1. Dünya savaşında yapılan gizli antlaşmalar

1. Dünya savaşında yapılan gizli antlaşmalar

Savaş sırasında değişen dengelere göre Osmanlı topraklarının paylaşıldığı gizli antlaşmalardır.

1915-İstanbul Antlaşması:  İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Boğazlar ve İstanbul’un Ruslara verilmesi kabul edildi.

1915-Londra Antlaşması: İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile İtalya’nın 12 ada hâkimiyeti kesinleşirken Antalya ve çevresinin İtalya’ya bırakılması öngörülmektedir.

1916-Sykes-Picot Antlaşması: Bu antlaşma ile İngilizler ve Fransızlar petrol bölgelerini kendi aralarında paylaşmışlardır.

1916- PetrogradProtokolü: Daha önce verilen yerlere ek olarak Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu Bölgesi Ruslara verilmiştir.

1916- Mac Mahon Antlaşması:  Mısır’ın İngiliz valisi Mac Mahon ve Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında imzalanmıştır. Arapların Osmanlıya isyan etmeleri karşılığında bağımsız bir Arap devleti vaat edildi.

Yorum: Arapların Müslüman Osmanlıya karşı İngilizlerle işbirliği içersinde olması ümmetçiliğin yani İslam birliğinin yok olduğunun göstergesidir.

1917- St.Jean De Maurienne:  Rusya’nın Bolşevik İhtilal ile savaştan çekilmesi üzerine İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır.Antalya ve Konya çevresine ek olarak İzmir de İtalyanlara veriliyordu.

Not: Rusya savaştan çekildikten sonra, bütün gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna duyurmuştur.

Yorum: Rusya’nın savaştan çekilmesiyle İtalya daha önemli bir duruma gelmiş ve daha fazla yer talebi karşılık bulmuştur.


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir