İngilizce

Simple Past Tense( Basit Geçmiş Zaman)

Sımple Past Tense( Basit Geçmiş  Zaman) *Biz bu zamanı geçmişte yaptığımız eylemler için kullanırız. *Yüklemi isim için bu zamanda yardımcı…

The Future Tense( Gelecek Zaman)

                            The Future Tense( Gelecek Zaman) *Bu zamanı geleceğe yönelik tahmin cümlelerinde kullanırız. İkiye ayrılır. Planlı gelecek( Be-am is are   …

Sımple Present Tense( Basit Geniş Zaman)

Sımple Present Tense( Basit Geniş Zaman) *Geniş zaman genelde yaptığımız alışkanlıklar, ve genel ifadeler için kullanılır. Bu zamanda yardımcı fiiller(…

Tenses In Englısh( İngilizcede Zamanlar)

SIMPLE PRESENT TENSE( BASİT GENİŞ ZAMAN) *Geniş zaman genelde yaptığımız alışkanlıklar, ve genel ifadeler için kullanılır. Bu zamanda yardımcı fiiller(…

Simple Past Tense Örnek Cümleler

Simple Past Tense(Geçmiş zaman) (-dı, -di, -mış, -miş)    I (ben) -I played.(Ben oynadım)  -I didn’t play.(Ben oynamadım)   -I…