Tagged: kültür

Atatürk ve Kültür

Atatürk ve Kültür

“Ülkemizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bütün çalışmamız, Türkiye’de çağdaş ve buna göre batılı bir hükümet oluşturmaktır. Uygarlığa girmek isteyip de batıya yönelmemiş millet hangisidir?” diyen Atatürk, batı uygarlığını örnek almıştır. Cumhuriyetin 10. yıl söylevinde ” Yurdumuzu...

Kültür etkileşiminin olumlu ve olumsuz yönleri

Kültür etkileşiminin olumlu ve olumsuz yönleri

Kültür etkileşiminin olumlu yönleri: Toplumların birbirilerini tanımalarına katkı sağ­lar. Sanatsal etkinliklerin ya­yılmasını sağlar. Evrensel kültür değer­lerinin ortaya çıkmasını sağlar. Sosyoloji biliminin araş­tırma alanlarını genişle­tir. Kültürel etkileşim ken­diliğinden ve toplumun kabulü ile gerçekleşirse yararlı olur....

Dil ve Kültür İlişkisi

Dil ve Kültür İlişkisi

En  genel  anlamıyla  kültür  bir  toplumun maddi  ve  manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserlerdir.  Toplumların yaşam biçimleri,  gelenek-görenekleri   kullandıkları  araç  gereçleri, inançları, dili, sanat anlayışı vb. kültürü oluşturur. Toplumlar yüzyıllar boyu maddi ve manevi...

Kültür taşıyıcı olarak dil

Kültür taşıyıcı olarak dil

Dil, millî hafızanın, millî hatıraların, duyguların ve düşüncelerin, bütün maddî ve manevî değerlerin, bütün buluş ve yaradışların ortak hazinesidir. Millet denilen insan topluluğunun en önemli sosyal varlığıdır. Kültürün ilk ve temel unsurudur. Kültür, varlığını...

Kültür nedir? Kültür unsurları nelerdir?

Kültür nedir? Kültür unsurları nelerdir?

Kültür Nedir? Bugüne kadar kültürün pek çok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan birkaçını aşağıya alıyoruz: “Tarihin derinliklerinden süzülüp gelen; zamanın ve ihtiyaçların doğurduğu, şuurlu tercihlerle, manalı ve zengin bir sentez oluşturan; sistemli ve sistemsiz şekilde...

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Temel Esaslar

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Temel Esaslar

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Temel Esaslar  Milli tarih bilinci Vatan, millet sevgisi Akılcılık ve bilimsellik prensibi Türk milletine inanmak ve güvenmek Barışçılık prensibi Milli bağımsızlık Egemenliğin millete ait olması Milli birlik ve ülke...