Hava kirliliğinin önlenmesi için neler yapılmalıdır?

Hava kirliliğinin önlenmesi için neler yapılmalıdır?

✔ Sanayi kuruluşlarının bacalarına, ev bacalarına, araç egzozlarına filtre takılmalıdır.

✔ Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji gibi temiz enerjiler kullanılmalıdır. Eğer kullanılacaksa doğal gaz ya da kaliteli kömür tercih edilmelidir.

✔ Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.

✔ Ormanlık ve yeşil alanlar artırılmalıdır.

✔ Her yıl soba boruları ve bacalar temizlenmelidir

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


41 + = 49

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.