Category: Edebiyat-Dil Anlatım

Günlük Nedir? Günlüğün Özellikleri

Bir kimsenin günlük olarak olaylarla ilgili yorumlarını, bunlardan kaynaklanan o günkü anlayışlarını, düşüncelerini, üstüne tarih atarak kaleme aldığı yazılara günlük veya günce Günlükler, ne gün yazıldığını belirtmek için tarih atılan, çoğu zaman her günün...

Edebiyatımızda Özel Mektuplar ve Özellikleri

ÖZEL MEKTUPLAR ve ÖZELLİKLERİ Edebiyatımızda Özel Mektuplar ve Özellikleri Özel mektuplar kişiler arasında konuşulabilecek konularda kaleme alınır. İçten bir anlatımla yazılır. Mektubun yazıldığı yer ve tarih sağ üst köşeye yazılır. Mektup hitap sözüyle başlar....

Mektup, Çeşitleri ve Özellikleri

Mektup, Çeşitleri ve Özellikleri

Başka bir yerde bulunan bir kişiye ya da kuruma bir bilgi iletmek, bir bilgi sormak, istemek, duyguları ifade etmek amacıyla yazılan yazılara mektup denir. Mektubun diğer yazı türlerinden ayrı bir özelliği vardır. Her şeyden...

Edebi metinlerle öğretici metinler arasındaki farklar

Edebi metinlerle öğretici metinler arasındaki farklar

Edebi metinlerle öğretici metinler arasındaki farklar  Edebi metinlerin yazılış amacı sanat yapmaktır. Öğretici metinlerin amacı ise okuyucuya bilgi vermektir.  Edebi metinler, gerçeklikle ilişki içinde olsa da kurmacadır. Öğretici metinlerde anlatılanlar gerçeğin kendisidir.  Edebi metinlerde...

Tümavarım ve Tümdengelim cümlelere örnekler

Tümavarım ve Tümdengelim cümlelere örnekler

Tümevarım: Bazı yargılar genel bir nitelik taşır. Bu tür yargılar tek olarak gözlenenlerin, bilgi ola­rak edinilenlerin zihinde birleştirilip genel sonuçlar-düşünceler biçimine dönüştürül­mesiyle oluşur. Bir başka deyişle “özel”den “genel”e gidişin sonucudur. Örnekler: Sıcak ülkelerin insanları...

Nitel  ve Nicel Anlamlı Sözcüklere Örnekler

Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcüklere Örnekler

Varlıkların sayılabilen ölçülebilen özelliklerini anlatan sözcükler nicel anlamlı sözcüklerdir. Sayılamayan özelliklerini anlatan sözcükler ise nitel anlamlıdır. Anlamdaş gibi göründüğü halde birbirlerinin yerini tamamen tutamayan sözcükler ise yakın anlamlıdır. Bir şeyin sayılabilir veya ölçülebilir olması...

Ünlü Düşmesine Örnekler

Ünlü Düşmesine Örnekler

Ünlü Düşmesi: * İki heceli olan kimi sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerinde bulunan ünlüyü düşürürler. Omuz – um = omzum oğul – u = oğlu * Baz birleşik fiillerin oluşumunda ünlü düşmesi...

Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi

Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi

Dilin Önemi ve Özellikleri * Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır. * Dil, seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemidir. * Tam anlamıyla anlatma ve anlaşma; seslerden örülü kurallar bütünü olan “dil” ile sağlanır. * Dil, düşünce ve...

İletişim Niçin Gereklidir?

İletişim Niçin Gereklidir?

Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir. İletişimin kurulmasında altı temel öğe kullanılır: * Kaynak(Gönderici) * Alıcı * İleti (Mesaj) * Kanal(İletim yolu) * Bağlam(Ortam) *...

Makale Yazım Kuralları Nelerdir?

Makale Yazım Kuralları Nelerdir?

Makale Yazım Kuralları 1. Başlık Her yazının yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir. 2. Yazar Ad(lar)ı...

Kültür Aktarımlarındaki Edebiyat Eğitiminin Önemi

Kültür Aktarımlarındaki Edebiyat Eğitiminin Önemi Kültür bir toplumun kimliğini oluştururken onu diğer toplumlardan farklı kılar. Çünkü kendi toplumunun tarihi ve ilerlemesi konusunda sahip olmuş olduğu hem bireyse hem de toplumsal bilinci taşıyor olmasıdır. Dil...

Türkçenin Yozlaşması ve Nedenleri

Türkçenin Yozlaşması ve Nedenleri

türk dilinin yozlaşması ile ilgili kompozisyon, türk dilinin yozlaşmasının nedenleri Türkçenin Yozlaşması Türkçede yozlaşma, dilin işleyiş özellikleri olan geçerli kurallarını bir tarafa atıp dili gelişigüzel kullanarak, yapı ve işleyişindeki kuralların işlemez hale getirilmesi, dilin işleyiş...