Category: Sosyal Bilgiler

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Hangileridir?

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Hangileridir?

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Hangileridir? Fosil Kaynaklı (Yenilenemez) Enerji Kaynakları Petrol, Doğalgaz, Taş kömürü, Nükleer, Linyit, Bor. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir? Jeotermal, Biyokütle, Güneş, Hidroelektrik, Rüzgâr, Dalga, Hidrojen.

Ormanların Faydaları

6 Maddede Ormanların Faydaları Nelerdir?

Ormanların Faydaları Kağıt, kereste ve mobilya sanayisinde ve inşaat alanında ham madde olarak kullanılır. – Erozyonu azaltır. – Oksijen kaynağıdır. – İnsanlara dinlenme alanıdır. – Su varlığını korur ve düzenler. – Sıcağı ve soğuğu...

Nitelikli insanının özellikleri nelerdir?

Nitelikli insan gücünün özellikleri İşini en iyi şekilde yapar. Girişimcidir. İşini severek yapar, Malzemeyi, enerjiyi ve zamanı en verimli şekilde kullanır. Yenilikçidir. Gelişmeleri takip eder, teknolojik gelişmelerden haberdardır. Çalışkandır. Üretkendir. Gözlemcidir.

Alışverişten sonra neden fiş almalıyız?

Alışverişten sonra neden fiş almalıyız?

Alışverişten sonra neden fiş almalıyız? Ödediğimiz verginin devlete gider. İşlemlerin kayıt altına alınmasını ve vergilendirilmesini sağlarız. Kamu hizmetleri daha sağlıklı yürütülür. Haklarımızı kullanmamız gerektiğinde elimizde geçerli bir belge olur. Vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş oluruz....

Göçlerin Olumlu ve Olumsuz Sonuçları Nelerdir?

Göçlerin Olumlu ve Olumsuz Sonuçları Nelerdir?

Göç hareketlerinin olumlu ve olumsuz sonuçları Göçlerin olumlu ve olumsuz sonuçları vardır. Göçün olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?  Göç alan şehirlerde yaşanan olumlu sonuçları hangileridir? Göçün olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir? Göçün olumlu ve...

İnsanların göç etmelerinin nedenleri nelerdir?

İnsanların göç etmelerinin nedenleri nelerdir?

İnsanları göç etmelerinin nedenleri nelerdir? İnsanların ister devamlı isterse geçici olsun, göç etmelerinin önemli nedenleri vardır. Bu nedenler; ekonomik, sosyal, siyasal ve doğal nedenler olarak sıralanabilir Ekonomik Nedenler 1- İş Olanakları 2- Doğal Kaynakların...

Kent nüfusunun artıp kır nüfusunun azalmasının sebepleri

Kent nüfusunun artıp kır nüfusunun azalmasının sebepleri

Kent nüfusunun artıp kır nüfusunun azalmasının sebepleri Köylerde miras yoluyla bölünen tarlalar, kır nüfusunun geçimini sağlayamamıştır. Tarımda makineleşme iş gücüne duyulan ihtiyacı azaltmış, köyden kente göç başlamıştır. Sanayi ve hizmet sektöründeki gelişme, şehirlere olan...

Ülkemizde Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

Ülkemizde Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

Doğal (Fiziki) Faktörler  Yeryüzü şekilleri Arazinin dağlık ve engebeli olduğu alanlarda nüfus azdır. İklim İklim şartlarının olumsuz olduğu alanlarda nüfus azdır. Su kaynakları Su kaynaklarının yetersiz olduğu yerlerde nüfus seyrektir. Bitki örtüsü Ormanların gür...

Harita Nedir? Ölçek Nedir? Paralel Nedir? Meridyen Nedir?

Harita Nedir? Ölçek Nedir? Paralel Nedir? Meridyen Nedir?

Harita Nedir? Yeryüzünün ya da bir parçasının, kuşbakışı görünüşüyle belli bir orana göre küçültülüp bir düzlem üzerine geçirilmesine harita denir. Ölçek Nedir? Haritalarda kullanılan küçültme oranına ise ölçek denir. Paralel Nedir? Ekvatora paralel olarak...