Ekosistemdeki üretici ,tüketici ve çürükçüllerin ortak özellikleri

Belirli bir kısımda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem denir. Ekosistem aynı zamanda bir besin ağı ile şekillenmektedir. Ekosistem, küresel ölçekte bir düzeni ifade etmekle beraber yerel ve korunaklı bir sistemin varlığına da atıfta bulunabilir.

Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan organizmalarla (biyotik), bitki ve hayvanların birbirine eklemlendiği ve ayrıca kaya, toprak gibi fiziksel çevre faktörlerinin (abiyotik) bir arada bulunduğu herhangi bir doğa parçası bir ekosistemdir.

Ekosistem yaklaşımı, bireysel organizmalar ya da topluluklardan çok tüm alanın işlevlerinin nasıl olduğuyla ilgilenir. Bir alandaki organizmalar ve cansız çevreleriyle olan ilişkilerine bakar. Bir ekosistem, temel olarak abiyotik maddeler, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşur.

Tüketiciler:
Tüketici canlılara, heterotrof canlılar da denir Tüketiciler diğer canlıları besin olarak kullanır Bazı tüketiciler yalnızca üretici canlılarla beslenir Kendi besinlerini kendileri üretemeyip, dışarıdan hazır olarak aldıkları besinlerle beslenen canlılardır. Tüketiciler, hem üreticilerle hem de diğer tüketicilerle beslenirler.
Tüketiciler, aldıkları besin kaynağına göre otçullar, etçiller ve hem otçul hem de etçiller olarak üç grupta incelenirler.Bunlara otçul (otobur) canlılar denir Örneğin; inek ve tavşan
Bazı tüketiciler diğer tüketicileri yiyerek beslenir Bunlara etçil (etobur) canlılar denir Örneğin; tilki ve atmaca
Bazı tüketiciler ise hem üreticileri hem de diğer tüketici canlıları yiyerek beslenir Bunlara hepçil canlılar denir Örneğin; ayı, insan

Üreticiler:
Kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılardır. Üreticiler, fotosentez yoluyla karbondioksit, su, madensel tuzlar ve güneş enerjisini kullanarak oksijen, besin ve kimyasal enerji üretirler. Üretilen kimyasal enerjinin bir kısmını kendi yaşamsal faaliyetleri için kullanırlar, kalan kısmını da protein, karbonhidrat, yağ, vitamin şeklinde bitkinin kök, gövde, yaprak, tohum, meyve gibi kısımlarda ürettikleri besinlerde (besinlerin kimyasal bağlarında) depo ederler. Bitkiler tarafından depo edilen besinler diğer canlıların besin ve enerji ihtiyacının karşılar.
• Yeşil bitkiler, mavi – yeşil algler (su yosunları), öglenalar, bazı bakteriler ototrof canlılardır.
Ototrof, kendi besinini yapan canlıdır. Üretici canlılardan olan bitkiler fotosenaaa sayesinde inorganik moleküllerden, glikozu senaaaler. Sonra bu glikozdan yapılarındaki öteki organik molekülleri oluştururlar. Heterotrof canlılar, başka canlıların organik yapılarını besin olarak kullanır. Oysa, ototrof beslenen bitkilerin inorganik moleküllerden organik molekül senaaai yapabilmesi için yalnızca enerjiye gereksinimleri vardır. Bu enerji güneş enerjisidir. Bitkiler hücrelerindeki klorofil sayesinde güneş enerjisini soğurarak, besin senaaai için gereken bu enerjiyi sağlar.
Ayrıştırıcılar:Ölen bitki ve hayvan artıklarını parçalayarak, besinlerin tekrar ekosisteme dönmesini sağlayan bakteri ve mantarlardır Bunlar dış ortama salgıladıkları enzimlerle, organik artıkları parçalayarak diğer canlıların tekrar kullanabileceği hale getirirler.İnsan, hayvan, bitki atıkları ile ölmüş insan, hayvan ve bitkileri vücutlarındaki bazı (organik) besinleri salgıladıkları enzimlerle parçalayan canlılardır. Bu canlılar böylece ihtiyacı olan besin ve enerjiyi parçaladığı maddelerden karşılarken atık maddeleri de diğer canlıların kullanabileceği maddeler (inorganik maddeler = mineraller = madensel tuzlar) haline getirip toprağa verirler.
Ayrıştırıcıların en önemli görevi doğadaki madde döngülerinin gerçekleşmesini sağlamaktır.
• Bazı bakteriler, küf mantarları (çürükçül bakteriler).
Fotosenaaa:Bitkilerin karbondioksit gazını alarak klorofil organeli ile(bilmemek ayıp değil)oksijen gazı ortaya çıkarırlar.Buna fotosenaaa denir.
Klorofil:Çeşitli dalga boylarındaki ışıkları emerek bitkide fotosenaaa (özümleme) olayının meydana gelmesine sebep olan, yeşil renkli bir pigment (renk verici madde)
Klorofiller fotosenaaa olayında, karbondioksidin şekerlere ve diğer bitki maddelerine redüksiyomunda kullanılan ışık enerjisini emmektir (absorblamaktır)

1 Response

  1. sananem dedi ki:

    çok teşekkür ederim ALLAH razı olsun çok güzel olmuş ve bana çok yardımcı oldu :3 :3 :3 seni çok seviyorum sikişelim mi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


8 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.