Bitkilerde ve hayvanlarda sitoplazma bölünmesi nasıl gerçekleşir?

bitkilerde sitoplazma bölünmesi, bitki ve hayvan hücresinde sitoplazma bölünmesi farkları, bitkide sitoplazma bölünmesi, bitki ve hayvan hücresinde sitoplazma bölünmesi

Mitoz bölünme, sitoplazma bölünmesini (sitokinez) ve çekirdek bölünmesini (mitoz) kapsayarak iki evrede gerçekleşir. Mitoz evresinde (çekirdek bölünmesi) profaz, metafaz, anafaz, telofaz adı verilen 4 evre görülür.Bu evrelerden önce interfaz adı verilen bir hazırlık evresi vardır. Bitki hücrelerinde gerçekleşen mitoz bölünme, hayvan hücrelerinde gerçekleşen mitoz bölünmeye benzemekle beraber aralarında bazı farklılıklar vardır;

  • Çekirdek bölünmesi evresinde hayvan hücresinde bulunan sentriyoller (sentrozom), gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmaz!
  • Hayvan hücrelerinde interfaz evresinde eşleşen sentriyoller ayrı kutuplara giderken iğ iplikleri oluşur.Bitkilerde ise iğ iplikleri sitoplazmadaki proteinlerden oluşur!
  • Sitoplazma bölünmesi (sitokinez) evresinde de hayvan hücrelerinde boğumlanma, aktin ve miyozin ipliklerinin etkileşimi sonucunda bir bölünme oluğu oluşurken, bitki hücrelerinde boğumlanma görülmez ve ara lamel adı verilen bir yapıyla sitoplazma ikiye bölünür.Lamel oluşumu hücrenin orta bölümünden çevreye doğrudur!

bitki hayvan

Çekirdek bölünmesi gerekleştikten sonra hücrenin ortasından boğumlanarak bölünür ve iki ayrı hücre oluşur.Bitki hücrelerinde ise bu aralamel oluşumuyla olur.

Hayvan hücresindeki sitoplazma bölünmesi: Hücrenin ekvator bölgesinde dıştan içe doğru meydana gelen bir boğumlanma ile başlar. Bu boğumlanma sitoplazmayı ikiye ayırıncaya kadar devam eder. Yeni hücreler eşit veya eşit olmayan büyüklüktedir. Fakat genetik materyal bakımından her iki hücre de aynı genetik yapıya sahip, kromozom sayıları eşittir.

Bitki hücresindeki sitoplazma bölünmesi: Bitki hücresinde hücre çeperi bulunduğundan boğumlanma görülmez. Hücrenin ortasında orta lamel denilen ara plak oluşumu başlar. Orta lamel hücrenin çeperine ulaşıncaya kadar büyür ve kalınlaşır. Böylece sitoplazma içindeki yapılar hemem hemen eşit olacak şekilde ikiye ayrılır. Zamanla orta lamel iki yavru hücrenin faaliyeti sonunda normal hücre çeperi halini alır. Sitoplazmanın da bölünmesiyle aynı genetik bilgiye sahip iki yavru hücre oluşur.

“Bitkilerde ve hayvanlarda sitoplazma bölünmesi nasıl gerçekleşir?” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


− 6 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.