Eğitimde Öncü Adres
Kategori İçerikleri

Antlaşmalar

1913 Londra Antlaşması Maddeleri

30 Mayıs 1913 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilmesiyle sonuçlanan I. Balkan Savaşı sonunda Bulgaristan Krallığı ile imzalanmıştır. Osmanlı Devleti'nin batı sınırı Midye-Enez hattı olacaktır. Selanik, Güney Makedonya ve Girit…

1912 Uşi Antlaşması Maddeleri

Uşi Antlaşması maddeleri, Uşi Antlaşması önemi18 Ekim 1912 İtalya Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan antlaşmadır. Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özerklik tanındı. Trablusgarp ve…

1879 İstanbul Antlaşması Maddeleri

20 Eylül 1897 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Yunanistan Krallığı arasındaki savaşın sonunda imzalanmış olan bir barış antlaşmasıdır. Osmanlılar Teselya’yı boşaltacak. Yunanistan savaş tazminatı verecek. Girit, Osmanlı…

1885 İstanbul Antlaşması Maddeleri

İstanbul Antlaşması maddeleri, İstanbul Antlaşması önemi, İstanbul Antlaşması tarihiOsmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasında Mısır konusunda imzalanmış bir antlaşmadır. İngiltere ve Fransa Mısır'daki nüfuzlarını arttırmak için…

1878 Berlin Antlaşması Maddeleri

Berlin Antlaşması maddeleri, Berlin Antlaşması önemi, Berlin Antlaşması hakkında bilgiAyestefanaos Antlaşmasında olduğu gibi Sırbistan, Romanya (Eflak-Boğdan) ve Karadağ'ın kendi başlarına bağımsız birer devlet olmaları aynen kabul…

1878 Ayastefanos Antlaşması Maddeleri

Ayastefanos Antlaşması tarihi, Ayastefanos Antlaşması maddeleri, Ayastefanos Antlaşması önemi1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma Osmanlı Devleti açısından oldukça ağır, Rusya için oldukça iyi…

1856 Paris Antlaşması Maddeleri

Paris Antlaşması önemi, Paris Antlaşması tarihi, Paris Antlaşması maddeleriAntlaşmanın Avrupa için önemi, Rusya tarafından bozulan uluslararası dengenin tekrar tesis edilmesidir. Osmanlı Devleti açısından ise: Başlangıçta Rus…

1841 Londra Antlaşması Maddeleri

Londra Antlaşması önemi, Londra Antlaşması maddeleri, Londra Antlaşması özelliği, Londra Antlaşması tarihiAvusturya İmparatorluğu, Fransa Krallığı, Birleşik Krallık, Prusya, Rusya İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 13 Temmuz…

1840 Londra Antlaşması Maddeleri

Londra Antlaşması önemi, Londra Antlaşması maddeleri, Londra Antlaşması tarihi15 Temmuz 1840 tarihinde bir taraf olarak Osmanlı Devleti ve ikinci taraf olarak Mısır Hidivliği, Birleşik Krallık, Avusturya-Macaristan, Prusya,Rusya…

1838 Baltalimanı Antlaşması Maddeleri

Baltalimanı Antlaşması maddeleri, Baltalimanı Antlaşması önemi, Baltalimanı Antlaşması tarihiOsmanlı İmparatorluğu'nun Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ile İstanbul'un Baltalimanı semtinde imzaladığı…