1917 Brest Litovsk Antlaşması Maddeleri

Brest Litovsk Antlaşması maddeleri, Brest Litovsk Antlaşması önemi 3 Mart 1918 tarihinde Rusya İmparatorluğu ile Alman İmparatorluğu,Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan  arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma, İttifak Devletleri’nin yenilmesi üzerine geçersiz kalmış bir barış antlaşmasıdır. Çünkü daha sonra bu antlaşma İtilaf devletleri tarafından tanınmamıştır. Bu antlaşma, Osmanlı Devleti’nin toprak kazandığı en son … Devamını oku…

1914 Osmanlı-Alman Gizli Antlaşması Maddeleri

Osmanlı-Alman Gizli Antlaşması önemi, Osmanlı-Alman Gizli Antlaşması maddeleri 1. Dünya Savaşı’na girerken Osmanlı yönetimi üzerinde artan Almanetkisini ittifakla sonuçlandıran ve Osmanlı Devleti’ni resmen İttifak Devletleri safında savaşa sokan gizli ittifak antlaşmasıdır. Ağustos 1914’te İstanbul’da imzalanmıştır. Osmanlı tarafından antlaşmayı Sait Halim Paşa, Almanya adına ise Alman Büyükelçisi Baron Wangenheim imzalamıştır. Bu antlaşmaya Said Halim Paşa’nınYeniköy’deki yalısı … Devamını oku…

1914 Yeniköy Antlaşması Maddeleri

Yeniköy Antlaşması önemi, Yeniköy Antlaşması maddeleri 8 Şubat 1914 tarihinde imzalanan bu antlaşmayla Osmanlı doğudaki Ermeni illerinin yönetimini fiilen yabancı müfettişlerin idaresine bırakmıştır. Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na girmesinin ardından 31 Aralık 1914’te yayınlanan bir fermanla müfettişlikler lâğvedilmiştir.

1913 Atina Antlaşması Maddeleri

Atina Antlaşması önemi, Atina Antlaşması maddeleri 14 Kasım 1913 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Yunanistan Krallığıarasında Balkan Savaşlarının sonunda imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu; Yanya, Selanik ve Girit’in Yunanistan’a ait olduğunu kabul etti. Yunanistan’da kalan Türklerin durumu da düzenlendi.

1913 İstanbul Antlaşması Maddeleri

İstanbul Antlaşması önemi, İstanbul Antlaşması maddeleri 29 Eylül 1913 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan Krallığıarasında II. Balkan Savaşı sonunda yapılmış bir antlaşmadır. Edirne, Dimetoka ve Kırklareli Osmanlılarda kalacak. Kavala ve Dedeağaç Bulgaristan’a bırakılacak. Meriç nehri iki ülke arasında sınır kabul edilecek. Bulgaristan Krallığı’ndaki Türkler’in siyasi, dini ve sosyal hakları korunacak.

1913 Londra Antlaşması Maddeleri

30 Mayıs 1913 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilmesiyle sonuçlanan I. Balkan Savaşı sonunda Bulgaristan Krallığı ile imzalanmıştır. Osmanlı Devleti’nin batı sınırı Midye-Enez hattı olacaktır. Selanik, Güney Makedonya ve Girit Yunanistan’a verilecektir. Orta ve Kuzey Makedonya, Sırbistan’a bırakılacaktır. Ege Adaları’nın geleceğinin saptanması büyük devletlere bırakılacaktır. (Osmanlı Devleti, Ege Adaları’nı fiilen kaybetmiştir.)

1912 Uşi Antlaşması Maddeleri

Uşi Antlaşması maddeleri, Uşi Antlaşması önemi 18 Ekim 1912 İtalya Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan antlaşmadır. Trablusgarp ve Bingazi’ye tam bir özerklik tanındı. Trablusgarp ve Bingazi, yeni bir kanun ve özel düzenle yönetilecektir. Trablusgarp ve Bingazi’de Osmanlı Devleti’nin çıkarlarını, padişah adına naibü’s-sultan olarak tayin edilen bir görevli koruyacak. Dini ve adli … Devamını oku…

1879 İstanbul Antlaşması Maddeleri

20 Eylül 1897 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Yunanistan Krallığı arasındaki savaşın sonunda imzalanmış olan bir barış antlaşmasıdır. Osmanlılar Teselya’yı boşaltacak. Yunanistan savaş tazminatı verecek. Girit, Osmanlı yönetiminde kalacak ancak padişahın atayacağı Hıristiyan bir valitarafından yönetilecek.

1885 İstanbul Antlaşması Maddeleri

İstanbul Antlaşması maddeleri, İstanbul Antlaşması önemi, İstanbul Antlaşması tarihi Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasında Mısır konusunda imzalanmış bir antlaşmadır. İngiltere ve Fransa Mısır’daki nüfuzlarını arttırmak için çekişme halindeydiler. Bu arada Mısır’da Hidiv Tevfik Paşa’ya karşı bir isyan çıktı. Bu durum İstanbul’da görüşülmekteyken İngilizler İskenderiye’yi topa tuttular ve Osmanlıların karşı çıkmasına rağmen Mısır’ı ele geçirdiler (1882). … Devamını oku…

1878 Berlin Antlaşması Maddeleri

Berlin Antlaşması maddeleri, Berlin Antlaşması önemi, Berlin Antlaşması hakkında bilgi Ayestefanaos Antlaşmasında olduğu gibi Sırbistan, Romanya (Eflak-Boğdan) ve Karadağ’ın kendi başlarına bağımsız birer devlet olmaları aynen kabul edildi. Niş Sancağı Sırbistan’a, Dobruca SancağıRomanya’ya, bunların dışında birkaç kaza Karadağ’a bırakılarak Ayestefanos Antlaşmasıyla öngörüldüğü gibi yeni kurulan bu üç yeni devletin sınırları genişletildi. Ama Ayestefanos Antlaşmasıyla kurulan … Devamını oku…

1878 Ayastefanos Antlaşması Maddeleri

Ayastefanos Antlaşması tarihi, Ayastefanos Antlaşması maddeleri, Ayastefanos Antlaşması önemi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma Osmanlı Devleti açısından oldukça ağır, Rusya için oldukça iyi hükümler içermekteydi. Bu antlaşmaya göre: Sırbistan, Karadağ ve Romanya (Eflak-Boğdan) tam bağımsızlık kazanacak ve sınırları genişletilecek. Büyük bir Bulgaristan Krallığı kurulacak, Krallığın sınırları Tuna’danEge’ye, Trakya’dan Arnavutluk’a uzanacak. Bosna-Hersek’e … Devamını oku…

1856 Paris Antlaşması Maddeleri

Paris Antlaşması önemi, Paris Antlaşması tarihi, Paris Antlaşması maddeleri Antlaşmanın Avrupa için önemi, Rusya tarafından bozulan uluslararası dengenin tekrar tesis edilmesidir. Osmanlı Devleti açısından ise: Başlangıçta Rus tehlikesi bertaraf edildi; Osmanlı Devleti, devletler genel hak ve hukukundan faydalanma imkânı elde etti; Avrupa konseyine girme hakkını kazandı. Ancak, toprak bütünlüğü ve bekası Avrupa büyük devletlerinin kefilliği … Devamını oku…

1841 Londra Antlaşması Maddeleri

Londra Antlaşması önemi, Londra Antlaşması maddeleri, Londra Antlaşması özelliği, Londra Antlaşması tarihi Avusturya İmparatorluğu, Fransa Krallığı, Birleşik Krallık, Prusya, Rusya İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 13 Temmuz 1841’deLondra’da imzaladığı uluslararası sözleşme. Bu antlaşma ile Boğazların barış zamanında savaş gemilerine kapalılığı uluslararası yükümlülük altına alınmıştır. Boğazların kapalılığı kavramı yalnız barış zamanı ile sınırlıdır. Osmanlı Devleti savaşa girdiği … Devamını oku…

1840 Londra Antlaşması Maddeleri

Londra Antlaşması önemi, Londra Antlaşması maddeleri, Londra Antlaşması tarihi 15 Temmuz 1840 tarihinde bir taraf olarak Osmanlı Devleti ve ikinci taraf olarak Mısır Hidivliği, Birleşik Krallık, Avusturya-Macaristan, Prusya,Rusya devletlerinden oluşan Büyük Avrupa Güçleri arasında imzalanmış bir barış ve düzenleme antlaşmasıdır.[1] II. Mısır-Osmanlı Savaşını sona erdirmiştir. Bu antlaşmada Osmanlı İmparatorluğu’nun çökmesinin Avrupa üzerideki denge bozucu etkisinden … Devamını oku…