Fiilimsiler Çalışma Yaprağı

FİİLİMSİLER

Fiilden türeyen, fiil anlamını yitirmeyen, ancak cümlede isim, sıfat, zarf vb. gibi kullanılan kelimelere fiilimsi denir.  Fiilimsiler;

Fiil anlamını tamamıyla yitirmezler.

Fiile gelen zaman ve şahıs eklerini almazlar, yani fiil çekimine girmezler.

Cümlede doğrudan yüklem olamazlar. Ancak ek-fiik alarak yüklem olabilirler.

Fiilimsi olan kelimeler veya fiilimsi ile oluşan kelime grupları cümlede yan cümlecik olarak adlandırılır.

Fiilimsiler bulundukları cümleyi birleşik yapılı hâle getirirler.

Fiilimsi ekleri yapım eki olarak da tanımlanabilir.

Fiilimsileri niteleyen kelimeler zarf görevinde olurlar.

 

1-Sıfat fiil(Ortaç): “-an, -ası, -mez, -ar, dik ecek miş” (anası-mezar-dikecekmiş)
Gelecek günler  bir gün gelecek.    Bildik, tanıdık kimseyi görmedik.                        

Olmuş meyveleri toplayıp satmış. Görünmez kazalara karşı tedbir almamak olmaz.                     

 Koşar adımlarla uzaklaşıp gider.  İşleyen demir ışıldar, çalışanlar kazanır, tanıdığım kimse kalmadı, görmüş geçirmiş bir kişi.

 

2-Zarf (Bağ)fiil: -ken, -alı, -asiye, -ince, -ip, -arak, -dığında, -dukça, -ır, -ir,   -ar, -maz “ (Kenyalı-asiye- ip arakladığında-oldukça-gençti)
Koşa koşa  eve geldiler.         Akşama kadar gezip durdular.            Kar yağdıkça manzara güzelleşir.

Annem eve gülerek geldi.         Onu görünceye kadar bekledim.

Bu çalışmadan sıkıldım.   Görür görmez  aldım,  duyar duymaz geldik

 

3-İsim (Ad)fiil: -ma, -ış, -mak (ma-y-ış-mak)

Kitap okuma  seviyorum, çocuğun konuşmasını beğendim, çalışmamın karşılığını aldım,

NOT:İsim fiil ekleri aynı zamanda kalıcı isimler de türetebilir bunları karıştırmamak gereklidir. Bunu ayırmak için ism fiil eklerinin sonuna olumsuzluk eki getirilebilir. İsim fiillerin olumsuzu yapılabilir ama kalıcı isimlerin yapılamaz.

Bu dondurma çilekli olsun. Sebzeleri dondurmamak gereklidir.     Sütün kaymağı kahvaltıda yenir.

Karlı havada kaymamak için dikkat etmeli. Olumsuzluk eki almış filleri isim fiille karıştırmamalıdır.

Bu kitabı okuma –fiil-; kitap okuma yararlıdır –isim-fiil-    Yazma eserler çok değerlidir –isim-fiil-; bu deftere sakın yazma. –fiil-    Yolundan dönmek bize yakışmaz.       Gülüşüne kurban senin.

 

İçeriği Ulaşmak İçin Tıklayınız

“Fiilimsiler Çalışma Yaprağı” üzerine bir yorum

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


14 − = 9

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.