Eğitimde Öncü Adres

Milli varlığa zararlı cemiyetler hangileridir? Amaçları

MİLLİ VARLIĞA ZARARLI CEMİYETLER

İngiliz Muhipler Cemiyeti:  Kurtuluşun İngiliz himayesine girilmekle mümkün olacağını savunmuştur. Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Paşa cemiyetin üyelerindendir.

Wilson İlkeleri Cemiyeti: Amerikan mandasına girmeyi amaçlamıştır.

Kürt teali Cemiyeti: D.Anadolu ve G.D. Anadolu’da bağımsız bir Kürt Devleti kurmayı amaçlamıştır.

Teali İslam Cemiyeti:  Kurtuluşun İslama ve padişaha bağlılık ile mümkün olacağını savunan medrese hocaları tarafından kurulan cemiyettir.

Sulh ve Selamet-i Osmaniye: Osmanlı’nın kurtuluşunun yalnız padişah ve halifeye bağlı kalınarak gerçekleşeceğini, savunmuşlardır.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası:  İttihat ve Terakki ve Milli Mücadele düşmanı olan fırka da kurtuluşun saltanata bağlılıkla sağlanabileceğini savunmuştur.

Abone Ol:
Bakmadan Geçme!

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.