Eğitimde Öncü Adres
Kategori İçerikleri

T.C İnk. Tarihi ve Atatürkçülük

1. Dünya savaşında yapılan gizli antlaşmalar

1. Dünya savaşında yapılan gizli antlaşmalarSavaş sırasında değişen dengelere göre Osmanlı topraklarının paylaşıldığı gizli antlaşmalardır.1915-İstanbul Antlaşması:  İngiltere, Fransa ve…

Kafkas Cephesi Nedenleri ve Sonuçları

Kafkas Cephesi (Doğu cephesi) Nedenleri:  1- Kafkaslara ulaşarak burada yaşayan Türklerle bağlantı kurup buradaki Türkleri Ruslara karşı ayaklandırmak. 2-Bakü petrollerinin denetimini ele…

Halk Fırkasının Kurulması 9 EYLÜL 1923

HALK FIRKASININ KURULMASI – 9 EYLÜL 1923  Yeni Türk devletinin ilk partisidir.  Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur.  Mecliste var olan Müdafaa-i Hukuk grubunun 1.grubunun partiye dönüşmüş…

Türk tarihinde kurulan siyasi partiler

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİTürk tarihinde ilk kez çok partili döneme geçildi.Partiler; İttihat Terakki  Ahrar Fırkası  Hürriyet ve İtilaf Fırkası  İttihad-i Muhammedi Fırkası  …

Hangi inkılap hangi alanda yapılmıştır?

Siyasi alanda yapılan inkılâplar Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir.  Eğitim – Kültür alanında yapılan inkılâplar Milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.  Sosyal alanda yapılan inkılâplar Halkçılık…

Osmanlı Devletinde Fikir Akımları

YIKILMAYI ÖNLEMEK AMACIYLA ORTAYA ÇIKAN FİKİR AKIMLARIBATICILIK : Osmanlı’nın en büyük problemi batılı olmamasıdır.  Devletin kurtuluşunun tek yolu çağın fikir ve ihtiyaçlarına uygun medeni bir…

Gümrü Barış Antlaşması Önemi Nedir?

Gümrü Barış Antlaşması ve Önemi MaddeleriErmeniler işgal ettikleri yerleri boşaltacaklar Ermeniler Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçecekler. Her iki taraf birbirine savaş…

TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar hangileridir?

TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları 3 grupta inceleyebiliriz bunlar İstanbul hükümetinin desteklediği isyanlar, İtilaf devletlerinin desteklediği isyanlar ve Eski…