9. Sınıf Coğrafya Konuları 2021 2022

Doğal Sistemler

 • Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.
 • Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar.
 • Coğrafya biliminin gelişimini açıklar.
 • Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.
 • Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.
 • Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar
 • Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.
 • Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır.
 • İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.
 • Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur

Beşeri Sistemler

 • Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.
 • Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar.
 • Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar.
 • Türkiye’deki yerleşim birimlerini idari fonksiyonlarına göre ayırt eder

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

 • Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir
 • Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar
 • Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır.

Çevre ve Toplum

 • İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.
 • Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


62 − 56 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.