İngilizce

if clause Type 0 -Type 1

If Clause Type 0 ------ Type 1 *If (eğer) anlamında şart cümleciği olarak kullanılır. -0- türünde her iki cümlede geniş…

When – While Örnek Cümleler

When    -----  Whıle *When (dığı zaman) anlamında, onu takip eden cümle her zaman simple past tensedir.. -  When I rang …

Past Progressıve Tense

Past Progressıve Tense *Şimdiki zamanın geçmişidir.Geçmişte yapıyor olduğumuz eylemleri anlatmak için kullanılır. Yardımcı fiiller( was, were) ve ana fiile –ing…

Could – Couldn’t

Could – Couldn’t *Geçmişteki yeteneklerimizden bahsederken bu yapıyı kullanırız. - I could ride a bicycle when I was a child.…

Must ( Zorunluluk)

Must( Zorunluluk) *Must  -meli, malı eki manasında zorunlu yapmamız gereken şeyleri(kuralları) ifade etmek için kullanılır. - You must obey traffic…

Used To -Didn’t Use To

 Used To ----Dıdn’t  Use To *Biz bu yapıyı geçmişteki yaşantılarımızı ve alışkanlıklarımızı ifade ederken kullanırız. Did you use to play…

Imperatıves ( Emir Cümleleri)

 Imperatıves(  Emir Cümleleri) *Emir cümleleri 2.tekil( you-sen) ve 3. Tekil şahısla (o- he she it) geniş zamanda yapılır. Come!: gel…