Coğrafya Biliminin İncelediği Konular Nelerdir?

Coğrafyanın konusunun içerisine çevreyi oluşturan taşküre, suküre , havaküre  ve canlılar küresi coğrafyanın araştırması kapsamına girmektedir

Coğrafyanın Bölümleri

1- Genel Coğrafya

 • Fiziki Coğrafya
 • Jeomorfoloji
 • Klimatoloji
 • Biyocoğrafya
 • Hidrografya
 •  Beşeri Coğrafya
 •  Ekonomik Coğrafya

2- Yerel Coğrafya

 • Bölgeler Coğrafyası
 • Ülkeler Coğrafyası
 • Kıtalar coğrafyası

Genel Coğrafya : Fiziki beşeri ve ekonomik olayların yeryüzünün tamamında ayrı ayrı ele almaktadır

Beşeri Coğrafya : Yeryüzündeki insan topluluklarının doğal ortamla olan ilişkilerini incelemektedir.

Ekonomik Coğrafya : İnsanların yapmış olduğu faaliyetler ekonomik coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır.

YEREL COĞRAFYA: Genel coğrafyanın incelemiş olduğu tüm konular yerel coğrafyanın konuları arasında yer almaktadır.

Coğrafya Biliminin İncelediği Konular Nelerdir?

Genel olarak coğrafya fiziki beşeri ve ekonomik olayların yeryüzünün tamamında ayrı ayrı ele alır. Olayların meydana geliş nedenleri ve dağılışları inceler. Gözlem ve karşılaştırma yapılarak olaylar bir sınıflandırır.

 • Yeryüzündeki yerleşme tiplerini inceler.
 •  İnsan hariç yeryüzündeki diğer canlıların ( hayvan ve bitki) coğrafi dağılışını ve bu dağılışı etkileyen fiziki şartları incelemektedir.
 • Doğa ve doğal kaynaklardan yararlanma yolarını açıklar.
 • Yeryüzü şekillerini ve insanlar üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Hayvan türlerini
 • Yüzey şekilleri başta olmak üzere okyanuslar denizler göller ve akarsular gibi su küreyi oluşturan unsurlar da inceler.
 • Nüfus ve nüfusun özellikleri
 • Yeryüzünün yapısı ve yeryüzünün özellikleri
 • İnsanların ekonomik faaliyetleri
 • Yeryüzü şekillerinin oluşumlarını araştırır. Bunları sınıflandırır.
 • Yeryüzündeki insan topluluklarının doğal ortamla olan ilişkilerini inceler.
 • İnsanların yapmış olduğu ekonomik faaliyetler
 • Tarımı etkileyen şartlar, tarım ürünlerinin yetişme şartları, tarım ürünlerinin coğrafi dağılışı yine aynı sanayi, ulaşım, ticaret ve turizmi etkileyen olayları konu alır.

NELER ÖĞRENDİK?

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.