Eğitimde Öncü Adres

1. Dünya savaşında yapılan gizli antlaşmalar

1. Dünya savaşında yapılan gizli antlaşmalar

Savaş sırasında değişen dengelere göre Osmanlı topraklarının paylaşıldığı gizli antlaşmalardır.

1915-İstanbul Antlaşması:  İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Boğazlar ve İstanbul’un Ruslara verilmesi kabul edildi.

1915-Londra Antlaşması: İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile İtalya’nın 12 ada hâkimiyeti kesinleşirken Antalya ve çevresinin İtalya’ya bırakılması öngörülmektedir.

1916-Sykes-Picot Antlaşması: Bu antlaşma ile İngilizler ve Fransızlar petrol bölgelerini kendi aralarında paylaşmışlardır.

1916- PetrogradProtokolü: Daha önce verilen yerlere ek olarak Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu Bölgesi Ruslara verilmiştir.

1916- Mac Mahon Antlaşması:  Mısır’ın İngiliz valisi Mac Mahon ve Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında imzalanmıştır. Arapların Osmanlıya isyan etmeleri karşılığında bağımsız bir Arap devleti vaat edildi.

Yorum: Arapların Müslüman Osmanlıya karşı İngilizlerle işbirliği içersinde olması ümmetçiliğin yani İslam birliğinin yok olduğunun göstergesidir.

1917- St.Jean De Maurienne:  Rusya’nın Bolşevik İhtilal ile savaştan çekilmesi üzerine İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır.Antalya ve Konya çevresine ek olarak İzmir de İtalyanlara veriliyordu.

Not: Rusya savaştan çekildikten sonra, bütün gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna duyurmuştur.

Yorum: Rusya’nın savaştan çekilmesiyle İtalya daha önemli bir duruma gelmiş ve daha fazla yer talebi karşılık bulmuştur.

Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.