Eğitimde Öncü Adres

Yararlı cemiyetler hangi tarihte ve hangi isimle birleşti?

YARARLI CEMİYETLER

Genel Özellikleri:

  • Bulundukları bölgeleri düşman işgalinden kurtulması için çalışmışlardır.
  • Hem İstanbul Hükümetine hem azınlıklara hem de İtilaf Devletlerine karşı mücadele etmişlerdir.
  • Başlangıçta basın-yayın yoluyla daha sonra silahlı direniş yoluyla hareket etmişlerdir.

Not: Tüm yararlı cemiyetler Sivas kongresinde Anadolu ve Rumeli MHC adı altında birleştirildi

Yorum: Amaç mücadeleyi tek bir çatı altında toplamak

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti:Sivas;’ta kuruldu. Anadolu’nun bütünlüğü için çalışmış, İtilaf devletlerine protesto telgrafları göndermiştir.

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk CemiyetiEdirne merkezli olup Yunan işgalini engellemek amacıyla kurulmuştur. Osmanlı yıkılırsa  Trakya Cumhuriyeti kurmayı öngörmekteydi.

İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Rumlara karşı İzmir’de kuruldu. Bölgesel direniş hareketlerine silah ve cephane temininde yardımcı oldu.

Vilayet-i Şarkiye MHC: İstanbul’da kuruldu. Amacı doğu illerimizin yurdun ayrılmaz bir bütün olduğunu savunmak ve bölgeyi Ermenilere karşı korumaktır. Fransızca La Pays ve Türkçe Hadisat gazetelerini çıkarmışlardır.

Trabzon MHC:  Karadeniz’de Pontus Devletini kurmak isteyen Rumlara karşı mücadele etmişlerdir.

Kilikyalılar Cemiyeti:  İstanbul’da kuruldu. Ermenilere ve Adana ve çevresindeki işgallere karşı kuruldu.

Milli Kongre Cemiyeti: İstanbul’da yetmiş cemiyetten ikişer temsilcinin katılmasıyla kuruldu. Amacı dünyada Türkler hakkında yapılan haksız ve yalan propagandalara basın yoluyla cevap vermektir

BENZER YAZILAR

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

− 2 = 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.