Category: Antlaşmalar

1917 Brest Litovsk Antlaşması Maddeleri 0

1917 Brest Litovsk Antlaşması Maddeleri

Brest Litovsk Antlaşması maddeleri, Brest Litovsk Antlaşması önemi 3 Mart 1918 tarihinde Rusya İmparatorluğu ile Alman İmparatorluğu,Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan  arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma, İttifak Devletleri’nin yenilmesi üzerine geçersiz...

1914 Osmanlı-Alman Gizli Antlaşması Maddeleri 0

1914 Osmanlı-Alman Gizli Antlaşması Maddeleri

Osmanlı-Alman Gizli Antlaşması önemi, Osmanlı-Alman Gizli Antlaşması maddeleri 1. Dünya Savaşı’na girerken Osmanlı yönetimi üzerinde artan Almanetkisini ittifakla sonuçlandıran ve Osmanlı Devleti’ni resmen İttifak Devletleri safında savaşa sokan gizli ittifak antlaşmasıdır. Ağustos 1914’te İstanbul’da...

1914 Yeniköy Antlaşması Maddeleri 0

1914 Yeniköy Antlaşması Maddeleri

Yeniköy Antlaşması önemi, Yeniköy Antlaşması maddeleri 8 Şubat 1914 tarihinde imzalanan bu antlaşmayla Osmanlı doğudaki Ermeni illerinin yönetimini fiilen yabancı müfettişlerin idaresine bırakmıştır. Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na girmesinin ardından 31 Aralık 1914’te yayınlanan bir...

1913 Atina Antlaşması Maddeleri 0

1913 Atina Antlaşması Maddeleri

Atina Antlaşması önemi, Atina Antlaşması maddeleri 14 Kasım 1913 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Yunanistan Krallığıarasında Balkan Savaşlarının sonunda imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu; Yanya, Selanik ve Girit’in Yunanistan’a ait olduğunu kabul etti. Yunanistan’da...

1913 İstanbul Antlaşması Maddeleri 0

1913 İstanbul Antlaşması Maddeleri

İstanbul Antlaşması önemi, İstanbul Antlaşması maddeleri 29 Eylül 1913 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan Krallığıarasında II. Balkan Savaşı sonunda yapılmış bir antlaşmadır. Edirne, Dimetoka ve Kırklareli Osmanlılarda kalacak. Kavala ve Dedeağaç Bulgaristan’a bırakılacak. Meriç...

1913 Londra Antlaşması Maddeleri 0

1913 Londra Antlaşması Maddeleri

30 Mayıs 1913 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilmesiyle sonuçlanan I. Balkan Savaşı sonunda Bulgaristan Krallığı ile imzalanmıştır. Osmanlı Devleti’nin batı sınırı Midye-Enez hattı olacaktır. Selanik, Güney Makedonya ve Girit Yunanistan’a verilecektir. Orta ve Kuzey Makedonya,...

1912 Uşi Antlaşması Maddeleri 2

1912 Uşi Antlaşması Maddeleri

Uşi Antlaşması maddeleri, Uşi Antlaşması önemi 18 Ekim 1912 İtalya Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan antlaşmadır. Trablusgarp ve Bingazi’ye tam bir özerklik tanındı. Trablusgarp ve Bingazi, yeni bir kanun ve...

1879 İstanbul Antlaşması Maddeleri 0

1879 İstanbul Antlaşması Maddeleri

20 Eylül 1897 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Yunanistan Krallığı arasındaki savaşın sonunda imzalanmış olan bir barış antlaşmasıdır. Osmanlılar Teselya’yı boşaltacak. Yunanistan savaş tazminatı verecek. Girit, Osmanlı yönetiminde kalacak ancak padişahın atayacağı Hıristiyan bir valitarafından...

1885 İstanbul Antlaşması Maddeleri 0

1885 İstanbul Antlaşması Maddeleri

İstanbul Antlaşması maddeleri, İstanbul Antlaşması önemi, İstanbul Antlaşması tarihi Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasında Mısır konusunda imzalanmış bir antlaşmadır. İngiltere ve Fransa Mısır’daki nüfuzlarını arttırmak için çekişme halindeydiler. Bu arada Mısır’da Hidiv Tevfik Paşa’ya...

1878 Berlin Antlaşması Maddeleri 0

1878 Berlin Antlaşması Maddeleri

Berlin Antlaşması maddeleri, Berlin Antlaşması önemi, Berlin Antlaşması hakkında bilgi Ayestefanaos Antlaşmasında olduğu gibi Sırbistan, Romanya (Eflak-Boğdan) ve Karadağ’ın kendi başlarına bağımsız birer devlet olmaları aynen kabul edildi. Niş Sancağı Sırbistan’a, Dobruca SancağıRomanya’ya, bunların...