Türk tarihinde kurulan siyasi partiler

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ

Türk tarihinde ilk kez çok partili döneme geçildi.

Partiler;

  •  İttihat Terakki
  •  Ahrar Fırkası
  •  Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  •  İttihad-i Muhammedi Fırkası
  •  Osmanlı Demokrat Fırkası

ATATÜRK DÖNEMİ

  •  Halk Fırkası -1923
  •  Terakkiperver CF-1924
  •  Serbest CF- 1930

***Atatürk döneminde çok partili yaşama kesin olarak geçilememiştir.***
1945’te CHP’li Celâl Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuad Köprülü partiden ayrılarak 1946yılında Demokrat Parti adıyla bir parti kurarlar. Bu partinin kurulması ile Türkiye’de çok partili yaşam kesin olarak başlamıştır.


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir