Eğitimde Öncü Adres
Kategori İçerikleri

Sosyal Bilgiler

Göçlerin Olumlu ve Olumsuz Sonuçları Nelerdir?

Göç hareketlerinin olumlu ve olumsuz sonuçları Göçlerin olumlu ve olumsuz sonuçları vardır. Göçün olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?  Göç alan şehirlerde yaşanan olumlu sonuçları hangileridir?…

İnsanların göç etmelerinin nedenleri nelerdir?

İnsanları göç etmelerinin nedenleri nelerdir? İnsanların ister devamlı isterse geçici olsun, göç etmelerinin önemli nedenleri vardır. Bu nedenler; ekonomik, sosyal, siyasal ve doğal nedenler olarak…

Kültürün Özellikleri Nedir? Maddeler Halinde

Kültürün Özellikleri Nedir?Kültür Toplumsaldır. Kültür Öğrenilir. Kültür Değişebilir. Kültür Aktarılır ve Süreklidir. Kültür İhtiyaç Gidericidir. Kültür Öğeleri Arasında Bir Ahenk…

Bilim insanlarının ortak özellikleri

Soru soran, araştıran, keşfeden, gözlem yapan, olaylarla ilgili yorumlarda ve tahminlerde bulunan, kanıta dayalı düşünebilen ve farklı bakış açılarına sahip bireylere bilim insanı diyebiliriz.…

İyi Bir Medya Okuryazarı Özellikleri

Medya Nedir?Kitap, gazete, dergi, radyo, televizyon, genel ağ gibi iletişim ve kitle iletişim araçlarının tümüne “medya” adı verilir.Medya okuryazarlığı nedir?Kitle iletişim araçları…

Dünyada görülen bitki örtüsü çeşitleri

Dünyada görülen bitki örtüsü çeşitleri Bitki Örtüsü Çeşitlerinden birkaçı aşağıda sıralandığı gibidir:Maki Bitki Örtüsü Step (Bozkır) Bitki Örtüsü Tundra Bitki Örtüsü Savan Bitki…

Dört Halife Dönem Gelişmeleri ve Özellikleri

Dört Halife Dönem Gelişmeleri Hz. Ebubekir Dönemi (632-634)Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en yakın arkadaşı ve ilk halifedir. Halifelik süresi kısa olmasına rağmen bu dönemde İslamiyet açısından…