Sor

6. Sınıf Fen Bilimleri Sesin Sürati Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Ses titreşimler sonucu oluşur ve dalgalar halinde yayılır. Ses en süratli katı, daha sonra sıvı ve en yavaş gaz ortamda yayılır.
Sesin Yayılma Süratinin Bağlı Olduğu Faktörler:
1- Maddenin fiziksel hali
2- Ortamın Yoğunluğu
3- Ortamın Sıcaklığı

1- Maddenin fiziksel hali: Sesin yayılma sürati, madde taneciklerinin birbirine olan yakınlığına bağlıdır. Katılarda tanecikler sıkıca bir arada olduğu için ses daha hızlı yayılırken, sıvılarda tanecikler daha gevşek olduğu için sesin yayılma hızı daha düşük olur. Gazlarda ise taneciklerin arasındaki boşluk en fazla olduğu için sesin sürati en düşük değeri alır.

2- Ortamın yoğunluğu: Sesin yayılma sürati, ortamın yoğunluğu ile de ilişkilidir. Yoğunluk, birim hacimdeki madde miktarını ifade eder. Yoğunluğu daha fazla olan ortamlarda ses daha hızlı yayılır, çünkü madde tanecikleri birbirine daha yakındır ve bu sayede enerji daha hızlı aktarılır.

3- Ortamın sıcaklığı: Sıcaklık arttıkça madde tanecikleri daha enerjik hareket etmeye başlar. Bu enerjik hareketler, sesin yayılma hızını da etkiler. Genellikle, sıcaklık arttıkça sesin sürati de artar. Özellikle gazlarda sıcaklık artışı, sesin yayılma hızını önemli ölçüde etkiler.

Ses dalgaları, katılarda, sıvılarda ve gazlarda farklı hızlarda hareket eder. Genel olarak, ses katılarda en hızlı, sıvılarda biraz daha yavaş ve gazlarda en yavaş yayılır. Bunun nedeni, katılardaki molekül ve atomların sıvılardan ve gazlardan daha sıkı bir şekilde yan yana bulunmasıdır. Bu durum, sesin katılarda daha hızlı yayılmasına neden olur.

Örnek olarak, havada sesin sürati yaklaşık olarak 340 m/s iken, suda sesin sürati yaklaşık olarak 1500 m/s'dir. Demir gibi katı bir maddede ise sesin sürati 5000 m/s civarında olabilir. Bu örnekler, sesin farklı ortamlardaki süratlerini karşılaştırmamıza yardımcı olur.

Ses dalgaları, belirli bir hızda yayılır ve bu hız, ortamın yoğunluğu ve sıcaklığına bağlı olarak değişir. Sesin yayılma hızı, ortamdaki maddelerin ne kadar yakın olduğuna bağlıdır. Katı maddelerde, tanecikler daha yakın olduğu için ses daha hızlı yayılır. Sıvılarda, tanecikler birbirinden daha uzak olduğu için sesin hızı daha düşüktür. Gazlarda ise, tanecikler en uzak olduğu için sesin hızı en düşük seviyededir.

Havadaki sesin hızı yaklaşık 340 m/s iken, sudaki sesin hızı yaklaşık 1500 m/s'dir ve katı maddelerde sesin hızı yaklaşık 5000 m/s'ye ulaşabilir. Şimşek çaktığında önce ışığı görürüz, sonra gök gürültüsünü duyarız. Bu zaman farkı, ışık ve sesin havada farklı hızlarda yayılmasından kaynaklanır.Madde Sıcaklık (C°) Sesin Sürati (m/s)
Hava 0 332
Hava 20 343
Hava 100 386
Su 0 1402
Su 20 1483
Su 100 2100
Demir 0 5000
Demir 20 5130
Demir 100 5300
Alüminyum 0 6420
Alüminyum 20 6300
Alüminyum 100 6450

Sonuç olarak, sesin sürati, ses dalgalarının ne kadar hızlı yayıldığını gösterir ve farklı ortamlarda farklı değerlere sahiptir. Sesin sürati hakkında bilgi sahibi olmak, sesin nasıl yayılacağını ve ne zaman duyulacağını tahmin etmemize yardımcı olur.

Ses Bir Enerji Türü müdür?
Evet, ses bir enerji türüdür. Ses, mekanik dalga enerjisi şeklinde düşünülebilir. Ses dalgaları, bir ortamın (katı, sıvı veya gaz) moleküllerinin titreşimleri sonucu oluşur ve bu titreşimler enerji taşır. Bu enerji, ortamın moleküllerinin titreşim hareketleri ile bir noktadan diğerine iletilir.

Bir kaynaktan çıkan ses enerjisi, ortamdaki moleküllerin titreşerek enerjiyi birbirlerine aktarması ile yayılır. Bu süreçte enerji, mekanik dalga şeklinde yayılır ve ortamın tanecikleri arasında aktarılır. Bu nedenle, ses enerjisi mekanik dalga enerjisi olarak kabul edilir.
1

I. Tahta Kaşık
II. Göl
III. Hava
Sesin yukarıdaki maddelerde yayılma hızları arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) II > I > III
 • B ) III > II > I
 • C ) I > II > III
 • D ) I > III > II

2

Aşağıda ses ile ilgili verilen,

 • I- Ses bir enerji türüdür.
 • II- Ses en hızlı gazlarda yayılır.
 • III- Ses dalgalar halinde her yöne yayılır.
ifadelerden hangileri yanlıştır?

 • A ) I, II ve III
 • B ) I ve III
 • C ) Yalnız II
 • D ) Yalnız I

3

Ses aşağıdaki ortamlardan hangisinde en hızlı yayılır?

 • A ) Boşluk
 • B ) Deniz suyu
 • C ) Hava
 • D ) Metal levha

4

Boş bir odada konuşulan sesin, eşya dolu odada konuşulan sesten daha fazla yankı yapmasının nedeni nedir?

 • A ) sesin soğurulması
 • B ) sesin kırılması
 • C ) sesin iletilmesi
 • D ) ssin sürati

5

Hava ortamında sesleri duyabilmemiz, sesin .............................. ortamlarda yayıldığını gösterir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) sıvı
 • B ) katı
 • C ) gaz
 • D ) sıcak

6

Ses, ....... yüzeylerde daha iyi soğurulur.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) pürüzlü
 • B ) prüzsüz
 • C ) fayans
 • D ) kağıt

7

​Ses dalgalarının ortamda yüzeye çarparak enerjisini azalmasına ve ilerleyememesine sesin ..................................... denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Yansıması
 • B ) Yalıtımı
 • C ) Soğrulması
 • D ) Yayılması

8

Aşağıdakilerden hangisi sesi diğerlerinden daha az soğurur?

 • A ) Cam yünü
 • B ) Sünger
 • C ) Fayans
 • D ) Halı

"6. Sınıf Fen Bilimleri Sesin Sürati Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "6. Sınıf Fen Bilimleri Sesin Yayılması Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.