Eğitimde Öncü Adres
Kategori İçerikleri

İngilizce

İngilizcede tarih yazılması

1.Tarihleri yazarken sıra sayma sayıları ile yazarız. Genellikle’’th’’ eki ekleriz. Ancak bazı kurallar vardır: 1st – the first 2nd – the second3rd – the third 4th – the fourth 5th – the fifth … 21st – the twenty-first 2.Tarihleri…

İngilizce de tarihlerin yazılışı

İngilizce de tarihlerin yazılışı1.Tarihleri yazarken sıra sayma sayıları ile yazarız. Genellikle’’th’’ eki ekleriz. Ancak bazı kurallar vardır:1st  – the first2nd  – the second3rd  – the third4th  – the fourth5th…

if clause Type 0 -Type 1

If Clause Type 0 ------ Type 1*If (eğer) anlamında şart cümleciği olarak kullanılır. -0- türünde her iki cümlede geniş zaman( simple present tense- do does) olmak zorundadır.- If you pass the red light, you have an accident(kaza).…

When – While Örnek Cümleler

When    -----  Whıle*When (dığı zaman) anlamında, onu takip eden cümle her zaman simple past tensedir..-  When I rang  bell( zili çalmak), my mother was washing up.- They were playing football when He came.*While (iken)…

Past Progressıve Tense

Past Progressıve Tense*Şimdiki zamanın geçmişidir.Geçmişte yapıyor olduğumuz eylemleri anlatmak için kullanılır. Yardımcı fiiller( was, were) ve ana fiile –ing eki getirilerek cümle kurulur.   -Were you doing homework at 5 o’clock…

Could – Couldn’t

Could – Couldn’t*Geçmişteki yeteneklerimizden bahsederken bu yapıyı kullanırız.- I could ride a bicycle when I was a child.- She couldn’t tie her shoeclays( ayakkabı bağcığı) when she was five years old.

Too( Aşırı- Olumsuz) Enough( Yeterli- Olumlu)

  Too( Aşırı- Olumsuz)              Enough( Yeterli- Olumlu)*Too aşırı çok manasında cümleye olumsuzluk katar ve sıfattan önce gelir.I am too hungry to play football.( futbal oynamayacak kadar açım)-She is too slow to get the…