Eğitimde Öncü Adres
Kategori İçerikleri

Edebiyat-Dil Anlatım

Günlük Nedir? Günlüğün Özellikleri

Bir kimsenin günlük olarak olaylarla ilgili yorumlarını, bunlardan kaynaklanan o günkü anlayışlarını, düşüncelerini, üstüne tarih atarak kaleme aldığı yazılara günlük veya günceGünlükler, ne gün…

Edebiyatımızda Özel Mektuplar ve Özellikleri

ÖZEL MEKTUPLAR ve ÖZELLİKLERİEdebiyatımızda Özel Mektuplar ve ÖzellikleriÖzel mektuplar kişiler arasında konuşulabilecek konularda kaleme alınır. İçten bir anlatımla yazılır. Mektubun…

Mektup, Çeşitleri ve Özellikleri

Başka bir yerde bulunan bir kişiye ya da kuruma bir bilgi iletmek, bir bilgi sormak, istemek, duyguları ifade etmek amacıyla yazılan yazılara mektup denir.Mektubun diğer yazı türlerinden ayrı bir…

Tümavarım ve Tümdengelim cümlelere örnekler

Tümevarım: Bazı yargılar genel bir nitelik taşır. Bu tür yargılar tek olarak gözlenenlerin, bilgi ola­rak edinilenlerin zihinde birleştirilip genel sonuçlar-düşünceler biçimine dönüştürül­mesiyle…

Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcüklere Örnekler

Varlıkların sayılabilen ölçülebilen özelliklerini anlatan sözcükler nicel anlamlı sözcüklerdir. Sayılamayan özelliklerini anlatan sözcükler ise nitel anlamlıdır. Anlamdaş gibi göründüğü halde…

Ünlü Düşmesine Örnekler

Ünlü Düşmesi: * İki heceli olan kimi sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerinde bulunan ünlüyü düşürürler. Omuz - um = omzum oğul - u = oğlu * Baz birleşik fiillerin…

Konuşma Dili ve Yazı Dili Arasındaki Farklar

Kelime dağarcığı yazı diline göre sınırlı olan ve günlük hayatta kullanılan doğal dile konuşma dili denir. Bir ülkede resmi dil olarak kabul edilen ve her alanda aynı kurallarla kullanılan dile yazı…

Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi

Dilin Önemi ve Özellikleri * Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır. * Dil, seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemidir. * Tam anlamıyla anlatma ve anlaşma; seslerden örülü kurallar bütünü olan “dil” ile…

İletişim Niçin Gereklidir?

Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir.İletişimin kurulmasında altı temel öğe kullanılır:*…

Makale Yazım Kuralları Nelerdir?

Makale Yazım Kuralları1. BaşlıkHer yazının yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük…

Türkçenin Yozlaşması ve Nedenleri

türk dilinin yozlaşması ile ilgili kompozisyon, türk dilinin yozlaşmasının nedenleriTürkçenin Yozlaşması Türkçede yozlaşma, dilin işleyiş özellikleri olan geçerli kurallarını bir tarafa atıp dili…