Eğitimde Öncü Adres

Milli varlığa zararlı cemiyetler hangileridir? Amaçları

MİLLİ VARLIĞA ZARARLI CEMİYETLER

İngiliz Muhipler Cemiyeti:  Kurtuluşun İngiliz himayesine girilmekle mümkün olacağını savunmuştur. Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Paşa cemiyetin üyelerindendir.

Wilson İlkeleri Cemiyeti: Amerikan mandasına girmeyi amaçlamıştır.

Kürt teali Cemiyeti: D.Anadolu ve G.D. Anadolu’da bağımsız bir Kürt Devleti kurmayı amaçlamıştır.

Teali İslam Cemiyeti:  Kurtuluşun İslama ve padişaha bağlılık ile mümkün olacağını savunan medrese hocaları tarafından kurulan cemiyettir.

Sulh ve Selamet-i Osmaniye: Osmanlı’nın kurtuluşunun yalnız padişah ve halifeye bağlı kalınarak gerçekleşeceğini, savunmuşlardır.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası:  İttihat ve Terakki ve Milli Mücadele düşmanı olan fırka da kurtuluşun saltanata bağlılıkla sağlanabileceğini savunmuştur.

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir