Category: T.C İnk. Tarihi ve Atatürkçülük

1. Dünya savaşında yapılan gizli antlaşmalar

1. Dünya savaşında yapılan gizli antlaşmalar Savaş sırasında değişen dengelere göre Osmanlı topraklarının paylaşıldığı gizli antlaşmalardır. 1915-İstanbul Antlaşması:  İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Boğazlar ve İstanbul’un Ruslara verilmesi kabul edildi....

Kafkas Cephesi Nedenleri ve Sonuçları

Kafkas Cephesi Nedenleri ve Sonuçları

Kafkas Cephesi (Doğu cephesi) Nedenleri:  1– Kafkaslara ulaşarak burada yaşayan Türklerle bağlantı kurup buradaki Türkleri Ruslara karşı ayaklandırmak. 2-Bakü petrollerinin denetimini ele geçirmek. 3– Enver Paşa’nın Turan hayali Sonuçları: Not: Rusya’da yaşanan Bolşevik İhtilali...

Türk tarihinde kurulan siyasi partiler

Türk tarihinde kurulan siyasi partiler

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ Türk tarihinde ilk kez çok partili döneme geçildi. Partiler;  İttihat Terakki  Ahrar Fırkası  Hürriyet ve İtilaf Fırkası  İttihad-i Muhammedi Fırkası  Osmanlı Demokrat Fırkası ATATÜRK DÖNEMİ  Halk Fırkası -1923  Terakkiperver CF-1924  Serbest CF-...

Hangi inkılap hangi alanda yapılmıştır?

Hangi inkılap hangi alanda yapılmıştır?

Siyasi alanda yapılan inkılâplar Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir.  Eğitim – Kültür alanında yapılan inkılâplar Milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.  Sosyal alanda yapılan inkılâplar Halkçılık ilkesi ile ilgilidir.  Ekonomik alanda yapılan inkılâplar Devletçilik...

Osmanlı Devletinde Fikir Akımları

Osmanlı Devletinde Fikir Akımları

YIKILMAYI ÖNLEMEK AMACIYLA ORTAYA ÇIKAN FİKİR AKIMLARI BATICILIK : Osmanlı’nın en büyük problemi batılı olmamasıdır.  Devletin kurtuluşunun tek yolu çağın fikir ve ihtiyaçlarına uygun medeni bir millet ve devlet haline gelmektir. Bu amaçla Avrupa...

Gümrü Barış Antlaşması Önemi Nedir?

Gümrü Barış Antlaşması Önemi Nedir?

Gümrü Barış Antlaşması ve Önemi  Maddeleri Ermeniler işgal ettikleri yerleri boşaltacaklar Ermeniler Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçecekler. Her iki taraf birbirine savaş tazminatı ödemeyecek Ermeniler Sevr Antlaşmasını tanımayacak. Önemi TBMM’nin ilk askeri ve siyasi...

TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar hangileridir?

TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar hangileridir?

TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar  TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları 3 grupta inceleyebiliriz bunlar İstanbul hükümetinin desteklediği isyanlar, İtilaf devletlerinin desteklediği isyanlar ve Eski Kuvayı Milliye liderlerinin çıkardığı isyanlardır İstanbul Hükümeti’nin Çıkardığı isyanlar: Bu isyanlar iki...