1. Dünya savaşında yapılan gizli antlaşmalar

1. Dünya savaşında yapılan gizli antlaşmalar Savaş sırasında değişen dengelere göre Osmanlı topraklarının paylaşıldığı gizli antlaşmalardır. 1915-İstanbul Antlaşması:  İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Boğazlar ve İstanbul’un Ruslara verilmesi kabul edildi. 1915-Londra Antlaşması: İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile İtalya’nın 12 ada hâkimiyeti kesinleşirken Antalya ve çevresinin İtalya’ya bırakılması … Devamını oku…

Kafkas Cephesi Nedenleri ve Sonuçları

Kafkas Cephesi (Doğu cephesi) Nedenleri:  1– Kafkaslara ulaşarak burada yaşayan Türklerle bağlantı kurup buradaki Türkleri Ruslara karşı ayaklandırmak. 2-Bakü petrollerinin denetimini ele geçirmek. 3– Enver Paşa’nın Turan hayali Sonuçları: Not: Rusya’da yaşanan Bolşevik İhtilali ile rejim değişikliği yaşanmıştır. 3 Mart 1918’de Brest-Litowsk antlaşması ile Ruslar savaştan çekilmiş ve işgal ettiği yerleri terk etmişlerdir 1.İklim şartları … Devamını oku…

Osmanlı devleti neden Almanya’nın yanında savaşa girmiştir?

İTİLAF DEVLETLERİ: İngiltere, Fransa, Rusya, ABD OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN SAVAŞA KATILMASI Savaş başladığında tarafsızlığını ilan eden Osmanlı İmparatorluğu savaşa Almanya’nın yanında girmiştir. İtilaf Devletleri donanmasından kaçan Goben ve Breslau adındaki 2 Alman gemisinin Türk karasularına sığınması üzerine, itilaf devletleri bu gemilerin Türk karasularından çıkarılması isteğinde bulunmuştur. Osmanlı Hükümeti bu 2 geminin satın alındığını, adlarının Yavuz ve … Devamını oku…

Yararlı cemiyetler hangi tarihte ve hangi isimle birleşti?

YARARLI CEMİYETLER Genel Özellikleri: Bulundukları bölgeleri düşman işgalinden kurtulması için çalışmışlardır. Hem İstanbul Hükümetine hem azınlıklara hem de İtilaf Devletlerine karşı mücadele etmişlerdir. Başlangıçta basın-yayın yoluyla daha sonra silahlı direniş yoluyla hareket etmişlerdir. Not: Tüm yararlı cemiyetler Sivas kongresinde Anadolu ve Rumeli MHC adı altında birleştirildi Yorum: Amaç mücadeleyi tek bir çatı altında toplamak Anadolu … Devamını oku…

Azınlıkların kurduğu milli varlığa zararlı cemiyetler hangileridir? Amaçları Özellikleri

AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMİYETLER Mavri Mira:  Rum Patrikhanesi tarafından Yunan Devletinden aldığı maddi ve manevi destekle İstanbul’da kurulmuştur. Amacı, eski Bizans Devletini yeniden diriltmek, Ege bölgesinde çeteler kurmak ve propaganda yapıp Yunanlara yardımcı olmak. Etnik-i Eterya:  Amacı Bizans’ı tekrar kurmak ve Rumların yaşadığı bütün toprakları Yunanistan’a bağlamak. Pontus Rum Cemiyeti: Rum patrikhanesince desteklenen cemiyet  D. Karadeniz’de … Devamını oku…

Milli varlığa zararlı cemiyetler hangileridir? Amaçları

MİLLİ VARLIĞA ZARARLI CEMİYETLER İngiliz Muhipler Cemiyeti:  Kurtuluşun İngiliz himayesine girilmekle mümkün olacağını savunmuştur. Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Paşa cemiyetin üyelerindendir. Wilson İlkeleri Cemiyeti: Amerikan mandasına girmeyi amaçlamıştır. Kürt teali Cemiyeti: D.Anadolu ve G.D. Anadolu’da bağımsız bir Kürt Devleti kurmayı amaçlamıştır. Teali İslam Cemiyeti:  Kurtuluşun İslama ve padişaha bağlılık ile mümkün olacağını savunan medrese hocaları … Devamını oku…

Halk Fırkasının Kurulması 9 EYLÜL 1923

HALK FIRKASININ KURULMASI – 9 EYLÜL 1923  Yeni Türk devletinin ilk partisidir.  Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur.  Mecliste var olan Müdafaa-i Hukuk grubunun 1.grubunun partiye dönüşmüş halidir.  Cumhuriyetin ilanından sonra (10 Kasım 1924) tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştır. Hangi ilkeler ile ilgilidir? CUMHURİYETÇİLİK, İNKILÂPÇILIK

Türk tarihinde kurulan siyasi partiler

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ Türk tarihinde ilk kez çok partili döneme geçildi. Partiler;  İttihat Terakki  Ahrar Fırkası  Hürriyet ve İtilaf Fırkası  İttihad-i Muhammedi Fırkası  Osmanlı Demokrat Fırkası ATATÜRK DÖNEMİ  Halk Fırkası -1923  Terakkiperver CF-1924  Serbest CF- 1930 ***Atatürk döneminde çok partili yaşama kesin olarak geçilememiştir.*** 1945’te CHP’li Celâl Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuad Köprülü partiden ayrılarak 1946yılında … Devamını oku…

Hangi inkılap hangi alanda yapılmıştır?

Siyasi alanda yapılan inkılâplar Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir.  Eğitim – Kültür alanında yapılan inkılâplar Milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.  Sosyal alanda yapılan inkılâplar Halkçılık ilkesi ile ilgilidir.  Ekonomik alanda yapılan inkılâplar Devletçilik ilkesi ile ilgilidir. Örnek: Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyetçilik-Laiklik-İnkılâpçılık ile ilgilidir.

Atatürk’ün Kişilik Özellikleri Hangileridir?

Atatürk’ün Kişilik Özellikleri Vatan ve Millet Sevgisi: M.Kemal yaşamı boyunca bu özelliği doğrultusunda hareket etmiş ve birçok savaşa katılarak vatan ve millet sevgisini ispatlamıştır. İdealistliği: Atatürk yaşamı boyunca ülkemizin bağımsızlığı ve gelişimi için çalışmıştır. Bu konuda hiçbir engel onu durduramamış ve yıldıramamıştır. Atatürk’te idealist olan diğer insanlar gibi yaşanan olumsuzluklar nedeniyle hedeflerinden vazgeçmemiştir. İleri Görüşlülüğü: … Devamını oku…

Osmanlı Devletinde Fikir Akımları

YIKILMAYI ÖNLEMEK AMACIYLA ORTAYA ÇIKAN FİKİR AKIMLARI BATICILIK : Osmanlı’nın en büyük problemi batılı olmamasıdır.  Devletin kurtuluşunun tek yolu çağın fikir ve ihtiyaçlarına uygun medeni bir millet ve devlet haline gelmektir. Bu amaçla Avrupa yakından takip edilmelidir. OSMANLICILIK: Osmanlı Devleti içindeki tüm milletler bir Osmanlılık duygusu ile “OSMANLI MİLLETİ” haline getirilmelidir. Yani ırkı ve dini … Devamını oku…

Gümrü Barış Antlaşması Önemi Nedir?

Gümrü Barış Antlaşması ve Önemi  Maddeleri Ermeniler işgal ettikleri yerleri boşaltacaklar Ermeniler Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçecekler. Her iki taraf birbirine savaş tazminatı ödemeyecek Ermeniler Sevr Antlaşmasını tanımayacak. Önemi TBMM’nin ilk askeri ve siyasi zaferidir.( Çok önemli Mutlaka bilinecek) Doğu sınırlarımız için belirleyici olan anlaşmadır. TBMM’nin kendine güvenini ve saygınlığını arttırmıştır. Türkiye isminin ilk kez … Devamını oku…

Kurtuluş savaşında hangi cephede kimlerle savaşıldı?

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER  Doğu Cephesi : Kurtuluş savaşımızın doğu cephesinde Ermenilerle savaştık hali hazırda var olan Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu bu cephede savaşmıştır. Ermeniler Kars, Ardahan, Batum ve Sarıkamış’ı işgal ederek bu bölgede çoğunlukta olduklarını iddia etmişlerdir. Yapılan savaş neticesinde Türk orduları Ermenileri yenmiş ve Gümrü Barış Antlaşması imzalanmıştır..  Gümrü Barış Antlaşması ve Önemi  … Devamını oku…

TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar hangileridir?

TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar  TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları 3 grupta inceleyebiliriz bunlar İstanbul hükümetinin desteklediği isyanlar, İtilaf devletlerinin desteklediği isyanlar ve Eski Kuvayı Milliye liderlerinin çıkardığı isyanlardır İstanbul Hükümeti’nin Çıkardığı isyanlar: Bu isyanlar iki tanedir her ikisi de halkın dini duyguları sömürülerek çıkarılan isyanlardır. İlki Ahmet Anzavur İsyanı diğeri Kuvayı İnzibatiye İsyanıdır.  İtilaf Devletleri’nin çıkardığı … Devamını oku…