Present Perfect Tense Cümleler ve Konu Anlatım

Present Perfect Tense

*Kesin bir zaman dilimi belirtmeden geçmiş deneyimlerimizden bahsederken bu zamanı kullanırız.

*Düzenli fiilleri –ed( -d,- ied) ekleriyle—-düzensiz fiilleride 3. Halleriyle( gone, done, been) cümlede kullanırız. Yardımcı fiiller –have( I, You, We, They), -has( he, she, it) dir.

Positive sentence( olumlu cümle)                                  Negative sentence( olumsuz cümle)

-I have been to London.                                                  She hasn’t gone to house.

Question sentence

Have they visited Erzurum Castle?                                 Has he eaten Cağ Kebab?

Yes, they have /   No, they haven’t.                                Yes, he has/    No , he hasn’t.

*Bu zamanda aşağıdaki yapıları sıklıkla kullanırız.

 

EVER——— NEVER

*Ever: herhangi bir zamanda anlamına gelir ve soru cümlelerinde kullanılır.

*Never: hiç, asla anlamına gelir ve olumsuz cümlelerde kullanılır.

-Have you ever eaten Chinese food?

-No , I have never.

YET ———-JUST————ALREADY

*Yakın geçmişte yaşanan ve etkisi şimdi devam eden eylemler için bu yapıları kullanırız.

* Yet: Henüz anlamında olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

  –Has she come yet?

No, she hasn’t come yet.

*Just: Henüz anlamında olumlu cümlelerde kullanılır.

  –They have just arrived(ulaşmak).

– She has just washed car.

*Already: Çoktan anlamında olumlu cümlelerde kullanılır.

– I have already done my homework.

 

FOR———————-SINCE

*For: Zamanın ne kadar uzun olduğunu belirtmek için kullanırız. Zaman belli değildir( day, hour, a long time, year, minute)

  –Tom has played computer games for five hours today.

– We haven’t seen each other for ages( asırlardır)

*Since: -Den beri manasında olayın başlangıç zamanını belirtir. Zaman belidir.(o’clock, Monday,2000,last weekend). Cümle gelebilir.

   –He has been a doctor since 2000  (-yıl belli).

-We have lived in Akşar since we were born.

*So Far: Şimdiye kadar manasında, cümlenin sonuna gelir.

  He has acted(rol almak) in many films so far.

*Before: Daha önce manasında, cümlenin sonuna gelir.

   –I haven’t eaten Mexican food before.

*Lately/ recently: Son dönemlerde anlamında, cümlenin sonuna gelir.

   -We haven’t watched the news(haberler) recently/lately.

SO………………….THAT/ SUCH………………THAT

*So…………That: Öyle………..ki anlamında so’dan sonra sıfat ve zarf gelir, that’den sonra cümle gelir. İki cümleyi birleştirir.

   –Tom is so tired that he can’t walk.

-İkra drove so carefully that she couldn’t have any accidents.

*Such……..That: Öyle…………..ki anlamında such’dan sonra sıfat tamlaması gelir, that’den sonra cümle gelir.İki cümleyi birleştirir. Genelde bu yapıdan sonra zamana göre cümlede can veya could gelir.

   -It was such a scary film that I couldn’t watch it.

-They are such rich men that they can buy Ferrari.

WOULD LIKE TO………………………WANT TO

*Bu iki yapıyı isteklerimizi dile getirmek için kullanırız. –Would like to- isteklerimizi ifade etmenin daha kibar bir yoludur. Bu yapılardan sonra fiile ek gelmez.

-I want to go to Italy.                   –He would like to eat Pizza        -She wants to buy a balloon.

                       IN CASE…………………………SO THAT

*In Case: Diye anlamında önlem(tedbir) ifadeleri için kullanılır. Genelde geniş zamanla kullanılır.

  -You take your umbrella in case it rains.( yağmur yağar diye şemsiyeni al)

*So That: İçin anlamında bir eylemin sebebini belirtmek amacıyla kullanılır. Genellikle that’den sonra zamana göre cümleye –can, could gelir.

  –Raul will go to the court so that he can play tennis.(geniş zaman)

-Yesterday, She went to airport so that she could get on the bus.(geçmiş zaman)

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.