Eğitimde Öncü Adres
Kategori İçerikleri

Fen Teknoloji

Hipofiz bezinin görevleri nelerdir?

Hipofiz bezinin görevleri nelerdir? İç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler Büyüme ve gelişmeyi sağlar Anne sütü üretimini sağlayan prolaktin hormonunu salgılar. İç salgı…

Beynin Görevleri Nelerdir?

 Beş duyu organından gelen bilgileri değerlendirir.  Konuşma, yazı yazma gibi istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar.  Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir.  Acıkma, susama, uyku,…

Su kirliliğinin nedenleri nelerdir?

Su kirliliğinin nedenleri✔ Atık yağların lavabolara dökülmesi✔ Petrol çıkarılması ya da taşınması sırasında petrol sızıntıları✔ Kanalizasyonların ve evsel atıkların…

Hava kirliliğinin nedenleri nelerdir?

Hava kirliliğinin nedenleri nelerdir?✔ Arabaların egzozlarından çıkan zararlı gazlar,✔ Sanayi kuruluşlarının bacalarından çıkan zehirli gazlar,✔ Kalitesiz yakıtların…

Çukur ve Tümsek Ayna Kullanım Alanları

Çukur ve Tümsek Aynanın Kullanım AlanlarıTümsek Aynanın Kullanım AlanlarıTümsek aynalar daha geniş alanları gösterdiği için taşıtlarda yan ayna olarak kullanılır. Özellikle güvenlik…

Mercekler nerelerde kullanılır?

Mercekler nerelerde kullanılır?gözlük ve kontak lenslerde, dürbün veya teleskoplarda, Mikroskoplarda, Kameralardaki objektiflerde mercekler kullanılır.