Günlük Nedir? Günlüğün Özellikleri

Bir kimsenin günlük olarak olaylarla ilgili yorumlarını, bunlardan kaynaklanan o günkü anlayışlarını, düşüncelerini, üstüne tarih atarak kaleme aldığı yazılara günlük veya günce Günlükler, ne gün yazıldığını belirtmek için tarih atılan, çoğu zaman her günün sonunda o gün olup bitenin sıcağı sıcağına anlatıldığı, olaylarla ilgili yorumlar, değerlendirmeler yapıldığı yazılardır. Günlükler, her gün yazıldığı için kısadır; yazarın … Devamını oku…

Edebiyatımızda Özel Mektuplar ve Özellikleri

ÖZEL MEKTUPLAR ve ÖZELLİKLERİ Edebiyatımızda Özel Mektuplar ve Özellikleri Özel mektuplar kişiler arasında konuşulabilecek konularda kaleme alınır. İçten bir anlatımla yazılır. Mektubun yazıldığı yer ve tarih sağ üst köşeye yazılır. Mektup hitap sözüyle başlar. Hitaplarda her sözcük büyük harfle başlar ve ardından virgül konur. Mektubun planı: Girişte mektubun yazılma nedeni belirtilir. Gelişmede konu ortaya konur, … Devamını oku…

Mektup, Çeşitleri ve Özellikleri

Başka bir yerde bulunan bir kişiye ya da kuruma bir bilgi iletmek, bir bilgi sormak, istemek, duyguları ifade etmek amacıyla yazılan yazılara mektup denir. Mektubun diğer yazı türlerinden ayrı bir özelliği vardır. Her şeyden önce; bağımsızdır, ufukları alabildiğine geniştir, dar kalıplar ve kurallar içinde tanımlanamaz. Konuları oldukça bol ve sınırsızdır. Doğallığın ve içtenliğin en çekici … Devamını oku…

Edebi metinlerle öğretici metinler arasındaki farklar

Edebi metinlerle öğretici metinler arasındaki farklar  Edebi metinlerin yazılış amacı sanat yapmaktır. Öğretici metinlerin amacı ise okuyucuya bilgi vermektir.  Edebi metinler, gerçeklikle ilişki içinde olsa da kurmacadır. Öğretici metinlerde anlatılanlar gerçeğin kendisidir.  Edebi metinlerde dil, günlük dilden farklı sanatsal işleviyle kullanılır. Öğretici metinlerde ise dil genellikle göndergesel işleviyle kullanılır.  Edebi metinlerde estetik zevk ön plandadır. … Devamını oku…

Tümavarım ve Tümdengelim cümlelere örnekler

Tümevarım: Bazı yargılar genel bir nitelik taşır. Bu tür yargılar tek olarak gözlenenlerin, bilgi ola­rak edinilenlerin zihinde birleştirilip genel sonuçlar-düşünceler biçimine dönüştürül­mesiyle oluşur. Bir başka deyişle “özel”den “genel”e gidişin sonucudur. Örnekler: Sıcak ülkelerin insanları yumuşak başlı olur. Bütün dünyada, halkı etkilemede televizyonun büyük etkisi vardır. Büyük ressamlar öldükten sonra üne kavuşurlar. Tümdengelim: Genelden özele, bütünden … Devamını oku…

Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcüklere Örnekler

Varlıkların sayılabilen ölçülebilen özelliklerini anlatan sözcükler nicel anlamlı sözcüklerdir. Sayılamayan özelliklerini anlatan sözcükler ise nitel anlamlıdır. Anlamdaş gibi göründüğü halde birbirlerinin yerini tamamen tutamayan sözcükler ise yakın anlamlıdır. Bir şeyin sayılabilir veya ölçülebilir olması nicelikle; sayılamaz ve ölçülemez olup başka özelliklerle algılanması ise nitelikle ilgilidir. Örneğin, iki kitap” söz grubunda “iki” sözcüğüyle kitabın sayısı, niceliği … Devamını oku…

Ünlü Düşmesine Örnekler

Ünlü Düşmesi: * İki heceli olan kimi sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerinde bulunan ünlüyü düşürürler. Omuz – um = omzum oğul – u = oğlu * Baz birleşik fiillerin oluşumunda ünlü düşmesi olur: Kahır olmak =Kahrolmak Sabır etmek= Sabretmek * Bazı sözcükler yapım eki alırken ünlü düşmesi olur: İleri – le – mek … Devamını oku…

Konuşma Dili ve Yazı Dili Arasındaki Farklar

Kelime dağarcığı yazı diline göre sınırlı olan ve günlük hayatta kullanılan doğal dile konuşma dili denir. Bir ülkede resmi dil olarak kabul edilen ve her alanda aynı kurallarla kullanılan dile yazı dili denir. Konuşma Dili ve Yazı Dili Arasındaki Farklar : a) Bir ülkede bir yazı dili varken birden fazla konuşma dili vardır. b) Konuşma dili doğaldır yazı … Devamını oku…

Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi

Dilin Önemi ve Özellikleri * Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır. * Dil, seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemidir. * Tam anlamıyla anlatma ve anlaşma; seslerden örülü kurallar bütünü olan “dil” ile sağlanır. * Dil, düşünce ve zekânın bir göstergesidir. * Dil, canlı bir varlıktır. * Dil, sosyal bir varlıktır. * Dil, bir ortaklıktır. Dilin Millet Hayatındaki Yeri … Devamını oku…

İletişim Niçin Gereklidir?

Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir. İletişimin kurulmasında altı temel öğe kullanılır: * Kaynak(Gönderici) * Alıcı * İleti (Mesaj) * Kanal(İletim yolu) * Bağlam(Ortam) * Dönüt(Geri bildirim) * Kaynak(Gönderici) : Duygu düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişiye denir. * Alıcı : İletilen sözü alan kişiye denir. … Devamını oku…

Makale Yazım Kuralları Nelerdir?

Makale Yazım Kuralları 1. Başlık Her yazının yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir. 2. Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i Yazı başlığının sağ altında olmalı, soyadın tamamı büyük harflerle yazılmalı, yazarın unvanı, kurumu ve elektronik posta adresi dipnotta belirtilmelidir. … Devamını oku…

Kültür Aktarımlarındaki Edebiyat Eğitiminin Önemi

Kültür Aktarımlarındaki Edebiyat Eğitiminin Önemi Kültür bir toplumun kimliğini oluştururken onu diğer toplumlardan farklı kılar. Çünkü kendi toplumunun tarihi ve ilerlemesi konusunda sahip olmuş olduğu hem bireyse hem de toplumsal bilinci taşıyor olmasıdır. Dil kültürün en başta gelen unsurudur. Kültür varlıklarının dil ile anlatılması nesilden nesillere geçmesini ve milletin ortak bir kültürde şekillenmesini sağlar. Bu … Devamını oku…

Türkçenin Yozlaşması ve Nedenleri

türk dilinin yozlaşması ile ilgili kompozisyon, türk dilinin yozlaşmasının nedenleri Türkçenin Yozlaşması Türkçede yozlaşma, dilin işleyiş özellikleri olan geçerli kurallarını bir tarafa atıp dili gelişigüzel kullanarak, yapı ve işleyişindeki kuralların işlemez hale getirilmesi, dilin işleyiş özelliklerini kaybedip bozulmasıdır. Özellikle Gençlerin özenti kesimi tarafından yozlaştırılan güzel Türkçemiz unutulmakta ve yanlış kullanılmaktadır. Türkçenin yozlaştırılması da özünden uzaklaşmasına ve … Devamını oku…

Günlük Nedir? Günlük Özellikleri, Günlük Çeşitleri

Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları , gözlem , izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih belirterek anlattığı yazdığı yazı türüdür. Latincedeki “dies ( gün ) sözcüğünden “diarium” ( günlük ) sözünden gelir Edebiyat ve sanat dünyasından tanınmış kişilerin kaleminden günü gününe yazılan günlükler, tüm … Devamını oku…