Dünya ve Ay arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

Dünya ve Ay arasındaki benzerlikler ve farklılıklar; Benzerlikler: İkisi de Güneş Sistemi’nin gezegenleri arasında yer alırlar. Her ikisi de doğal uydu özelliğine sahiptir. İkisi de bir yörünge üzerinde hareket ederler. İkisi de evrende bulunan sayısız gök cisimlerinden sadece birkaçıdır. Farklılıklar: Boyut: Dünya, Ay’dan çok daha büyüktür. Dünya’nın çapı yaklaşık 12.742 km iken, Ay’ın çapı sadece … Devamını oku…

Teknolojinin kullanım alanlarına örnekler

Teknolojinin kullanım alanları oldukça geniş kapsamlıdır ve günümüzde hemen her alanda teknolojinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. İşte teknolojinin bazı kullanım alanları: Teknolojinin kullanım alanlarına örnekler şunlardır: İletişim: Telefon, internet, e-posta, sosyal medya, video konferans, anlık mesajlaşma gibi teknolojik araçlar sayesinde insanlar birbirleriyle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurabilirler. Eğitim: E-öğrenme platformları, uzaktan eğitim, akıllı tahtalar, öğrenme … Devamını oku…

Paralel Bağlı Devreler ile Seri Bağlı Devreler Arasındaki Farklar

Seri Bağlı Devreler Seri bağlı devrede özdeş ampullerin her birinin üzerinden eşit akım geçer. Akım değeri pilin ürettiği toplam akım değerine eşittir. Her bir ampulün uçları arasındaki gerilimlerin toplamı pilin gerilimine eşittir. Ampullerden biri devreden çıkarılır ya da arızalanırsa devre çalışmaz. Ampul sayısı arttıkça parlaklık azalır. Paralel Bağlı Devreler Paralel bağlı devrede özdeş ampuller üzerinden … Devamını oku…

Ergenlik dönemlerinde erkeklerde ve kızlarda görülen değişimler nelerdir?

Ergenlik dönemlerinde erkeklerde ve kızlarda görülen değişimler nelerdir? Erkeklerde Görülen Bedensel Değişimler • Büyüme hormonları salgılanır. • Boy uzar, ağırlık artar. • Kemikler ve kaslar gelişir. • Testosteron hormonu salgılanır. • Üreme organları gelişir, sperm üretimi başlar. • Gırtlak gelişir, seste kalınlaşma olur. • Vücudun bazı bölgelerinde kıllanma oluşur. • Bıyık ve sakal çıkmaya başlar. … Devamını oku…

Hipofiz bezinin görevleri nelerdir?

Hipofiz bezinin görevleri nelerdir?  İç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler Büyüme ve gelişmeyi sağlar Anne sütü üretimini sağlayan prolaktin hormonunu salgılar. İç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar

Doğuştan ve sonradan kazanılan refleksler nelerdir?

Doğuştan kazanılan refleksler: Işık şiddetine göre göz bebeklerinin büyümesi ya da küçülmesi Diz kapağına vurulunca ayağın yukarı kalkması  Bebeğin annesini emmesi  Göz kapaklarının istemsiz kapatılması  Sıcak ya da sivri bir cisme dokununca elin çekilmesi Sonradan kazanılan refleksler  Araba ya da bisiklet sürme  Dans etme, örgü örme ve yüzme  Limon görünce ağzın sulanması

Beynin Görevleri Nelerdir?

 Beş duyu organından gelen bilgileri değerlendirir.  Konuşma, yazı yazma gibi istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar.  Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir.  Acıkma, susama, uyku, uyanıklık gibi olayları düzenler. Duyu organlarından gelen uyarılar değerlendirilir. Problem ve olaylar düşünülür, çözülür. Öğrenme faaliyeti ve hafıza olgusu sağlanır. Kan basıncı ve vücut sıcaklığı düzenlenir. Hormonların salgılanma zamanı belirlenir.

Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin görevleri nelerdir?

Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin görevleri Vücudun uyum içinde çalışmasını sağlamak Vücuttaki tüm sistemleri yönetmek Duyu organlarını yönetmek Hormon üreterek çeşitli görevleri yapmak Duygu, düşünce ve hafızayı oluşturmak Kan basıncı, uyku, vücut sıcaklığı gibi yaşamsal olayları yönetmek Organlar ve beyin arasında bilgi iletimini sağlamak Büyüme ve gelişmeyi kontrol etmek

Su kirliliğinin nedenleri nelerdir?

Su kirliliğinin nedenleri ✔ Atık yağların lavabolara dökülmesi ✔ Petrol çıkarılması ya da taşınması sırasında petrol sızıntıları ✔ Kanalizasyonların ve evsel atıkların sulara karışması ✔ Fabrikaların katı ve sıvı atıklarını sulara karışması ✔ Çöplerin sulara atılması ✔ Tarımda kullanılan gübre ve ilaçlarının sulara karışması

Hava kirliliğinin önlenmesi için neler yapılmalıdır?

Hava kirliliğinin önlenmesi için neler yapılmalıdır? ✔ Sanayi kuruluşlarının bacalarına, ev bacalarına, araç egzozlarına filtre takılmalıdır. ✔ Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji gibi temiz enerjiler kullanılmalıdır. Eğer kullanılacaksa doğal gaz ya da kaliteli kömür tercih edilmelidir. ✔ Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. ✔ Ormanlık ve yeşil alanlar artırılmalıdır. ✔ Her yıl soba boruları ve … Devamını oku…

Hava kirliliğinin nedenleri nelerdir?

Hava kirliliğinin nedenleri nelerdir? ✔ Arabaların egzozlarından çıkan zararlı gazlar, ✔ Sanayi kuruluşlarının bacalarından çıkan zehirli gazlar, ✔ Kalitesiz yakıtların yakılması sonucu çıkan gazlar, ✔ Ormanların tahrip edilmesi, ✔ Spreyler ve deodorantlar