Eğitimde Öncü Adres
Kategori İçerikleri

Dilbilgisi

Abit nedir? Mabut nedir? Mabet nedir?

Abit ne demektir? Kulluk ve ibâdet eden, Allâh’ın emirlerini içtenlikle yerine getiren, bütün varlığıyla Allâh’a yönelen, İslâm dîninin gereklerini gerçek anlamıyla yaşayan kişiye “âbit” denir.…

İşletim Sistemi ve Görevleri

İşletim Sistemi Nedir? Bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi özetle…

Yan anlam nedir?

Yan anlam, bir sözcüğün temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlarından her biri. Sözcüğün temel (birincil) anlamının dışında, ancak temel anlamıyla az çok yakınlık…

Fiilimsiler Çalışma Yaprağı

FİİLİMSİLERFiilden türeyen, fiil anlamını yitirmeyen, ancak cümlede isim, sıfat, zarf vb. gibi kullanılan kelimelere fiilimsi denir.  Fiilimsiler;Fiil anlamını tamamıyla yitirmezler.Fiile…

Eylemlerde (Fiillerde) Çatı

Eylemler, cümle içinde yüklem görevinde bulunurlar. Yüklem görevindeki eylemler, öznelerine ve nesnelerine göre bazı özellikler gösterirler. İşte bu özelliklere ‘’EYLEM ÇATISI’’ denir.ÖZNELERİNE…

Söz Sanatları ve Özellikleri

TEŞBİH (Benzetme)Aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki şeyden, nitelikçe zayıfolanın güçlüolana benzetilmesine “teşbih” (benzetme) denir.Teşbih sanatının dört ögesi vardır: 1. Benzeyen, 2.…

Dram ve Özellikleri

19. yüzyılda trajedinin sıkı kurallarını yıkmak amacıyla meydana getirilen tiyatro türüdür.Başlıca Özellikleri:Ø    Konusunu günlük hayattan ya da tarihin herhangi bir…

Komedi ve Özellikleri

İnsanları güldürerek eğitmeyi amaçlayan tiyatro türü- dür. Her gülünç şeyin altında ders alınacak acı bir ger- çeğin olduğuna inanılır.Başlıca Özellikleri:Ø    Konusunu günlük…

Trajedi ve Özellikleri

Seyircide  korku  ve  acıma  hislerini  uyandırarak  onu kötü duygularından arındırmayı amaçlayan tiyatro tü- rüdür.Başlıca Özellikleri:Ø  Konusunu seçkin kimselerin…

Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu

Geleneksel   Türk   tiyatrosu   içinde   orta   oyunlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Kavuklu ve Pişekâr; orta oyunlarında  sıkça  görülen  sembolik  kahramanlardır. Bu kişiler; yine, geleneksel…

Dilin sosyal hayattaki önemi

Dil, duygu ve düşünceyi insandan insana aktaran bir vasıta olmakla kalmaz, insanlardan oluşan toplulukları, bir yığın veya bir kitle olmaktan da çıkarır. Onları daha üst bir sosyal oluşum haline…

Öyküleyici anlatımın bölümleri

Yaşanmış ya da tasarlanmış bir olayın başkalarına söz ya da yazı ile anlatımıdır. Bu anlatım; olay, kişi, yer ve zaman ögelerine dayanır.OlayÖyküleyici anlatımda öncelikle bulunması…

Olay nedir? Olay Örgüsü nedir?

Olay zinciri: Bir arada bulunmak zorunda olan en az iki kişinin veya iki kişi yerine geçen kavram veya varlığın bireysel farklılıklar sebebiyle karşı karşıya gelmesi veya çatışması sonucu ortaya çıkan…

Yapım ve Çekim Ekleri

FİİL ÇEKİM EKLERİ1)Zaman ekleri (Bildirme Kipleri): Fiillerde hareketin yapıldığı zamanı bildirir. Örnek: gel-miş (Duyulan geçmiş zaman) oku-du (görülen geçmiş zaman) gid-i-yor (şimdiki zaman)…