Category: Atatürk

Atatürk’ün Okuduğu Okulların Kronolojik Sırası

Atatürk´ün Okuduğu Okulların Kronolojik Sırası Atatürk, eğitim hayatına ilk olarak Mahalle Mektebi’nde başladı. Daha sonra, o zamanki şartlara göre daha modern olan Şemsi Efendi Okulu’na yazıldı. Oradan Selanik’te bugünkü karşılığı ortaokul olan Selanik Mülkiye...

Atatürk’ün Kişilik Özellikleri ( Maddeler Halinde )

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İnsanları çok severdi. Gittiği her yerde büyük küçük herkesle sohbet ederdi. Özellikle yaşlılar ve çocuklarla yakından ilgilenirdi. Çocukları çok severdi. Tüm dünya çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hediye...

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri (Madde Madde)

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri (Madde Madde)

                                 Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri Vatan ve millet sevgisi her şeyin üstünde gelirdi. Fedakar kalbi ; sorumluluk duygusu güçlü, sağlam karakterli bir insandı. Bağımsızlık...

Atatürk hangi okulları okudu?

Atatürk hangi okulları okudu?

Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okulları şöyle sıralayabiliriz : 1) Mahalle Mektebine başladı sonra 2) Şemsi Efendi Okulu‘na geçti ve ilkokulu burada bitirdi. 3) Selanik Mülkiye Rüştiyesi‘nde ortaokula başladı ancak mahalledeki komşusundan da etkilenerek ortaokul...

Atatürk Kronolojisi

Atatürk Kronolojisi

1881 Mustafa’nın Selanik’te dünyaya gelmesi. 1893 Mustafa Selanik’teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi “Kemal” verilir. 1895 Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başlar. 1899 Mustafa Kemal İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık...

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir?

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir?

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri VATAN SEVERLİĞİ • Vatan sevgisi Atatürk’ün en önemli özelliğidir.Vatanın savunulması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır.Vatan savunmasını her şeyden önemli ve her şeyden üstün gören Atatürk’ün İstiklâl Savaşının kazanılmasında vatan sevgisi ve Türk...

Atatürk ve Kültür

Atatürk ve Kültür

“Ülkemizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bütün çalışmamız, Türkiye’de çağdaş ve buna göre batılı bir hükümet oluşturmaktır. Uygarlığa girmek isteyip de batıya yönelmemiş millet hangisidir?” diyen Atatürk, batı uygarlığını örnek almıştır. Cumhuriyetin 10. yıl söylevinde ” Yurdumuzu...

Tarihlerle Atatürk’ün Hayatı

Tarihlerle Atatürk’ün Hayatı

      1.      1881: Selanik’te doğdu. 2.      1893: Askeri Rüştiye’ye girdi ve Kemal adını aldı. 3.      27 Kasım1911: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi. 4.      1 Haziran 1915: Mustafa Kemal’in Albaylığa yükselişi. 5.      30Ekim1918: Mondros Mütarekesi’nin imzalanması....

Atatürk’ün Gittiği Okullar (ilkokul öğrencileri için)

Atatürk’ün Gittiği Okullar (ilkokul öğrencileri için)

Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okulları şöyle sıralayabiliriz : 1) Mahalle Mektebine başladı sonra 2) Şemsi Efendi Okulu‘na geçti ve ilkokulu burada bitirdi. 3) Selanik Mülkiye Rüştiyesi‘nde ortaokula başladı ancak mahalledeki komşusundan da etkilenerek ortaokul...

Atatürk ve Güzel Sanatlar

Atatürk ve Güzel Sanatlar

1937’de Atatürk’ün direktifi ile Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı olarak Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi’nde Resim ve Heykel Müzesi kuruldu. Atatürk Türk müziğinin evrensel müzikteki yerini bir an önce alması amacıyla yapılan çalışmalara önderlik etmiştir. Müzik...