Eğitimde Öncü Adres
Kategori İçerikleri

Atatürk

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir?

Atatürk'ün Kişisel Özellikleri VATAN SEVERLİĞİ • Vatan sevgisi Atatürk’ün en önemli özelliğidir.Vatanın savunulması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır.Vatan savunmasını her şeyden önemli ve her şeyden üstün gören Atatürk’ün İstiklâl…

Atatürk ve Kültür

“Ülkemizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bütün çalışmamız, Türkiye’de çağdaş ve buna göre batılı bir hükümet oluşturmaktır. Uygarlığa girmek isteyip de batıya yönelmemiş millet hangisidir?” diyen Atatürk, batı uygarlığını örnek almıştır.…

Atatürk’ün çıkardığı gazeteler

Atatürk, “Minber”, “İrade-i Milliye” ve “Hakimiyet-i Milliye” olmak üzere üç gazete çıkarmıştır. Yaptıklarını ve yapacaklarını halka duyurarak kamuoyu oluşturmak isteyen Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı andan itibaren basından destek…

Tarihlerle Atatürk’ün Hayatı

      1.      1881: Selanik'te doğdu.2.      1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 3.      27 Kasım1911: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi. 4.      1 Haziran 1915: Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi. 5.     …

Atatürkçülüğün Türk toplumu için önemi

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey, kendisi için değil kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Olumlu düşünen bir adam, ancak bu şekilde hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve mutluluk, ancak…

Atatürk ve Güzel Sanatlar

1937’de Atatürk’ün direktifi ile Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı olarak Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi’nde Resim ve Heykel Müzesi kuruldu. Atatürk Türk müziğinin evrensel müzikteki yerini bir an önce alması amacıyla yapılan…

(17 Şubat 1926) Medeni Kanunun Kabulü

 Avrupa devletlerinde modern hukuk kuralları uygulanırken Osmanlı Devleti’nde Tanzimat döneminde dini kurallara dayalı “MECELLE” adı verilen kanun hazırlanmıştı. Mecelle ihtiyaçlara cevap veremediği için 1926 yılında Türk milletinin örf ve…

(1 Kasım 1928) Türk Harflerinin Kabulü

Harf İnkılabı’ndan Millet Mektepleri’ne:Sebepleri: 1-Arap harflerinin okuma ve yazmayı zorlaştırması. 2-Avrupa ile ilişkilerin kolaylaştırılmak istenmesi 3-Halkı çağdaşlaştırmak 4-Öz Türkçe’yi yeniden canlandırmak 5-Okuma yazma…

Atatürk’ün sanat ve spora verdiği önem

Sanat ve Spor:-Atatürk sanat ve spora çok büyük önem vermiştir. “Hepiniz millet vekili olabilirsiniz, Bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.” Sözü ile sanata verdiği önemi vurgulamış.…