Yararlı cemiyetler hangi tarihte ve hangi isimle birleşti?

YARARLI CEMİYETLER

Genel Özellikleri:

  • Bulundukları bölgeleri düşman işgalinden kurtulması için çalışmışlardır.
  • Hem İstanbul Hükümetine hem azınlıklara hem de İtilaf Devletlerine karşı mücadele etmişlerdir.
  • Başlangıçta basın-yayın yoluyla daha sonra silahlı direniş yoluyla hareket etmişlerdir.

Not: Tüm yararlı cemiyetler Sivas kongresinde Anadolu ve Rumeli MHC adı altında birleştirildi

Yorum: Amaç mücadeleyi tek bir çatı altında toplamak

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti:Sivas;’ta kuruldu. Anadolu’nun bütünlüğü için çalışmış, İtilaf devletlerine protesto telgrafları göndermiştir.

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk CemiyetiEdirne merkezli olup Yunan işgalini engellemek amacıyla kurulmuştur. Osmanlı yıkılırsa  Trakya Cumhuriyeti kurmayı öngörmekteydi.

İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Rumlara karşı İzmir’de kuruldu. Bölgesel direniş hareketlerine silah ve cephane temininde yardımcı oldu.

Vilayet-i Şarkiye MHC: İstanbul’da kuruldu. Amacı doğu illerimizin yurdun ayrılmaz bir bütün olduğunu savunmak ve bölgeyi Ermenilere karşı korumaktır. Fransızca La Pays ve Türkçe Hadisat gazetelerini çıkarmışlardır.

Trabzon MHC:  Karadeniz’de Pontus Devletini kurmak isteyen Rumlara karşı mücadele etmişlerdir.

Kilikyalılar Cemiyeti:  İstanbul’da kuruldu. Ermenilere ve Adana ve çevresindeki işgallere karşı kuruldu.

Milli Kongre Cemiyeti: İstanbul’da yetmiş cemiyetten ikişer temsilcinin katılmasıyla kuruldu. Amacı dünyada Türkler hakkında yapılan haksız ve yalan propagandalara basın yoluyla cevap vermektir


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir