Lale devrinde yapılan yenilikler nelerdir? Kısaca, Maddeler Halinde

LALE DEVRİ’NDE YENİLİKLER (ISLAHATLAR)

  • Paris, Londra ve Viyana gibi Avrupa başkentlerine geçici elçilik heyetleri yollanmış, böylelikle Avrupa’yı daha yakından tanıma imkânı sağlanmıştır.
  • Said Efendi ve İbrahim Müteferrika Avrupa’dan matbaayı getirmişlerdir.
  • İlk kez çiçek hastalığına karşı aşı uygulanmıştır.
  • İstanbul’daki yangınları önlemek için yeniçerilerden Tulumbacılar adı verilen bir itfaiye ocağı kurulmuştur.
  • Çini atölyeleri ve kağıt fabrikası açılmıştır.
  • Lale Devri’nde sanat alanında görülen en önemli kişi Levnî’dir. Asıl adı Abdülcelil Çelebi olan Levnî döneminin en büyük nakkaşıdır.
  • Lale Devri’nde, Türk tarihinde bir ilk olarak İbrahim Müteferrika önderliğinde Çeviri Konseyi açılmıştır. Türk tarihinde çeviri çalışmalarındaki ilk enstitüleşme olarak bu konsey görülür.

“Lale devrinde yapılan yenilikler nelerdir? Kısaca, Maddeler Halinde” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.