Category: Coğrafya

9. Sınıf Coğrafya Konuları 2021 2022

9. Sınıf Coğrafya Konuları 2021 2022

Doğal Sistemler Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur....

Göllerden Yararlanma Yolları

Göllerden Yararlanma Yolları

Göllerden Yararlanma Yolları Balıkçılıkta yararlanılır. İçme suyu olarak yararlanılır. Turizmde yararlanılır. Elektrik üretilir. Tuz elde edilir. Sulamada yararlanılır.

Akarsulardan Yararlanma Yolları

Akarsulardan Yararlanma Yolları

Akarsulardan Yararlanma Yolları İçme suyu olarak yararlanılır. Tarım alanlarını sulamada yararlanılır Tatlı su balıkçılığı yapılır. Su sporları yapılır Elektrik üretimi yapılır

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları Türkiye Ekvator’un kuzeyinde, başlangıç meridyeninin ise doğusunda yer almaktadır. Türkiye’nin en kuzeyi ile en güneyi arasında 6 paralel fark ve 666 km uzaklık vardır. Türkiye’nin en doğusu ile en...

Maddeler Halinde Meridyenlerin Özelikleri

Maddeler Halinde Meridyenlerin Özelikleri

Meridyen Nedir? Bir kutup noktasından başlayarak Ekvator’u dik olarak kesip diğer kutup noktasına doğru uzandığı varsayılan hayalî çizgilere meridyen denir Meridyenlerin Özelikleri Başlangıç meridyeni Londra’nın Greenwich (Griniç) kasabasından geçer ve 0° ile gösterilir. Meridyenler,...

Maddeler Halinde Paralellerin Özellikleri

Maddeler Halinde Paralellerin Özellikleri

Paralel Nedir? Ekvator’dan başlayıp kuzey ve güney kutup noktalarına doğru Ekvator’a yatay şekilde uzandığı varsayılan hayalî çizgilere paralel denir Paralellerin Özellikleri Başlangıç paraleli ve en büyük paralel dairesi olan Ekvator, 0° ile gösterilir. Paraleller,...

Coğrafya Biliminin İncelediği Konular Nelerdir?

Coğrafyanın konusunun içerisine çevreyi oluşturan taşküre, suküre , havaküre  ve canlılar küresi coğrafyanın araştırması kapsamına girmektedir Coğrafyanın Bölümleri 1- Genel Coğrafya Fiziki Coğrafya Jeomorfoloji Klimatoloji Biyocoğrafya Hidrografya  Beşeri Coğrafya  Ekonomik Coğrafya 2- Yerel Coğrafya...

Dünyanın Küresel Olmasının Sonuçları Nelerdir?

Dünya’nın Küresel Olmasının Sonuçları Güneş ışınlarının yere değme açısının kutuplara yaklaştıkça daralmasına ve buna bağlı olarak sıcaklıkların kutuplara doğru azalmasına ve sıcaklık kuşaklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Güneş ışınlarının geliş açısının değişmesine bağlı olarak...

Kaç kıta var?

Kaç kıta var? Türkiye hangi kıtada yer almaktadır? Yeryüzünü oluşturan büyük kara parçalarına kıta (anakara) denir. Dünya üzerinde 7 tane kıta vardır. Kıtalar denizler ve okyanuslarla çevrilidir. Asya Kıtası Avrupa Kıtası Afrika kıtası Kuzey...

Yön Bulma Yöntemleri

Yön nedir? Sözcük anlamı belli bir noktaya göre olan yer anlamında kullanılmaktadır. Coğrafi terim olarak yön; dünya üzerindeki yer alan varlıkların konumunu belirlemek adına, dünyanın kutupları baz alınarak oluşturulmuş terim anlamı taşımaktadır. Yönler Ana...

Dağların kıyıya paralel uzamasının sonuçları

Dağların kıyıya paralel uzamasının sonuçları

Dağların kıyıya paralel uzamasının sonuçları Dağlar kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımı güçleştirmektedir. Ulaşım geçitler yardımı ile yapılmaktadır. Doğu Karadeniz Bölümünde Kalkanlı ve Kop geçitleri bulunmaktadır. Dağların kıyıya paralel uzanmasına bağlı kıyılarda boyuna kıyı...

Petrol rafinerilerinin bulunduğu iller hangileridir?

Petrol rafinerilerinin bulunduğu iller hangileridir?

Yeraltı madenleri olarak ülkemizde çok özel madenler ve taşlar çıkarılmaktadır. Bunlardan birkaçı Bor ve lületaşıdır. Ayrıca ülkemizde petrol de çıkarılmaktadır. Fakat petrol sadece Batman’da çıkarılır. Batman petrolleri ülke petrol kaynaklarının %99’unu oluşturur. Ülkemizde bulunan...