Eğitimde Öncü Adres
Kategori İçerikleri

Sosyal Bilgiler

Geçmişten günümüze aydınlatma araçları

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİGeçmişten günümüze aydınlatma : İnsanlık, varolduğu günden bugüne ışığa ihtiyaç duymuştur. Işık, eski çağların ve günümüzün vazgeçilmezidir. O, yüzden insanlar, eski zamanlardan beri…

Geçmişten Günümüze Teknoloji

GEÇMİŞTEN  BUGÜNE  TEKNOLOJİ                Tarih boyunca insanın icat ettiği ve geliştirdiği bütün araç gereçler birer teknolojik üründür. Bu ürünler bilimdeki gelişmeler ve değişen ihtiyaçlara bağlı olarak zaman içinde iyileştirilerek…

İstek ve İhtiyaçlarımız Nelerdir?

İSTEK VE İHTİYAÇLAR İnsanlar yaşamları boyunca ihtiyaçlarını karşılamak için gayret içinde bulunurlar. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayabildiği sürece mutlu olur. Günlük yaşantımızda bir çok ihtiyacımız vardır. Hepimiz her gün yeni şeyler…

Bilgisayarda kullanılan veri türleri nelerdir?

Bilgisayarda kullanılan veri türleri Sayısal Veri Tipi Hesaplama işlemlerinde kullanılır. Tüm sayı çeşitlerini içerir. Pozitif ya da negatif tam sayılar kullanılabilir. Örneğin; açı=45˚, uzaklık=50 km, nüfus=100.000, ücret=2,5 tl vb…..…

Yazılı ve Yazılı Olmayan Kurallar

KURALLAR Kural :Davranışlarımıza yön veren, hangi durumlarda nelere uymamız gerektiğini belirten ilkelere kural denir.*** İnsanların bir arada düzen içinde yaşayabilmeleri için uymaları gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallar…

Bilim, Teknoloji ve Toplum

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM İlk insanların ağaç ve taş parçalarından yararlanarak yaptıkları bu kesici ve delici aletler bilinen ilk teknolojik ürünlerdir. İcatlar, toplumun ihtiyaçları sonucu yapılır. İnsanların ihtiyaçları arttıkça…