Atatürk’ün Kişilik Özellikleri ve Türk Milletine Yaptığı Hizmetler

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE TÜRK MİLLETİNE YAPTIĞI HİZMETLER Ulu önderimiz Atatürk, yaşamı boyunca sahip olduğu kişilik özellikleri ile daima örnek olmuş bir liderdir. Çalışmayı, mücadele etmeyi, zorluklar karşısında daima dimdik ayakta durmayı ilke edinmiştir. Atatürk biz gençlere durmadan ve sabırla çalışmayı öğütlemiştir. Bizleri hedefimize ulaştıran yolun çalışmaktan geçtiğini sözleri ile sık sık ifade etmiştir. Mustafa … Devamını oku…

Atatürk’ün Okuduğu Okulların Kronolojik Sırası

Atatürk´ün Okuduğu Okulların Kronolojik Sırası Atatürk, eğitim hayatına ilk olarak Mahalle Mektebi’nde başladı. Daha sonra, o zamanki şartlara göre daha modern olan Şemsi Efendi Okulu’na yazıldı. Oradan Selanik’te bugünkü karşılığı ortaokul olan Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne devam etti. Ancak orta öğrenimini burada tamamlamadan Selanik Askeri Rüştiyesi’nin üçüncü sınıfına kayıt yaptırdı. Atatürk Rüştiye’den sonra Selanik Askeri İdadisi’ni … Devamını oku…

Atatürk’ün Kişilik Özellikleri ( Maddeler Halinde )

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İnsanları çok severdi. Gittiği her yerde büyük küçük herkesle sohbet ederdi. Özellikle yaşlılar ve çocuklarla yakından ilgilenirdi. Çocukları çok severdi. Tüm dünya çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hediye etti. Planlı ve düzenli çalışırdı. Acele karar vermezdi. Önemli kararlarda mutlaka arkadaşlarının fikirlerini alır ve onlarla iş birliği içerisinde çalışırdı. İleri … Devamını oku…

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri (Madde Madde)

                                 Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri Vatan ve millet sevgisi her şeyin üstünde gelirdi. Fedakar kalbi ; sorumluluk duygusu güçlü, sağlam karakterli bir insandı. Bağımsızlık aşığı gerçekçi bir kişiydi. Uygarlık yolunda yürümek vazgeçilmez amacıydı. “Yurtta barış dünyada barış”ilkesini hayata geçirmişti. Her zaman akıl ve bilime önem … Devamını oku…

Atatürk hangi okulları okudu?

Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okulları şöyle sıralayabiliriz : 1) Mahalle Mektebine başladı sonra 2) Şemsi Efendi Okulu‘na geçti ve ilkokulu burada bitirdi. 3) Selanik Mülkiye Rüştiyesi‘nde ortaokula başladı ancak mahalledeki komşusundan da etkilenerek ortaokul 3. sınıfta okulunu değiştirdi ve, 4) Selanik Askeri Rüştiyesi‘ne geçti ve burada ilk askeri eğitimini alarak ortaokuldan mezun oldu. 5) Manastır Askeri … Devamını oku…

Atatürkün hak ve hürriyetlere verdiği önem (Kısaca)

Atatürk’ün getirdiği hak ve hürriyetler, Atatürk’ün hak ve hürriyetlere verdiği önem, sözleri Atatürk’ün Getirdiği Haklar Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar 1- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) 2- Cumhuriyet’in ilanı (29 Ekim 1923) 3- Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi 1- Şapka İktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun (25 Kasım 1925) 2- Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine … Devamını oku…

Atatürk Kronolojisi

1881 Mustafa’nın Selanik’te dünyaya gelmesi. 1893 Mustafa Selanik’teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi “Kemal” verilir. 1895 Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başlar. 1899 Mustafa Kemal İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına başlar. 1902 Mustafa Kemal Harbiye’den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine devam eder. 11 Ocak 1905 Mustafa Kemal Harp … Devamını oku…

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir?

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri VATAN SEVERLİĞİ • Vatan sevgisi Atatürk’ün en önemli özelliğidir.Vatanın savunulması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır.Vatan savunmasını her şeyden önemli ve her şeyden üstün gören Atatürk’ün İstiklâl Savaşının kazanılmasında vatan sevgisi ve Türk milletine olan güveni önemli bir yer tutar. • İDEALİSTLİĞİ • Atatürk’ün en büyük ideali ,Türk Milletinin ‘’ En medeni ve refah … Devamını oku…

Atatürk ve Kültür

“Ülkemizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bütün çalışmamız, Türkiye’de çağdaş ve buna göre batılı bir hükümet oluşturmaktır. Uygarlığa girmek isteyip de batıya yönelmemiş millet hangisidir?” diyen Atatürk, batı uygarlığını örnek almıştır. Cumhuriyetin 10. yıl söylevinde ” Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah araç ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü çağdaş uygarlık … Devamını oku…

Atatürk’ün çıkardığı gazeteler

Atatürk, “Minber”, “İrade-i Milliye” ve “Hakimiyet-i Milliye” olmak üzere üç gazete çıkarmıştır. Yaptıklarını ve yapacaklarını halka duyurarak kamuoyu oluşturmak isteyen Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı andan itibaren basından destek almış ve basının gücünü en etkili şekilde kullanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir asker, komutan, diplomat, politikacı ve devlet adamı değildi. O, bir düşünürdü de… Atatürk’ün bu … Devamını oku…

Tarihlerle Atatürk’ün Hayatı

      1.      1881: Selanik’te doğdu. 2.      1893: Askeri Rüştiye’ye girdi ve Kemal adını aldı. 3.      27 Kasım1911: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi. 4.      1 Haziran 1915: Mustafa Kemal’in Albaylığa yükselişi. 5.      30Ekim1918: Mondros Mütarekesi’nin imzalanması. 6.      15 Mayıs1919: İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi 7.      16 Mayıs1919: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul’dan ayrıldı. 8.      1919 Mayıs 19: … Devamını oku…

Atatürk’ün Gittiği Okullar (ilkokul öğrencileri için)

Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okulları şöyle sıralayabiliriz : 1) Mahalle Mektebine başladı sonra 2) Şemsi Efendi Okulu‘na geçti ve ilkokulu burada bitirdi. 3) Selanik Mülkiye Rüştiyesi‘nde ortaokula başladı ancak mahalledeki komşusundan da etkilenerek ortaokul 3. sınıfta okulunu değiştirdi ve, 4) Selanik Askeri Rüştiyesi‘ne geçti ve burada ilk askeri eğitimini alarak ortaokuldan mezun oldu. 5) Manastır Askeri … Devamını oku…

Atatürkçülüğün Türk toplumu için önemi

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey, kendisi için değil kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Olumlu düşünen bir adam, ancak bu şekilde hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve mutluluk, ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakta bulunabilir. Bir insan böyle hareket ederken “Benden sonra gelecekler acaba böyle bir ruhla … Devamını oku…

Atatürk ve Güzel Sanatlar

1937’de Atatürk’ün direktifi ile Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı olarak Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi’nde Resim ve Heykel Müzesi kuruldu. Atatürk Türk müziğinin evrensel müzikteki yerini bir an önce alması amacıyla yapılan çalışmalara önderlik etmiştir. Müzik eğitimi görmeleri için çok sayıda öğrenciyi Avrupa’ya göndermiştir. Ankara’da Musiki Muallim Mektebi ile İstanbul’da Sanayi-i Nefise mekteplerinin açılmasını sağlamıştır. 1924 yılında … Devamını oku…