T.C İnk. Tarihi ve Atatürkçülük

Osmanlı Devletinde Fikir Akımları

YIKILMAYI ÖNLEMEK AMACIYLA ORTAYA ÇIKAN FİKİR AKIMLARI BATICILIK : Osmanlı’nın en büyük problemi batılı olmamasıdır.  Devletin kurtuluşunun tek yolu çağın…

Gümrü Barış Antlaşması Önemi Nedir?

Gümrü Barış Antlaşması ve Önemi  Maddeleri Ermeniler işgal ettikleri yerleri boşaltacaklar Ermeniler Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçecekler. Her iki taraf…

TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar hangileridir?

TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar  TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları 3 grupta inceleyebiliriz bunlar İstanbul hükümetinin desteklediği isyanlar, İtilaf devletlerinin desteklediği isyanlar…

Misak-ı Milli Kararları Maddelerle

MİSAK-I MİLLİ KARARLARI (MİLLİ YEMİN)  Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez ( Bu maddede bahsedilen milli sınırlar Mondros ateşkes…

Hukuk alanında yapılan inkılaplar hangileridir?

HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILÂPLAR 1921, 1924 Anayasalarının kabul edilmesi 1928 yılında, Anayasadan “Devletin dini İslam’dır.” maddesinin çıkartılması Medeni Kanunun kabul edilmesi…