Category: Fen Teknoloji

Hipofiz bezinin görevleri nelerdir?

Hipofiz bezinin görevleri nelerdir?

Hipofiz bezinin görevleri nelerdir?  İç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler Büyüme ve gelişmeyi sağlar Anne sütü üretimini sağlayan prolaktin hormonunu salgılar. İç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar

Doğuştan ve sonradan kazanılan refleksler nelerdir?

Doğuştan ve sonradan kazanılan refleksler nelerdir?

Doğuştan kazanılan refleksler: Işık şiddetine göre göz bebeklerinin büyümesi ya da küçülmesi Diz kapağına vurulunca ayağın yukarı kalkması  Bebeğin annesini emmesi  Göz kapaklarının istemsiz kapatılması  Sıcak ya da sivri bir cisme dokununca elin çekilmesi...

Beynin Görevleri Nelerdir?

Beynin Görevleri Nelerdir?

 Beş duyu organından gelen bilgileri değerlendirir.  Konuşma, yazı yazma gibi istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar.  Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir.  Acıkma, susama, uyku, uyanıklık gibi olayları düzenler. Duyu organlarından gelen uyarılar değerlendirilir. Problem ve olaylar...

Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin görevleri nelerdir?

Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin görevleri nelerdir?

Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin görevleri Vücudun uyum içinde çalışmasını sağlamak Vücuttaki tüm sistemleri yönetmek Duyu organlarını yönetmek Hormon üreterek çeşitli görevleri yapmak Duygu, düşünce ve hafızayı oluşturmak Kan basıncı, uyku, vücut sıcaklığı gibi yaşamsal...

Su kirliliğinin nedenleri nelerdir?

Su kirliliğinin nedenleri nelerdir?

Su kirliliğinin nedenleri ✔ Atık yağların lavabolara dökülmesi ✔ Petrol çıkarılması ya da taşınması sırasında petrol sızıntıları ✔ Kanalizasyonların ve evsel atıkların sulara karışması ✔ Fabrikaların katı ve sıvı atıklarını sulara karışması ✔ Çöplerin...

Hava kirliliğinin önlenmesi için neler yapılmalıdır?

Hava kirliliğinin önlenmesi için neler yapılmalıdır?

Hava kirliliğinin önlenmesi için neler yapılmalıdır? ✔ Sanayi kuruluşlarının bacalarına, ev bacalarına, araç egzozlarına filtre takılmalıdır. ✔ Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji gibi temiz enerjiler kullanılmalıdır. Eğer kullanılacaksa doğal gaz ya da kaliteli...

Hava kirliliğinin nedenleri nelerdir?

Hava kirliliğinin nedenleri nelerdir?

Hava kirliliğinin nedenleri nelerdir? ✔ Arabaların egzozlarından çıkan zararlı gazlar, ✔ Sanayi kuruluşlarının bacalarından çıkan zehirli gazlar, ✔ Kalitesiz yakıtların yakılması sonucu çıkan gazlar, ✔ Ormanların tahrip edilmesi, ✔ Spreyler ve deodorantlar

Çukur ve Tümsek Ayna Kullanım Alanları

Çukur ve Tümsek Ayna Kullanım Alanları

Çukur ve Tümsek Aynanın Kullanım Alanları Tümsek Aynanın Kullanım Alanları Tümsek aynalar daha geniş alanları gösterdiği için taşıtlarda yan ayna olarak kullanılır. Özellikle güvenlik kontrol noktalarında kullanılan araç altı arama aynaları birer tümsek aynadır....

Mercekler nerelerde kullanılır?

Mercekler nerelerde kullanılır?

Mercekler nerelerde kullanılır? gözlük ve kontak lenslerde, dürbün veya teleskoplarda, Mikroskoplarda, Kameralardaki objektiflerde mercekler kullanılır.