Sor

Opera sanatçıları şarkı söylerken çıkardıkları sesle cam bardakları çatlatabilmelerinin nedenleri nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Opera sanatçılarının şarkı söylerken çıkardıkları sesle cam bardakları çatlatabilmesi, rezonans adı verilen fiziksel bir fenomenle açıklanabilir. Rezonans, bir nesnenin doğal frekansında titreşimlerin uyarılması ve enerjinin bu frekanslarda büyük ölçüde artması durumudur.

Cam bardaklar gibi nesnelerin her birinin doğal bir frekansı vardır. Bu frekans, nesnenin içsel özellikleri ve yapısından kaynaklanır. Opera sanatçıları, seslerini yüksek bir şiddetle ve cam bardağın doğal frekansına yakın bir frekansta yayabilirler.

Eğer sanatçının sesi cam bardağın doğal frekansına eşleşirse, rezonans meydana gelir. Bu durumda, cam bardağın titreşim enerjisi büyük ölçüde artar ve bu enerji, camın dayanabileceğinden daha fazla olabilir. Sonuç olarak, camın yapısal bütünlüğü zayıflar ve çatlar veya kırılır.

Bu olayın gerçekleşebilmesi için, opera sanatçısının sesinin yeterince yüksek bir şiddete ve bardağın doğal frekansına yakın bir frekans aralığına sahip olması gerekir. Ayrıca, çevredeki hava moleküllerinin ses enerjisini cam bardağa etkili bir şekilde iletebilmesi de önemlidir. Bu nedenle, bu tür olaylar oldukça nadirdir ve doğru koşulların bir araya gelmesi gereklidir.
1

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Ses bir enerjidir.
 • B ) Ses dalgalar halinde yayılır.
 • C ) Ses bir engelle karşılaşınca enerjisi artar
 • D ) Ses katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılır.

2

Sünger, köpük gibi maddelerin iyi birer ses yalıtım malzemesi olmalarının nedeni nedir?

 • A ) Boşluklu yapıda olmaları
 • B ) Kalın olmaları
 • C ) Katı halde olmaları
 • D ) Ucuz olmaları

3

Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımında kullanılabilen bir maddedir?

 • A ) Cam yünü
 • B ) Ayna
 • C ) Metal
 • D ) Su

4

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Sesin yayılma hızı, sıcaklık arttıkça artar.
 • B ) Maddenin yoğunluğunun sesin yayılma hızına etkisi yoktur.
 • C ) Ses kaynakları titreşimler sonucu ses oluşturur
 • D ) Ses dalgaları katı haldeki maddelerde daha hızlı taşınır.

5

Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımında kullanılabilen bir maddedir?

 • A ) Ayna
 • B ) Cam yünü
 • C ) Su
 • D ) Metal

6

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması bulunulan ortamda ses yalıtımı sağlamaz?

 • A ) Duvarların fayansla kaplanması
 • B ) Yerlerin halıyla kaplanması
 • C ) Strafor kaplama
 • D ) Pencerelere çift cam takılması

7

Aşağıda verilenlerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız.
(.....) Ses bir enerjidir.
(.....) Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır.
(.....) Sesleri yalnızca insanlar duyabilir.
(.....) Ses titreşimler sonucu oluşur.
(.....) Ses doğrusal olarak tek bir yöne doğru yayılır.

 • A ) YDDDY
 • B ) DDYDD
 • C ) YDYDY
 • D ) DDYDY

8

Aşağıda günlük yaşamda gerçekleştirilen uygulamalardan hangisinde ses yalıtımını arttırmak için kullanılan yöntemlerden biri değildir?

 • A ) Binalarda boşluklu tuğla kullanmak.
 • B ) Sinema salonlarının duvarlarını sünger ile kaplamak.
 • C ) Binaların dış duvarlarını strafor köpükle kaplamak.
 • D ) Dans salonlarının duvarlarında ayna kullanmak.

"Opera sanatçıları şarkı söylerken çıkardıkları sesle cam bardakları çatlatabilmelerinin nedenleri nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "6. Sınıf sesin bir tür enerji olduğunu nasıl kanıtlarsınız?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.