Virgül’ün Kullanıldığı Yerler (Maddeler Halinde)

VİRGÜLÜN KULLANILDIĞI YERLER: 1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. 2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. 3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. 4. Tümcede ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için bunların başına ve sonuna konur. 5. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına … Devamını oku…

İyelik Ekleri Hangileridir?

İyelik Ekleri Hangileridir? İsimlere gelerek onların kime veya neye ait olduğunu belirten eklerdir. Şahıslara göre çekimlenir. (benim) defterim (senin) defterin (onun) defteri (bizim) defterimiz (sizin) defteriniz (onların) defterleri Durum Ekleri Hangileridir? Belirtme Eki ( -ı,-i,-u,-ü) Yönelme Eki (-e,-a) Bulunma Eki ( -de,-da,-te,-ta) Ayrılma Eki ( -den,-dan,-ten,-tan) a) Belirtme durumu eki (-i / -ı / -u … Devamını oku…

1. ve 2. dönem 5. Sınıf Türkçe Konuları

5. sınıf Türkçe müfredatının 1. dönem konuları Sözcükte anlam, Sözcükler arası anlam ilişkisi, Kökler ve eklemler, Söz gruplarında anlam, Cümlede anlam, Cümle yorumlama, Parçada anlam, Paragrafın anlam yönü, Paragrafın yapı yönü, Ses bilgisi 5. sınıf Türkçe müfredatının 1. dönem konuları Cümlede anlam, Cümle yorumlama, Parçada anlam, paragrafın anlam yönü, Paragrafın yapı yönü, Yazım kuralları, Noktalama … Devamını oku…

İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri

İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri 1-Konuşmacıyla göz teması kurar. 2-Dinlerken başka şeylerle uğraşmaz. 3-Konuşmacının sözünü kesmez. 4-Empati kurar. 5-Son sözü söylemek için çaba sarf etmez. 6-Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.

7. Sınıf Türkçe 1. Dönem ve 2. Dönem Konuları

7. Sınıf Türkçe 1. Dönem Konuları Fiiller Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Fiillerde Yapı Ek Fiiller Zarflar Parçada Anlam 7. Sınıf Türkçe 2. Dönem Konuları Söz Gruplarında Anlam Cümlede Anlam Anlatım Bozuklukları Parçada Anlam Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Metin Türleri

Ulama nedir? Ulamaya örnek cümleler

ULAMA NEDİR? Sessiz harfle biten bir sözcükten sonra, sesli harfle başlayan bir sözcük gelirse ve aralarında noktalama işareti yoksa tek sözcükmüş gibi okunur. Buna ulama deriz. Ulama okuyuşta vardır. Yazıda uygulanmaz. Başka dillerde yoktur. Ör.  Al elmayı daldan al Kalem aldım. Benden alma daldan al. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Ben ezelden beridir … Devamını oku…

5. Sınıf Türkçe Soru İşaretinin Kullanıldığı Yerler Konu Anlatımı

Soru İşaretinin Kullanım Alanları Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur. Baban akşam eve geldi mi? Bu akşam bize gelecek mi? Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur. Adınız? Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır. Yunus Emre(1240?-1320),(Doğum Yeri:?) vb. (Kesin olmadığını ve … Devamını oku…

6. Sınıf İsmin Hal Ekleri Konu Anlatımı

İsmin Hal Ekleri Kendi içerisinde dört gruba ayrılan çekim ekleridir. ı-i / a-e / da/ de ve dan-den eklerinden oluşur. a. Belirtme eki (ı-i) ● Masa-yı buradan taşıdı. ● Ayşe’yi her zaman görürüm. b. Yönelme eki (e-a) ● Kargoya akşam gideceğim. ● O-na kitap aldım c. Bulunma eki (de-da) ● Kurşun kalemin çantada kaldı. ● … Devamını oku…

Türkçe’de ses, hece ve harf özellikleri

Ses: Günlük yaşantımızda çeşitli sesler duyarız. İnsanlar ses yoluyla birbirleri ile anlaşırlar. Çeşitli çarpma ve sürtünmeler sonucunda cansız varlıklardan da sesler çıkar. Harf: Seslerin belli işaretlerle gösterilmesi sonucu harfler oluşmuştur. Dilimizde 29 harf vardır. Bunlardan 8 tanesi ünlü, 21 tanesi ise ünsüzdür. ÜNSÜZ HARFLERLE İLGİLİ ÖZELLİKLER Türkçe kelimelerin sonunda “b, c, d, g” ünsüzleri bulunmaz. … Devamını oku…

Konuşma Dili Nedir? Yazı Dili Nedir?

KONUŞMA DİLİ Bir dilin günlük hayatta konuşulurken kullanılan sesli biçimine “konuşma dili” denir. Konuşma dili, dil kurallarına tam bir uygunluk göstermeyebilir. Çünkü insanlar, düzgün konuşmak için gerekli olan düşünme fırsatını her za­man bulamayabilirler. YAZI DİLİ (KÜLTÜR DİLİ) Kitaplarda, dergilerde ve her çeşit yazıda kullanılan dile yazı dili denir. Aynı dilin konuşulduğu bir ülkede tek bir … Devamını oku…

Dil Nedir? Dilin Özellikleri

Dil Nedir? Duygu ve düşüncelerimizi anlatmaya yarayan, öteki insanlarla anlaşmamızı sağlayan işaretlerin tümüne “dil” denir. Her ulusun bir dili vardır. Dilsiz bir toplum düşünülemez. İnsanlar, yazı ve işaretlerle veya konuşarak birbirleri ile anlaşırlar. Bizim dili­miz Türkçe’dir. Duygu ve düşüncelerimizi, isteklerimizi anlatabilmek dilimizi en iyi şekil­de bilmekle mümkündür. Bizler de Türkçe’mizin kurallarını iyi öğrenmeliyiz. Dilimizin Özellikleri … Devamını oku…

4. Sınıf Türkçe Gerçek Ve Hayal Ürünü İfadeler Konu Anlatımı

GERÇEK VE HAYAL ÜRÜNÜ İFADELER 1- Hayal Ürünü İfadeler: Yaşanması gerçekte mümkün olmayan, tamamen hayal dünyamızda canlandırdığımız olayları anlattığımız ifadeler hayal ürünü ifadelerdir. ▪ Dünya, Güneş’e merhaba dedi. ▪ Bülbül, sabah erkenden gelerek güle şarkılar söylüyordu. ▪ Esen rüzgarla birlikte yapraklar dans ediyordu. 2- Gerçek İfadeler: Yaşanması mümkün olan olaylara gerçek olaylar denir. Bu olayları … Devamını oku…

4.Sınıf Dil Nedir? Dilimizin Özellikleri Konu Anlatımı

Dil Nedir? Duygu ve düşüncelerimizi anlatmaya yarayan, öteki insanlarla anlaşmamızı sağlayan işaretlerin tümüne “dil” denir. Her ulusun bir dili vardır. Dilsiz bir toplum düşünülemez. İnsanlar, yazı ve işaretlerle veya konuşarak birbirleri ile anlaşırlar. Bizim dili­miz Türkçe’dir. Duygu ve düşüncelerimizi, isteklerimizi anlatabilmek dilimizi en iyi şekil­de bilmekle mümkündür. Bizler de Türkçe’mizin kurallarını iyi öğrenmeliyiz. Dilimizin Özellikleri … Devamını oku…

5. Sınıf Türkçe Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Cümlelere Örnekler

Gerçek ( temel ) Anlama Örnek Cümleler Bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamıdır. Sözlük anlamıdır. Örnek Cümleler: Bardak elinden düşüp kırıldı. Salatanın biberi acıydı. Akşam hava çok soğuk olduğu için üşüdük. Mecaz Anlama Örnek Cümleler Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlamına denir. Örnek Cümleler: Onun kalbi kırılmıştı. Acı dolu günlerini hatırlamak istemiyordu. … Devamını oku…