Kimya Dersi Nasıl Çalışılır?

KİMYA DERSİ NASIL ÇALIŞILIR? Kavramlar iyi anlaşılmalıdır. Bir kavram veya bilgi tam öğrenilmeden kesinlikle bir başkasına geçilmemelidir. Anlaşılmayan konular öğretmene hemen sorulmalıdır. Daha sonra bu konularla ilgili soru çözülmelidir. Zorlandığınız tüm konuları iyice öğrendikten sonra problem çözmeye geçilmelidir. Kimya konuları ezberlenmemelidir. İşlenen konular anında somut örneklerle açıklanmalıdır. Öğrenci işlenmiş konuları örneklerle açıklayabilmelidir. Bunu yapabilmek için … Devamını oku…

Sabit oranlar Kanunu ve katlı oranlar kanunu, örnek sorular

Katlı Oranlar Kanunu İki element arasında birden fazla değişik bileşik oluşuyorsa, elementlerden birinin sabit kütlesine karşılık diğer elementin kütleleri arasında belirli bir oran vardır.  Katlı Oranlar kanununu J. Dalton bulmuştur.Katlı oranlar yasası, aralarında birden fazla bileşik oluşturan elementler arasında, birinin sabit miktarıyla, birleşen diğer elementin miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen katlı orana denir. Bu … Devamını oku…

Öz ısı nedir? Özısı birimi nedir?

Özgül ısı, öz ısı ya da ısınma ısısı, C.G.S. birimleri sistemine göre bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C°, S.I. birimleri sistemine göreyse 1 kg.’ının sıcaklığını 1 K°arttırmak için gerekli olan ısı enerjisi miktarıdır.[1] Öz ısı, maddenin bulunduğu fiziksel hâl, basınç ve sıcaklığa göre az da olsa değişkendir. Pratik uygulamalarda genellikle sabit olarak alınır. Öz … Devamını oku…

Çözünürlük nedir? Çözünürlüğe etki eden faktörler

Çözünürlük ne demektir? Çözünürlüğe etki eden faktörler?  Çözünürlük, belli bir miktar çözünenin, belirli şartlar altında, spesifik bir çözücü içinde çözünmesini tanımlar. Çözücü akışkan (ki genellikle aşırı miktarda bulunur)solvent olarak adlandırılır ve birlikte çözeltiyi oluştururlar. Çözümlendirme işlemi solvasyon (çözücü su ise hidrasyon) olarak adlandırılır. Denge haline gelmiş ve daha fazla çözünen (solut) alamayan çözeltiye, doymuş çözelti … Devamını oku…

Potasyum elementinin özellikleri

Potasyum, bir kimyasal elementtir. Simgesi K (Arapça: al qalija → Latince: kalium) ve atom numarası 19 dur. Potasyum bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır. Taze kesilen potasyumun parlak yüzeyi havayla temas ettiğinde matlaşır. Potasyum, metal oksit oluşumu ve hidroksit korozyonunun önlenmesi için havasız ortamlarda saklanmalıdır. Bu nedenle potasyum örnekleri genelde kerosen gibi indirgen ortamlarda depolanır. Potasyum, diğer … Devamını oku…

Potasyum elementinin kullanıldığı alanlar

Potasyum klorür, sülfaj ta kullanılır. Potasyum hidroksit endüstride kuvvetli baz olarak kullanılır. Potasyum nitrat barut yapımında kullanılır. Potasyum karbonat, potas, cam yapımında kullanılır. Potasyumla işlenen cam normal camdan daha kuvvetlidir. Potasyum buharı manyetikmetrelerde kullanılır. NaK, oda sıcaklığında sıvı olan bir sodyum-potasyum alaşımı, ısı iletimi için kullanılır. Ayrıca hava içermeyen kuru çözücü üretiminde kurutucu olarak kullanılır. … Devamını oku…

Sodyum elementinin insan vücuduna etkileri

Sodyum Elementinin Kullanıldığı Alanlar Sodyum, esterlerin ve organik bileşiklerin yapımında kullanılır. Bu alkali metal, yaşam için gerekli olan tuzun (sodyum klorür, NaCl) bileşenidir. Diğer kullanım alanları: Yapılarını geliştirmek için bazı alaşımlarda, Yağlı asitlerle birlikte sabunlarda, Metallerin yüzeyini temizleyip düzgünleştirme amacıyla, Erimiş tuzları saflaştırmada, Sodyum buharlı lambalarda aydınlatma amacıyla ve Bazı nükleer reaktörlerde ısı transfer akışkanı … Devamını oku…

Sodyum elementinin genel özellikleri

Sodyum. Periyodik cetvelde Na simgesi ile gösterilen ve atom numarası 11 olan element. Sodyum yumuşak ve kaygan bir metal olup alkali metaller grubuna aittir. Doğal bileşiklerin içinde (özellikle NaCl) bol miktarda bulunur. Yüksek oranda reaktifdir, sarı bir alevle yanar, su ile şiddetli reaksiyon verir ve havada hızla oksitlenir. Dolayısıyla, vazelin, gazyağı vb. gibi hava ve … Devamını oku…

Lityum elementinin özellikleri

Lityum sembolü Li atom numarası 3 olan kimyasal elementtir. Periyodik tabloda 1. grupta alkali metal olarak bulunur ve yoğunluğu en düşük olan metaldir. Lityum doğada saf halde bulunmaz. Yumuşak ve gümüşümsü beyaz metaldir. Havada bulunan oksijenle reaksiyona giren lityum, lityum oksit (Li2O) oluşturur. Bu oksitlenme reaksiyonunu engellemek için yağ içinde saklanır. Hava ve su tarafından … Devamını oku…

Magnezyum nerelerde kullanılır?

Fotoğraf makinelerinin gövde ve flaş kaplamalarında, işaret fişeklerinde ve yangın bombaları başta olmak üzere pirotekni alanında yoğun olarak kullanılır. Alüminyumdan üçte bir oranında daha hafif olması nedeniyle, alaşımlarından uçak ve füze yapımında faydalanılır. Eczacılık alanında önem taşıyan bileşikleri de vardır. İtici özellikteki bileşiklerin yapısına katılır. Döküm demir yapımında ve uranyum başta olmak üzere çeşitli metallerin … Devamını oku…

Magnezyum ve İnsan Vücuduna Etkisi

Tohum ve sebzelerde klorofil kompleksi halinde bulunur. Günlük ihtiyaç 0,2-0,3 g kadardır. Eksikliğine rastlanmaz. Vücuttaki toplam magnezyum miktarı 20-30 g kadardır. Bunun % 60-70’i kemiklerde, % 1,5 oranında magnezyum fosfat (Mg3(PO4)2)halinde yer alır. Geri kalan kısmı yumuşak dokularda, diğer kısmı ise sıvılarda bulunur. Kan plazmasında 0,02-0,03 mg; eritrositlerde 0,06 mg bulunur. Plazmadaki magnezyumun üçte biri … Devamını oku…

Magnezyumun Özellikleri

Magnezyum (Mg), gümüş beyazlığında bir metaldir ve genellikle alaşım maddesi olarak, yani başka metallerle karıştırılarak kullanılır. Kimyasal simgesi Mg, atom numarası 12; atom ağırlığı 24,312 olan bu element en hafif metallerden biridir ve bu özelliğiyle önem kazanmıştır. Toz halindeki magnezyum kolayca tutuşur ve parlak bir alevle yanar. Bu özelliği nedeniyle, elektrikli fotoğraf makinesi flaşları çıkmadan … Devamını oku…

Kimya ile ilgili fıkralar (en komikleri)

OKSİJEN Ahmet Bey’in okula giden iki çocuğu vardı. Onlardan biri ders çalışırken bir metni okuduğunu duydu ve yanına gitti. Okurken “Yaşamımızda oksijenin rolü büyüktür. Onsuz yaşayamayız. Oksijen 1773 yılında bulunmuştur.” Ahmet Bey: Bunu yazana şunu sormak isterim. Acaba 1773 oksijen bulunmadan önce insanlar nefessiz mi yaşıyorlardı. KİMYAYI SEVMENİN SONU Bir öğrenci varmış.Her zaman kimya kitabını … Devamını oku…

Kimya ile ilgili ilginç bilgiler (yeni)

?18 Şubat 1979 yılında sahra çölüne kar yağmıştı. ? ABD?de, yaşları 20 ile 29 arasında olan zenci erkeklerin üçte biri ya hapiste ya da gözaltında tutulmaktadır. ? Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı görmek mümkündür. ? Albert Einstein dokuz yaşına kadar düzgün konuşamamıştı. ? Amerika?da her saat 40 kişi kanserden hayatini kaybediyor. … Devamını oku…