8.sınıf ingilizce kelimeler ve anlamları

8.sınıf ingilizce 1-7 ünitelerle ilgili kelimeler

Funny nedir *** eğlenceli

Rude *** kaba

Polite *** kibar

Stingy ***cimri

helpful ***yardımsever

Generous *** cömert

Friendly *** arkadaş canlısı

Trustworthy ***güvenilir

Honest ***dürüst

Have a good sense of humour

(İyi bir espiri anlayışına sahip)

Supportive *** destekleyici

Sensitive ***duyarlı

Reliable ***güvenilir

Nice ne demektir***; güzel, hoş

Sincere ne demektir*** samimi

Short ne demektir*** kısa

Tall ne demek*** uzun

Anxious *** gergin

Thankful anlamı nedir *** minnettar

Angry *** kızgın

Worried *** endişeli

Hardworking *** çalışkan

Lazy *** tembel

Kind *** iyi kalpli

Understanding *** anlayışlı

Crazy*** çılgın

Cheerful***neşeli

Medium-height***orta boylu

Slim***ince

Plumb***şişman

Good at *** bir şeyde iyi olma

Bad at *** bir şeyde kötü olma

Friendship*** arkadaşlık

Tell the truth*** doğruları söylemek

Encouragement*** cesaret

 

UNIT 2 (ROAD TO SUCCESS)!!!!!!!!!!!!!!

 

Realistic *** gerçekçi

Logical *** mantıklı

İntuitive *** içgüdüsel

Analytical***çözümsel

Verbal***sözel

Boring *** sıkıcı

Slow *** yavaş

Quick ***hızlı

Silent ***sessiz

Loud *** ses olarak yüksek

Close*** yakın

Active*** aktif

Quiet*** sessiz

Independent*** bağımsız

Careful *** dikkatli

İndependent *** bağımsız

Serious *** ciddi

Regular *** düzenli

Sensitive *** duyarlı,hassas

Interpersonal Inteligence *** kişisel zeka

Musical Inteligence*** müzikal zeka

Visual Inteligence*** görsel zeka

Verbal Linguistic Inteligence*** sözel zeka

Kinaesthetic Inteligence*** bedensel zeka Mathematical Inteligence*** matematiksel

Intrapersonal I. *** içe dönük zeka

pair work*** eşli çalışma

group work*** grup çalışması

taking note*** not alma

 

UNIT 3 (IMPROVING ONE’S LOOK)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Pretty *** hoş, güzel (oldukça)

Bored *** sıkılmış

Polite *** kibar, nazik

Excited *** heyecanlanmış

Surprised *** şaşırmış

Clever *** zeki, akıllı

Talkative *** konuşkan

Emotion*** duygu

Personal quality*** kişisel özellik

Physical appearance*** fiziksel görünüş

Smooth *** pürüzsüz, düzgün

Junk food *** abur cubur

Get rid of *** bir şeyden kurtulmak

Acne*** sivilce

Make-up***makyaj yapma

Scrub*** sıkmak(sivilce)

Rinse*** durulamak

Firstly*** ilk olarak

Secondly*** ikinci olarak

Also*** ayrıca

Then*** sonra

Hand care product***el bakım kremi

Skin care product*** cilt bakım kremi

Hair care product*** saç bakım ürünü

Body care product*** vücut bakım ürünü

Comb*** saç fırçası

Nail clipper*** tırnak makası

Acne gel*** sivilce jeli

Hand cream*** el kremi

Shower gel*** duş jeli

Body lotion*** vücut losyonu

TOO SHORT (too + sıfat) (anlam olumsuz)

TALL ENOUGH (sıfat + enough) ( olumlu)

 

UNIT 4 (DREAMS)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Believe *** inanmak

Daydream*** hayal etmek

Amusement park*** lunapark

Balance*** denge

Enemy*** düşman

Busy *** meşgul, yoğun

Freedom *** özgürlük

comfortable *** rahat, komforlu

relaxed *** rahat, sakin

tired *** yorgun

sleepy *** uykusuz

huge *** büyük, kocaman

stressful*** stresli

power*** güç

monster*** canavar

chase*** takip etmek

that’s incredible bu inanılmaz

you’re joking*** şaka yapıyorsun

that’s interesting*** bu ilginç

While + past continuous, past simple veya

Past continuous

When + past simple, past continuous

 

UNIT 5 (ATATÜRK:THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC)!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Victory Day *** Zafer Bayramı

Republic Day *** Cumhuriyet Bayramı

National Sovereignty and Children’s Day*** Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Youths and Sports Day*** Gençlik ve Spor Bayramı

Turkish Grand National Assembly*** Türkiye Büyük Millet Meclisi

Amasya Circular*** Amasya Görüşmesi

Father of Turks*** Türkler’in Babası

Turkish Republic *** Türkiye Cumhuriyeti

Turkish State*** Türk Devleti

Independence War *** Kurtuluş Savaşı

President *** cumhurbaşkanı

Military*** askeri

Ottoman Empire*** Osmanlı İmparatorluğu

force*** güç, zorla ele geçirmek

Found *** kurmak

Founder *** kurucu

War *** savaş

Peace *** barış

Fight *** kavga etmek

Die *** ölmek

Attack *** saldırmak

Enemy *** düşman

Commander *** komutan

Justice *** adalet

Independence *** bağımsızlık

Occupying powers*** işgal güçleri

pressurize*** baskı yapmak

sign*** imzalamak

treaty*** anlaşma

defeat*** yenilmek

spread*** yayılmak

veteran*** gazi

And *** VE (birbirine parallel iki ifade arasında)

But *** FAKAT (birbirine zıt iki ifade arasında)

Because *** ÇÜNKÜ (neden belirtir.)

 

UNIT 6 ( DETEVTIVE STORIES)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Appear***görünmek

Disappear***gözden kaybolmak

innocent***masum

guilty***suçlu

wealthy***zengin

poor***fakir

single***tek

several***birçok

usual***sıradan

unusual***sıradışı

valueless***değersiz

valuable***değerli

daring***cüretkar

finger print***parmak izi

foot print***ayak izi

tooth impressiom***diş izi

suspect***şüpheli

on loan***ödünç

insurance***sigorta

lay a trap***tuzak kurmak

treasure chest***define sandığı

in spite of***rağmen

exhibit***sergi

interested in***ilgili olmak

necklace***kolye

possible***muhtemel,olas

security***güvenlik

thief***hırsız

burglar***hırsız

crime***suç

 

UNIT 7 (PERSONAL EXPERIENCE)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

talented***yetenekli

ambitious***hırslı

succesful***başarılı

give up***bırakmak (bir alışkanlığı mesela)

record***kayıt

experience***deneyim

top***zirve

summit***zirve

charming***büyüleyici

unfortunately***malesef

fornunately***ne şans, çok şükür

manage to***başarmak

achieve***başarmak

succeed in*** başarmak

fail***başaramamak

entire***tam,bütün

whole***tam,bütün

worth***değer,kıymet

envy***kıskanmak

opportunity***fırsat

make sth come true***gerçekleştirmek

wear***giymek

meet***tanışmak,karşılaşmak

kilt***İskoç eteği

hospitable***misafirperver


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir