Category: T.C İnk. Tarihi ve Atatürkçülük

0

1. Dünya savaşında yapılan gizli antlaşmalar

1. Dünya savaşında yapılan gizli antlaşmalar Savaş sırasında değişen dengelere göre Osmanlı topraklarının paylaşıldığı gizli antlaşmalardır. 1915-İstanbul Antlaşması:  İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Boğazlar ve İstanbul’un Ruslara verilmesi kabul edildi....

Kafkas Cephesi Nedenleri ve Sonuçları 0

Kafkas Cephesi Nedenleri ve Sonuçları

Kafkas Cephesi (Doğu cephesi) Nedenleri:  1– Kafkaslara ulaşarak burada yaşayan Türklerle bağlantı kurup buradaki Türkleri Ruslara karşı ayaklandırmak. 2-Bakü petrollerinin denetimini ele geçirmek. 3– Enver Paşa’nın Turan hayali Sonuçları: Not: Rusya’da yaşanan Bolşevik İhtilali...

Türk tarihinde kurulan siyasi partiler 0

Türk tarihinde kurulan siyasi partiler

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ Türk tarihinde ilk kez çok partili döneme geçildi. Partiler;  İttihat Terakki  Ahrar Fırkası  Hürriyet ve İtilaf Fırkası  İttihad-i Muhammedi Fırkası  Osmanlı Demokrat Fırkası ATATÜRK DÖNEMİ  Halk Fırkası -1923  Terakkiperver CF-1924  Serbest CF-...