Milli Mücadele Dönemi Genelgeler ve Kongreler Sırası

Milli Mücadele Dönemi Genelgeler ve Kongreler Sırası Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı (19 Mayıs 1919) Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919) Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) Balıkesir Alaşehir Kongreleri (26 Temmuz – 25 Ağustos 1919) Sivas Kongresi (4 – 11 Eylül 1919) Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Kongreler  1919 … Devamını oku…

Sivas Kongresi (4 – 11 Eylül 1919)

Sivas Kongresi (4 – 11 Eylül 1919) Amasya Genelgesi ile M. Kemâl toplantıya çağırmıştır (1). Sadrazam Damat Ferit Paşa, Elazığ Valisi Ali Gâlip kanalıyla kongrenin toplanmasını engellemeye çalışmış, başaramamıştır. Millîdir; alınan kararlar, bütün ülke ve milleti ilgilendirmiştir. Büyük devletleri, istatistiki rakamlarla Anadolu ve Trakya’nın Türklere ait olduğuna inandırmak veya kurtuluşu, bir büyük devletin himayesinde aramanın … Devamını oku…

Kurtuluş Savaşı Öncesi Son Durum

KURTULUŞ SAVAŞI ÖNCESİ Kuva-yı Milliye Hareketi Düşman işgalleri karşısında yurdun çeşitli yörelerinde ortaya çıkan milli direniş teşkilatlarına Kuvayı Milliye denir. İlk direnişler, güney cephesinde Fransızlara karşı başlamıştır. Kuvayı Milliye, teşkilat olarak batıda Yunan işgallerine karşı ortaya çıkmıştır. İstanbul Hükümeti’nin işgaller karşısındaki çaresizliği, Mondros Ateşkes Antlaşması ile orduların dağıtılması Kuvayı Milliye’nin ortaya çıkmasına neden olan etkenlerdir. 1919’un Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan … Devamını oku…

Sivas Kongresi (Önemi,Sonuçları,Kararları)

     Kongrenin Amacı: ülke genelinde faaliyet gösteren milli cemiyetleri tek çatı altında birleştirmek, milli birlik be beraberliği sağlamak ve Temsil Heyeti’nin yetkilerini arttırmaktır.      Kongre 38 temsilcinin katılımıyla başlamıştır. 11 Eylül’e kadar süren  kongre çalışmalarında iki önemli sorun göze çarpmıştır. 1.      Başkanlık sorunu: Rauf Bey’inde içinde bulunduğu bir grubun üyelerinin M. Kemal’i başkan seçtirmek istememeleri 2.      … Devamını oku…

Erzurum Kongresi (Kararları,Önemi,Sonuçları)

     Toplanma Amacı: Doğu Anadolu’da bir Ermeni devletinin kurulmasına engel olmaktır. (bölgesel amaçlı) *M. Kemal bir endişesi vardı; acaba sivil statüyle yine sivil ve askeri kesim üzerinde etkili olabilecek miydi? M. Kemal’in bu endişesi15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir’in “Ben ve kolordum, hepimiz buyruğumuzdayız Paşam” sözleriyle sona ermiştir. *10 Temmuz’da toplanması planlanan kongre, bazı üyelerin gecikmesi … Devamını oku…

Maddelerle 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi

 Amasya Genelgesi’nde toplanması istenilen Sivas Kongresi yurdun her yerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanmıştır. İtilaf devletlerinin Sivas’ı işgal etme tehdidi ve Elazığ Valisi Ali Galip’in kongreyi basma girişimi sonuç vermemiştir. Kongrede Mustafa Kemal’in başkanlığı, manda fikri ve Erzurum Kongresi kararları tartışılmıştır.  Alınan Kararlar :  1-         Erzurum Kongresi kararları kabul edilmiş, bazı konularda değişiklik yapılmıştır.  2-         “ … Devamını oku…

Maddelerle Kongreler ve Görüşmeler

Maddelerle Kongreler ve Görüşmeler Amasya Görüşmeleri  (20-22 EKİM 1919) Ali Rıza Paşa Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Amasya’ya göndermiş, Temsil heyeti ile 3 gün süren görüşmeler sonunda Salih Paşa, ileri sürülen konuları şahsen kabul etmiş, İstanbul Hükümeti’ne de kabul ettirmeye çalışacağını belirtmiştir. Görüşülen konular : Vatanın bütünlüğü, işgallere izin verilmemesi gerektiği Mebusan Meclisi’nin İstanbul dışında, güvenli … Devamını oku…

Kongreler ve Özellikleri

Kongreler ve Özellikleri Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşının amacı, gerekçesi, yöntemi açıklandı. İlk defa ulusal egemenlikten bahsedildi. İlk defa milli kurulun kurulmasından bahsetti. Sivas’ta kongre toplanması istendi. Erzurum Kongresi Bölgesel olmakla beraber, kararları ulusaldır. İlk kez manda ve himaye reddedildi. Doğudaki cemiyetler birleştirildi. İlk defa temsil heyeti oluşturuldu. Milli sınırlar içinde vatan bütündür, bölünmezdir. Sivas Kongresi … Devamını oku…