Sor

6. Sınıf Fen Bilimleri Ergenlik Dönemi Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Hayatın en karmaşık ve çalkantılı dönemlerinden biri olan ergenlik dönemi, genellikle 12 ile 21 yaşları arasında gerçekleşen bir süreçtir. Bu evre, insan yaşamının en önemli aşamalarından biri olarak kabul edilir çünkü hem bedensel hem de ruhsal büyüme ve değişimlerin yaşandığı bir dönemdir.

Kızlar genellikle erkeklerden daha erken ergenliğe girerler. Bu dönemde bedensel ve ruhsal değişimler yaşanır ve bu değişimler kişinin hem kendisi hem de çevresi için bir dizi zorluk getirebilir.

Erkeklerde ergenlik döneminde genellikle sakal ve bıyık çıkması, ses kalınlaşması, testislerin sperm üretmeye başlaması, erkek üreme organının olgunlaşması ve göğüs kafesi ile omuzların genişlemesi gibi belirgin değişiklikler görülür. Bunlar, erkeklerin bedensel gelişiminde önemli aşamaları temsil eder.

Ergenlik döneminde kızlarda ise göğüslerin belirginleşmesi, sesin biraz incelmesi, yumurtalıklarda yumurta üretmeye başlanması, adet görmeye başlama ve omuzlarda yuvarlaklaşma ile kalçada yağlanma gibi değişiklikler yaşanır. Bu değişimler, kızların bedensel olgunlaşmasının belirgin göstergeleridir.

Bununla birlikte, ergenlik dönemi hem kızlarda hem de erkeklerde bazı ortak değişikliklere de neden olur. Bu değişiklikler arasında boy ve kilo artışı, deride yağlanma, sivilce oluşumu, koltuk altı ve cinsel bölgede kıllanma, ter salgısının artması, vücudun şekil kazanması ve kemik ve kasların gelişmesi sayılabilir.

Bu fiziksel değişimlerin yanı sıra, ergenlik dönemi ruhsal değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Ergenler genellikle duygusal dalgalanmalar, kimlik arayışı ve sosyal baskılar gibi zorluklarla karşı karşıya kalır. Bu değişimler ve zorluklar, ergenin psikolojik gelişimini ve yetişkinliğe geçişini belirler.

Sonuç olarak, ergenlik dönemi, bir bireyin yaşamında karmaşık bir dönemdir ve bu dönem, kişinin bedensel ve ruhsal olgunlaşmasını etkiler. Bu değişimler, hem kişinin kendisi hem de çevresi için önemli ve zorluklarla doludur. Ailelerin ve eğitimcilerin, ergenlik dönemindeki çocuklarına rehberlik etmek için bu değişimleri anlamaları ve bu süreçte onlara destek olmaları büyük önem taşır.

Ergenlik dönemi, kişisel ve toplumsal beklentilerin yüksek olduğu bir zaman dilimidir. Ergenler, hem toplumdan hem de ailelerinden gelen baskılarla başa çıkmak zorunda kalırken, aynı zamanda kendi kimliklerini ve yerlerini bulmaya çalışırlar. Bu dönemde yaşanan duygusal dalgalanmalar ve sosyal baskılar, ergenin psikolojik gelişimini etkileyebilir. Ancak bu zorluklar, doğru rehberlik ve destekle baş edilebilir ve ergenliğin zorlukları, kişinin olgunlaşmasına ve kişisel gelişimine yardımcı olabilir.

Bu süreçte, ebeveynlerin ve eğitimcilerin ergenlerin duygusal ve fiziksel değişimlerini anlamaları, onlara uygun bir şekilde rehberlik etmeleri ve onları bu zorlu süreçte desteklemeleri önemlidir. Özellikle, ergenlerin duygusal dalgalanmaları ve sosyal baskılarla başa çıkabilmeleri için gerekli olan güvenli ve destekleyici bir ortamın sağlanması gereklidir.

Erkeklerde Görülen DeğişikliklerSakal ve bıyık çıkması: Ergenlik dönemiyle birlikte erkeklerde yüz kıllarının belirginleşmesi başlar.
Ses kalınlaşması: Erkeklerde ses tellerinin büyümesi ve gelişmesi sonucu ses kalınlaşır.
Testislerin sperm üretmeye başlaması: Ergenlik döneminde erkeklerde testisler aktif hale gelir ve sperm üretmeye başlar.
Erkek üreme organının olgunlaşması: Penis boyutu büyür ve üreme yeteneği başlar.
Göğüs kafesi ve omuzların gelişmesi: Erkeklerde göğüs kafesi genişler, omuzlar daha geniş ve belirgin hale gelir.

Kızlarda Görülen Değişiklikler


Göğüslerin belirginleşmesi: Ergenlik döneminde kızlarda göğüslerin büyümesi ve belirginleşmesi başlar.
Sesin incelmesi: Kızlarda ses genellikle bir miktar incelir, ancak erkeklerdeki gibi belirgin bir değişiklik genellikle olmaz.
Yumurtalıklarda yumurta üretilmeye başlanması: Yumurtalıklar aktif hale gelir ve yumurta üretmeye başlar.
Adet görme (Regl): Ergenlik döneminde kızlar ilk adet kanamalarını yaşarlar.
Omuzlarda yuvarlaklaşma, kalçada yağlanma: Kızların vücut şekilleri değişir; omuzlar daha yuvarlak, kalçalar daha dolgun hale gelir.

Kızlarda ve Erkeklerde Görülen Ortak DeğişikliklerBoy ve kilo artışı: Ergenlik döneminde hem kızlarda hem de erkeklerde hızlı bir boy ve kilo artışı yaşanır.
Deride yağlanma: Hormonal değişimler sonucu deride yağ üretimi artar, bu da sivilce ve akne oluşumuna yol açabilir.
→ Sivilce çıkması: Hormonal değişiklikler ve artan yağ üretimi nedeniyle sivilce oluşumu görülür.
Koltuk altı ve cinsel bölgede kıllanma: Hem kızlarda hem de erkeklerde koltuk altı ve cinsel bölgede kıl büyümesi başlar.
Ter salgısının artması: Ergenlik dönemiyle birlikte ter bezleri daha aktif hale gelir

Sonuç olarak, ergenlik dönemi hem bedensel hem de ruhsal değişimlerle dolu bir dönemdir. Bu dönem, kişinin yaşamındaki en önemli evrelerden biri olarak kabul edilir ve ergenlik dönemi, kişinin yetişkinliğe geçişinin en kritik aşamalarından birini temsil eder. Bu süreçte gösterilecek anlayış ve destek, ergenlerin bu dönemi sağlıklı ve olumlu bir şekilde geçirmelerine yardımcı olabilir.Kızlarda Görülen Değişimler Erkeklerde Görülen Değişimler Hem Kızlarda Hem Erkeklerde Görülen Değişimler
Yumurta oluşumunun başlaması Sperm oluşumunun başlaması Boy ve kilo artışı
Adet görme Sakal ve bıyık çıkması Ter salgısının artması
Vücut hatlarının belirginleşmesi Sesin kalınlaşması Vücudun belirli bölgelerinde tüylenme
Sesin incelmesi Kasların gelişimi Deride yağlanma ve sivilce oluşumu
Üreme organlarının gelişimi

1

Kulağımıza ait yapılardan hangisi orta kulakta bulunmaz?

 • A ) Östaki borusu
 • B ) Yarım daire kanalları
 • C ) Üzengi kemiği
 • D ) Çekiç kemiği

2

Soluk borusunun iki yanında, gırtlağın üstünde .................. bezi bulunur.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Tiroit Bezi
 • B ) Hipofiz Bezi
 • C ) Böbrek Üstü Bezleri
 • D ) Pankreas

3

Hatırlama, öğrenme, kan basıncını ayarlama, gibi olaylar merkezi sinir sisteminin hangi bölümünde gerçekleşir?

 • A ) Omurilik
 • B ) Beyin
 • C ) Beyincik
 • D ) Omurilik soğanı

4

Aşağıdakilerden hangisi sonradan gelen reflekslerden biri değildir?

 • A ) Diz kapağına çekiçle vurulduğunda bacağın öne fırlaması
 • B ) Limonu gören kişinin ağzının sulanmas
 • C ) Bisiklet kullanmak
 • D ) Örgü örmek

5

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ergenlik döneminde kızlarda görülen değişimlerden biri değildir?

 • A ) Yumurta oluşumunun başlaması
 • B ) Sesin kalınlaşması.
 • C ) Adet görme.
 • D ) Vücut hatlarının belirginleşmesi.

6

Karın boşluğunda, midenin alt ve arka bölgesinde bulunan vücudumuzun en büyük salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Pankreas
 • B ) Tiroit Bezi
 • C ) Böbrek Üstü Bezi
 • D ) Hipofiz Bezi

7

Ağ tabakada göz merceğinin ışınları düşürdüğü ve görüntünün oluştuğu yer ................ olarak adlandırılır.
Yukarıda verilen cümlede boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) iris
 • B ) kör nokta
 • C ) sarı benek
 • D ) Kornea

8

Göz merceğinin ışınları düşürdüğü ve görüntünün oluştuğu yerdir.
Yukarıda söz edilen gözün kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Göz bebeği
 • B ) Sarı benek
 • C ) Kornea
 • D ) İris

"6. Sınıf Fen Bilimleri Ergenlik Dönemi Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "6. Sınıf Fen Bilimleri İç Salgı Bezleri Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.