

2

Ses, ....... yüzeylerde daha iyi soğurulur.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) pürüzlü
 • B ) prüzsüz
 • C ) fayans
 • D ) kağıt

3

Yarasalar avlanırken sesin hangi özelliğinden yararlanır?

 • A ) Soğurulma
 • B ) Yayılma
 • C ) Yansıma
 • D ) İletme

4

Ses ile ilgili,

 • I- Titreşimler sonucu oluşur.
 • II- Dalgalar halinde her yöne yayılır.
 • III- En hızlı boşlukta yayılır.
ifadelerden hangileri doğrudur?

 • A ) I, II ve III
 • B ) Yalnız I
 • C ) I ve II
 • D ) II ve III

5

Gök gürültüsünün şimşek çaktıktan sonra duyulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Sesin, havada ışıktan daha yavaş yayılması
 • B ) Sesin, havada yansımaya uğraması
 • C ) Sesin havada soğurulması
 • D ) Sesin havada yayılmaması

6

Sesin bir ortamdaki yayılma sürati aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

 • A ) Saydamlığı
 • B ) Ortamı oluşturan maddenin tanecikleri arasındaki uzaklık
 • C ) Sıcaklığı
 • D ) Cinsi

7

Aşağıdakilerden hangisi sesi diğerlerinden daha az soğurur?

 • A ) Cam yünü
 • B ) Sünger
 • C ) Fayans
 • D ) Halı

8

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) Ses kaynağının değişmesi sesi etkilemez
 • B ) Ses boşlukta daha yavaş yayılır
 • C ) Tekne motorunun sesi, denizin içinden farklı deniz yüzeyinde farklı duyulur.
 • D ) Ses en hızlı gaz ortamda yayılır.

"6. Sınıf Fen Bilimleri 5. Ünite Neler Öğrendik?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "6. Sınıf sesin bir tür enerji olduğunu nasıl kanıtlarsınız?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.