Felsefe

Dini felsefenin kavramları

Tanrı: Evrende var olan herşeyin yaratıcısı olduğuna ve tekliğine inanılan yüce varlık. Mucize: Mucize, insan aklının ölçülerini aşan, doğa yasalarının…
Devamı »

Farabi’nin Hayatı

Büyük mütefekkir ve ünlü musikî üstadıdır. 870 yılında Türkistan’ın Seyhun ırmağı kenarındaki Farab kasabasında doğdu. Asıl adı Ebu Nasır Muhammed…
Devamı »

Mevlana’nın eserleri

Mesnevi Divan-ı Kebir Fihi-Ma-Fih Mektubat Mecalis-i Seb 'a MESNEVİ Mesnevî, klâsik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Sözlük anlamıyla "İkişer,…
Devamı »

Eflatun’un Hayatı

Arap dünyasında Eflatun olarak bilinen Platon M.Ö 427 yılında dünyaya geldi. Platon, batı felsefesinin başlangıç noktası ve ilk önemli filozofudur.…
Devamı »

Eflatun ve Eserleri

Platon(Eflatun) Arapçada P harfinin olmamasından dolayı Arap dünyasında Eflatun olarak anılmaktadır. Çok önemli bir Antik/Klasik Yunan filozofu olduğu gibi, matematikçi,…
Devamı »