Category: Türkçe

Virgül’ün Kullanıldığı Yerler (Maddeler Halinde)

Virgül’ün Kullanıldığı Yerler (Maddeler Halinde)

VİRGÜLÜN KULLANILDIĞI YERLER: 1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. 2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. 3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. 4....

İyelik Ekleri Hangileridir?

İyelik Ekleri Hangileridir?

İyelik Ekleri Hangileridir? İsimlere gelerek onların kime veya neye ait olduğunu belirten eklerdir. Şahıslara göre çekimlenir. (benim) defterim (senin) defterin (onun) defteri (bizim) defterimiz (sizin) defteriniz (onların) defterleri Durum Ekleri Hangileridir? Belirtme Eki (...

1. ve 2. dönem 5. Sınıf Türkçe Konuları

1. ve 2. dönem 5. Sınıf Türkçe Konuları

5. sınıf Türkçe müfredatının 1. dönem konuları Sözcükte anlam, Sözcükler arası anlam ilişkisi, Kökler ve eklemler, Söz gruplarında anlam, Cümlede anlam, Cümle yorumlama, Parçada anlam, Paragrafın anlam yönü, Paragrafın yapı yönü, Ses bilgisi 5....

İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri

İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri

İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri 1-Konuşmacıyla göz teması kurar. 2-Dinlerken başka şeylerle uğraşmaz. 3-Konuşmacının sözünü kesmez. 4-Empati kurar. 5-Son sözü söylemek için çaba sarf etmez. 6-Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.

7. Sınıf Türkçe 1. Dönem ve 2. Dönem Konuları

7. Sınıf Türkçe 1. Dönem ve 2. Dönem Konuları

7. Sınıf Türkçe 1. Dönem Konuları Fiiller Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Fiillerde Yapı Ek Fiiller Zarflar Parçada Anlam 7. Sınıf Türkçe 2. Dönem Konuları Söz Gruplarında Anlam Cümlede Anlam Anlatım Bozuklukları Parçada Anlam Yazım...

Ulama nedir? Ulamaya örnek cümleler

Ulama nedir? Ulamaya örnek cümleler

ULAMA NEDİR? Sessiz harfle biten bir sözcükten sonra, sesli harfle başlayan bir sözcük gelirse ve aralarında noktalama işareti yoksa tek sözcükmüş gibi okunur. Buna ulama deriz. Ulama okuyuşta vardır. Yazıda uygulanmaz. Başka dillerde yoktur....

6. Sınıf İsmin Hal Ekleri Konu Anlatımı

6. Sınıf İsmin Hal Ekleri Konu Anlatımı

İsmin Hal Ekleri Kendi içerisinde dört gruba ayrılan çekim ekleridir. ı-i / a-e / da/ de ve dan-den eklerinden oluşur. a. Belirtme eki (ı-i) ● Masa-yı buradan taşıdı. ● Ayşe’yi her zaman görürüm. b....

Türkçe’de ses, hece ve harf özellikleri

Türkçe’de ses, hece ve harf özellikleri

Ses: Günlük yaşantımızda çeşitli sesler duyarız. İnsanlar ses yoluyla birbirleri ile anlaşırlar. Çeşitli çarpma ve sürtünmeler sonucunda cansız varlıklardan da sesler çıkar. Harf: Seslerin belli işaretlerle gösterilmesi sonucu harfler oluşmuştur. Dilimizde 29 harf vardır....

Konuşma Dili Nedir? Yazı Dili Nedir?

Konuşma Dili Nedir? Yazı Dili Nedir?

KONUŞMA DİLİ Bir dilin günlük hayatta konuşulurken kullanılan sesli biçimine “konuşma dili” denir. Konuşma dili, dil kurallarına tam bir uygunluk göstermeyebilir. Çünkü insanlar, düzgün konuşmak için gerekli olan düşünme fırsatını her za­man bulamayabilirler. YAZI...

Dil Nedir? Dilin Özellikleri

Dil Nedir? Dilin Özellikleri

Dil Nedir? Duygu ve düşüncelerimizi anlatmaya yarayan, öteki insanlarla anlaşmamızı sağlayan işaretlerin tümüne “dil” denir. Her ulusun bir dili vardır. Dilsiz bir toplum düşünülemez. İnsanlar, yazı ve işaretlerle veya konuşarak birbirleri ile anlaşırlar. Bizim...

4. Sınıf Türkçe Gerçek Ve Hayal Ürünü İfadeler Konu Anlatımı

4. Sınıf Türkçe Gerçek Ve Hayal Ürünü İfadeler Konu Anlatımı

GERÇEK VE HAYAL ÜRÜNÜ İFADELER 1- Hayal Ürünü İfadeler: Yaşanması gerçekte mümkün olmayan, tamamen hayal dünyamızda canlandırdığımız olayları anlattığımız ifadeler hayal ürünü ifadelerdir. ▪ Dünya, Güneş’e merhaba dedi. ▪ Bülbül, sabah erkenden gelerek güle...

4.Sınıf Dil Nedir? Dilimizin Özellikleri Konu Anlatımı

4.Sınıf Dil Nedir? Dilimizin Özellikleri Konu Anlatımı

Dil Nedir? Duygu ve düşüncelerimizi anlatmaya yarayan, öteki insanlarla anlaşmamızı sağlayan işaretlerin tümüne “dil” denir. Her ulusun bir dili vardır. Dilsiz bir toplum düşünülemez. İnsanlar, yazı ve işaretlerle veya konuşarak birbirleri ile anlaşırlar. Bizim...