Kurtuluş Savaşı Öncesi Son Durum

KURTULUŞ SAVAŞI ÖNCESİ Kuva-yı Milliye Hareketi Düşman işgalleri karşısında yurdun çeşitli yörelerinde ortaya çıkan milli direniş teşkilatlarına Kuvayı Milliye denir. İlk direnişler, güney cephesinde Fransızlara karşı başlamıştır. Kuvayı Milliye, teşkilat olarak batıda Yunan işgallerine karşı ortaya çıkmıştır. İstanbul Hükümeti’nin işgaller karşısındaki çaresizliği, Mondros Ateşkes Antlaşması ile orduların dağıtılması Kuvayı Milliye’nin ortaya çıkmasına neden olan etkenlerdir. 1919’un Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan … Devamını oku…

Amasya Genelgesi (Önemi ve Sonuçları)

    Ali Fuat Paşa (Cebesoy), Rauf Bey(Orbay), Refet Bey(Bele) tarafından imzalanan, ayrıca Kazım Karabekir’in de onayının alınması sonrası sivil ve askeri makamlara yayınlanan genelgedir.     Genelgenin Amacı: Doğuda ve batıda başlayan bölgesel kurtuluş hareketlerinin tek çatı altında birleştirilmesini sağlamak ve ulusal Kurtuluş Savaşı’nı halka mal ettirmektir.  Amasya Genelgesinde Alınan Kararlar Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. … Devamını oku…

Maddelerle 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi ve Önemi

Mustafa kemal milli birliği gerçekleştirmek ve Kurtuluş Savaşı’na çağrıda bulunmak amacıyla çeşitli komutanların da imza ve desteğini alarak Amasya’da yeni bir genelge yayınlamıştır. (Ali Fuat, Kazım Karabekir vs.) Buna göre ; KARARLARI: 1-Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. (Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesidir) 2-İstanbul hükümeti üzerine aldığı vazifenin gereğini yerine getirmemekte, bu da milletimizi yok göstermektedir. 3-Milletin … Devamını oku…

Maddelerle Kongreler ve Görüşmeler

Maddelerle Kongreler ve Görüşmeler Amasya Görüşmeleri  (20-22 EKİM 1919) Ali Rıza Paşa Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Amasya’ya göndermiş, Temsil heyeti ile 3 gün süren görüşmeler sonunda Salih Paşa, ileri sürülen konuları şahsen kabul etmiş, İstanbul Hükümeti’ne de kabul ettirmeye çalışacağını belirtmiştir. Görüşülen konular : Vatanın bütünlüğü, işgallere izin verilmemesi gerektiği Mebusan Meclisi’nin İstanbul dışında, güvenli … Devamını oku…