Category: Dilbilgisi

Abit nedir? Mabut nedir? Mabet nedir?

Abit ne demektir? Kulluk ve ibâdet eden, Allâh’ın emirlerini içtenlikle yerine getiren, bütün varlığıyla Allâh’a yönelen, İslâm dîninin gereklerini gerçek anlamıyla yaşayan kişiye “âbit” denir. Mabut ne demektir? Kendisine ibâdet edilen, tapınılan varlık, ilâh,...

İşletim Sistemi ve Görevleri

İşletim Sistemi ve Görevleri

İşletim Sistemi Nedir? Bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi özetle bilgisayardaki tüm donanımların, yazılımların ve dosyaların yönetimini sağlayan en temel yazılımdır. İşletim Sisteminin Görevleri...

Yan anlam nedir?

Yan anlam nedir?

Yan anlam, bir sözcüğün temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlarından her biri. Sözcüğün temel (birincil) anlamının dışında, ancak temel anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir...

Fiilimsiler Çalışma Yaprağı

Fiilimsiler Çalışma Yaprağı

FİİLİMSİLER Fiilden türeyen, fiil anlamını yitirmeyen, ancak cümlede isim, sıfat, zarf vb. gibi kullanılan kelimelere fiilimsi denir.  Fiilimsiler; Fiil anlamını tamamıyla yitirmezler. Fiile gelen zaman ve şahıs eklerini almazlar, yani fiil çekimine girmezler. Cümlede doğrudan...

Eylemlerde (Fiillerde) Çatı

Eylemlerde (Fiillerde) Çatı

Eylemler, cümle içinde yüklem görevinde bulunurlar. Yüklem görevindeki eylemler, öznelerine ve nesnelerine göre bazı özellikler gösterirler. İşte bu özelliklere ‘’EYLEM ÇATISI’’ denir. ÖZNELERİNE GÖRE EYLEMLER 1)Etken Eylemler: Eylem cümlelerinde yüklemin bildirdiği işi yapan (özne)...

Söz Sanatları ve Özellikleri

Söz Sanatları ve Özellikleri

TEŞBİH (Benzetme) Aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki şeyden, nitelikçe zayıfolanın güçlüolana benzetilmesine “teşbih” (benzetme) denir. Teşbih sanatının dört ögesi vardır: 1. Benzeyen, 2. Kendisine Benzetilen, 3. Benzetme Yönü, 4. Benzetme Edatı. inci gibi beyaz...

Dram ve Özellikleri

Dram ve Özellikleri

19. yüzyılda trajedinin sıkı kurallarını yıkmak amacıyla meydana getirilen tiyatro türüdür.   Başlıca Özellikleri:   Ø    Konusunu günlük hayattan ya da tarihin herhangi bir devrinden seçebilir. Ø    Hem acıklı hem komik olaylar aynı oyunda...

Komedi ve Özellikleri

Komedi ve Özellikleri

İnsanları güldürerek eğitmeyi amaçlayan tiyatro türü- dür. Her gülünç şeyin altında ders alınacak acı bir ger- çeğin olduğuna inanılır. Başlıca Özellikleri:   Ø    Konusunu günlük hayattan, sosyal olaylardan se- çer. Ø    Kahramanları  sıradan  insanlar,...

Trajedi ve Özellikleri

Trajedi ve Özellikleri

  Seyircide  korku  ve  acıma  hislerini  uyandırarak  onu kötü duygularından arındırmayı amaçlayan tiyatro tü- rüdür. Başlıca Özellikleri:   Ø  Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden yani tanrılar arasındaki ilişkilerden se- çer. Ø    Kahramanları...

Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu

Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu

Geleneksel   Türk   tiyatrosu   içinde   orta   oyunlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Kavuklu ve Pişekâr; orta oyunlarında  sıkça  görülen  sembolik  kahramanlardır. Bu kişiler; yine, geleneksel tiyatromuzun önemli kah- ramanları Karagöz ile Hacivat’ın karşılığıdırlar. Kavuklu, bilimsel anlayıştan...

Dilin sosyal hayattaki önemi

Dilin sosyal hayattaki önemi

Dil, duygu ve düşünceyi insandan insana aktaran bir vasıta olmakla kalmaz, insanlardan oluşan toplulukları, bir yığın veya bir kitle olmaktan da çıkarır. Onları daha üst bir sosyal oluşum haline getirir. İnsanı; aralarında, duygu ve...

Öyküleyici anlatımın bölümleri

Öyküleyici anlatımın bölümleri

Yaşanmış ya da tasarlanmış bir olayın başkalarına söz ya da yazı ile anlatımıdır. Bu anlatım; olay, kişi, yer ve zaman ögelerine dayanır. Olay Öyküleyici anlatımda öncelikle bulunması gereken ögedir. Anlatım, bir ana olay ile...

Olay nedir? Olay Örgüsü nedir?

Olay nedir? Olay Örgüsü nedir?

Olay zinciri nedir?: Bir arada bulunmak zorunda olan en az iki kişinin veya iki kişi yerine geçen kavram veya varlığın bireysel farklılıklar sebebiyle karşı karşıya gelmesi veya çatışması sonucu ortaya çıkan eyleme “olay”; eylem...

Yapım ve Çekim Ekleri

Yapım ve Çekim Ekleri

FİİL ÇEKİM EKLERİ 1)Zaman ekleri (Bildirme Kipleri): Fiillerde hareketin yapıldığı zamanı bildirir. Örnek: gel-miş (Duyulan geçmiş zaman) oku-du (görülen geçmiş zaman) gid-i-yor (şimdiki zaman) yat-acak (Gelecek geçmiş zaman) Şimdi gelir (Geniş geçmiş zaman) 2)Dilek kipleri: Fiillerde dilek,...