Atatürk Kronolojisi

1881 Mustafa’nın Selanik’te dünyaya gelmesi. 1893 Mustafa Selanik’teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi “Kemal” verilir. 1895 Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başlar. 1899 Mustafa Kemal İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına başlar. 1902 Mustafa Kemal Harbiye’den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine devam eder. 11 Ocak 1905 Mustafa Kemal Harp … Devamını oku…

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir?

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri VATAN SEVERLİĞİ • Vatan sevgisi Atatürk’ün en önemli özelliğidir.Vatanın savunulması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır.Vatan savunmasını her şeyden önemli ve her şeyden üstün gören Atatürk’ün İstiklâl Savaşının kazanılmasında vatan sevgisi ve Türk milletine olan güveni önemli bir yer tutar. • İDEALİSTLİĞİ • Atatürk’ün en büyük ideali ,Türk Milletinin ‘’ En medeni ve refah … Devamını oku…

Atatürk ve Kültür

“Ülkemizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bütün çalışmamız, Türkiye’de çağdaş ve buna göre batılı bir hükümet oluşturmaktır. Uygarlığa girmek isteyip de batıya yönelmemiş millet hangisidir?” diyen Atatürk, batı uygarlığını örnek almıştır. Cumhuriyetin 10. yıl söylevinde ” Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah araç ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü çağdaş uygarlık … Devamını oku…

Atatürk’ün sanatçı ve sanata verdiği önem

Atatürk, sanatı seven, sanatçılara değer veren ve onları destekleyen bir devlet adamıdır. Çocukluğundan itibaren sanata ilgi duymuş ve sanatın bazı dallarıyla çok yakından ilgilenmiştir. Gençliğinde şiir ve edebiyata yakınlık duymuş, Namık Kemal’in şiirlerini okumuş ve ondan etkilenmiştir. Atatürk’ün kaleme aldığı ve 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde okuduğu “Nutuk” adlı eseri, Atatürk’ün en büyük edebî … Devamını oku…

Tarihlerle Atatürk’ün Hayatı

      1.      1881: Selanik’te doğdu. 2.      1893: Askeri Rüştiye’ye girdi ve Kemal adını aldı. 3.      27 Kasım1911: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi. 4.      1 Haziran 1915: Mustafa Kemal’in Albaylığa yükselişi. 5.      30Ekim1918: Mondros Mütarekesi’nin imzalanması. 6.      15 Mayıs1919: İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi 7.      16 Mayıs1919: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul’dan ayrıldı. 8.      1919 Mayıs 19: … Devamını oku…

Atatürk’ün Eğitim ve Öğrenim Hayatı

Mustafa, önce annesinin isteğiyle mahalle mektebine gitti. Burada modern eğitim uygulanma­dığından Şemsi Efendi İlkokuluna başladı. Şemsi Efendi İlkokuluna devam ederken baba­sını kaybetti. Bunun üzerine kısa bir süre öğrenimine ara vermek zorunda kaldı. Babasının ölümüyle aile zor durumda kaldı. Zübeyde Hanım, oğlu Mustafa ve kızı Makbule ile birlikte Selanik yakınlarında çiftlik işleten kardeşinin yanına gitti. Mustafa’nın … Devamını oku…

Mustafa Kemali’in Samsun’a Çıkışı

Samsun ve çevresindeki Pontus Rum çeteleri Türklere karşı saldırını arttırmıştır. Bölgedeki Türklerin can ve mal güvenliği tehlike altındadır. Türklerin haklarını savunmasını, asayişin bozulması gibi gösteren İngilizler o bölgedeki olayların önlenmesini, aksi takdirde işgal edeceklerini bildirirler. Bunun üzerine M. Kemal’e Samsun’a gitmesi için İstanbul Hükümeti 9. Ordu Müfettişliği görevini vermiştir. M. Kemal’in  9. Odu Müfettişi olarak … Devamını oku…

28 Ocak 1920 Maddelerle Misak-ı Milli ve Önemi

 1-         Mondros imzalandığı tarihteki sınırlar milli sınırlarımızdır.  Bu sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür. 2-         Mondros’tan önce işgal edilmiş olan üç bölgede ise halk oylamasına gidilecektir.  **        Kars, Ardahan, Batum **        Batı Trakya **        Arapların yaşadığı bölgeler  3-         İstanbul, Marmara ve Halife’nin güvenliğinin sağlanması şartıyla Boğazlar’dan  geçiş serbest olacaktır. 4-         Azınlıklara tanınan haklar, komşu devletlerdeki … Devamını oku…

16 Mart 1920 İstanbul’un İşgali ve Alınan Önlemler

Misak-ı Milli kararlarını beklentilerine aykırı bulan itilâf Devletleri: İstanbul’u resmen işgal ettiler. Mebuslar   Meclisi’ni   basarak,   Temsil Heyeti’nin görüşleri doğrultusunda çalışan Mebusları tutukladılar. Bazıları Anadolu’ya kaçtılar.  Anadolu’da sürdürülen millî mücadeleden vazgeçilmezse, İstanbul’u tamamen ala­caklarını ilân ettiler. – Vahdettin, Mebuslar Meclisini kapattı. (11 Nisan 1920).  Böylece II. Meşrutiyet’te resmen sona erdi.  Ali Rıza Paşa, Hükümet Başkanlığından istifa … Devamını oku…

8 Ağustos 1921 Tekalif-i Milliye Emirleri

 Ordunun ihtiyacını karşılamak ve orduyu savaşlara hazırla¬mak için bu kanun çıkarılmıştır.  Genel seferberlik uygulanmış, yiyecek, giyecek ve asker top¬lanmıştır. Tekalif-i Milliye emirlerini sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için İstiklal Mahkemeleri yaygınlaştırıldı Tekalif-i Milliye ulusal yükümlülük anlamına gelir. Sakarya Savaşı öncesi hazırlanıp yayınlanmıştır.  Buna göre: 1- Her ilçede Tekalif-i Milliye komisyonları kurulacak. 2- 40 yaşına kadar olan … Devamını oku…

23 Ağustos-13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi Sebep ve Sonuçları

Sakarya Meydan Muharebesi Sebepleri Yunanlıların Türk ordusunu kesin olarak yok ederek Ankara’yı işgal etmek istemeleri 22 gün 22 gece savaş sürdü. Mustafa Kemal Paşa, “hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh da bütün vatandır vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz” sözünü söyledi. Sakarya Meydan Muharebesi Sonuçları Türk Milletinin bağımsızlık azmi daha … Devamını oku…

13 Ekim vve Önemi 1921 Kars Antlaşması

 TBMM ile Azerbaycan – Gürcistan – Ermenistan arasında imzalandı.  Sovyet Rusya’nın hakimiyetine giren bu cumhuriyetlerle im¬zalanan, Moskova Antlaşmasının tekrarı niteliğinde bir ant¬laşmadır.  Doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir

20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ve Önemi

Sebepleri: • Fransızların işgal bölgelerinde büyük bir direnişle karşılaş¬maları • Yunanlıların Türkleri yenemeyeceklerinin anlaşılması • TBMM’nin Ermeni meselesini çözmesi • Londra Konferansı’nda İtilaf devletlerinin aralarındaki anlaş¬mazlıkları giderememeleri • Sakarya savaşının kazanılması üzerine Fransızlar antlaşma yapmak zorunda kaldılar. Antlaşmanın Maddeleri • Taraflar arasındaki savaş hali sona erecek • Savaş esirleri karşılıklı olarak serbest bırakılacak • Hatay Fransızlarda kalacak ancak burada özel bir yönetim kurulacak … Devamını oku…

26-30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz ve Sonuçları

1922 Büyük Taarruz ve Sonuçları Yapılan Hazırlıklar Bir yıla yakın hızlı ve gizli olarak savaş hazırlıkları yapıldı. Doğu ve güney cephelerinden takviye birlikler getirildi. Tekalif-i Milliye Kanunu bütün yurtta uygulandı. Orduya taarruz eğitimi verildi. Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlık süresi uzatıldı. Türk ordusu 26 Ağustos 1922’de Afyon’dan taarruza geçti. Afyon’dan taarruz edilmesinin sebebi, Yunanlıların taarruzu Eskişehir’den … Devamını oku…