10.sınıf coğrafya dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

I- Panama Kanalı II- Cebeli Tarık Boğazı
III- Kiel Kanalı IV- Macelllan Boğazı
V- Malaka Boğazı
1. Yukarda verilen boğaz ve kanallardan hangileri Atlas Okyanusunu Büyük okyanusa bağlar?
A) I- IV B) I- III C) II- V D) II-III- IV E) I – II- IV

2. Karayolu açısından Asya’da en önemli kavşak aşağıdakilerden hangisidir?
A) İran B) Türkiye C) Çin D) Japonya E) Hindistan

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi demir yolu ağı açısından diğerlerine göre daha çok gelişmiştir.
A) Norveç B) Nijer C) Tacikistan D) S.Arabistan E) ABD

4. Hindistan’daki demir yolları genelde ingilizler tarafından yapılmıştır ve Demir yolları daha çok maden bölgelerinden kıyıdaki limanlara kadar uzanır.
Hindistan’da İngilizlerin demir yolu yapmalarının temel nedeni nedir?
A) Hindistan’a yardım etmek istemesi
B) Hindistan’ın zenginlik kaynaklarını sömürge isteği
C) Hindistan’ın demir yolu yapamaması
D) Hindistan’ı kalkındırmak istemesi
E) Hindistan’da demir yolu kurmanın çok pahalı olması ve yüksek teknoloji gerektirmesi,

5. İzmirli bir Tüccar olan Ahmet Amca, Pakistan’da bir şirket ile ticaret yapmaktadır. İzmir Limanından deniz yolu ile ürünlerini Pakistan’ın Karaçi Limanına en kısa sürede ulaşmak için hangi boğaz ve kanallardan geçmek zorundadır.
A) Süveyş Kanalı- Babül-mendep Boğ. B) İstanbul Boğ.-Kiel kanalı
C) Cebelitarık Boğ. – Süveyş Kan. D) Çanakkale Boğazı- Süveyş Kan.
E) İstanbul Boğ.- Hürmüz Boğ.

6. Coğrafi keşifler sonucu 15.yy. öncesindeki önemini yitiren ……………………. Süveyş kanalının açılmasından sonra deniz ulaşımında tekrar eski önemini kazanmaya başlamıştır.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Hint okyanusu B) Atlas Okyanusu C) Akdeniz
D) Meksika Körfezi E) Manş denizi
7. Türkiye’de yer şekillerinin engebeli olduğu, tarım arazilerinin dar olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu düşüktür.
Yukarıdaki haritada işaretli yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğunun az olmasının nedeni diğerlerinden farklıdır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Önemli yollar üzerinde bulunan ve kavşak noktası konumunda olan kentler genelde hızlı bir şekilde gelişme gösterirler. Bu tür kentlere ulaşım şehri denir. Aşağıda verilen hangi ilimiz yukarda anlatılan özellikte bir şehirdir?
A) Çanakkale B) Kayseri C) Gümüşhane D) Hakkarri E) Burdur

9. Ülkemizde Ege Bölgesi’nde çok sayıda Jeotermal kaynak varken, Akdeniz Bölgesi’nde daha çok karstik kaynaklar yaygındır. Bu iki bölgede kaynak tiplerinin farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matematik konumlarının farklı olması
B) Yer yapılarının farklı olması
C) Yağış miktarlarının farklı olması.
D) Dağların uzanış yönlerinin farklı olması
E) İklim tiplerinin farklı olması

10. Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde ok yönünde hareket edildiğinde İşaretli merkezlerdeki bitki örtüsü değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
Antalya Sivas Giresun Kars
A) Orman Çayır Bozkır Maki
B) Orman Bozkır Maki Maki
C) Maki Bozkır Orman Çayır
D) Çayır Maki Çayır Orman
E) Bozkır Maki Orman Bozkır
11. Aşağıda verilen akarsular ile döküldüğü deniz eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Çoruh – Karadeniz B) Meriç – Marmara Denizi
C) Göksu – Akdeniz D) Gediz-Ege Denizi
E) Kızılırmak – Karadeniz
12. Aşağıdakilerden hangisi Bozkır bitki örtüsünün görüldüğü yerlerin iklim özelliklerindendir?
A) İlkbahar yağışlı,yazlar kurak B) Her mevsim yağışlı ve ılık
C) En fazla yağış yazın düşer D) Yazları yağışlı kışları kurak
E) Yazları sıcak ve kurak,kışları ılık ve yağışlı
13. Volkanik malzemelerin üzerinde gelişen topraklar mineral bakımından oldukça zengindir.

Bu açıklamaya göre, yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde oluşacak olan topraklar mineralce daha zengindir?
A) I B) II C)III D) IV E) V
14. Karadeniz bölgesinde yükseklere çıkıldıkça iğne yapraklı ağaçlar yaygınlaşmaya başlar. Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi Karadeniz Bölgesinde yüksek kesimlerde görülmez?
A) Sarıçam B) Ladin C) Karaçam D) Ihlamur E)Köknar

15. Aşağıda verilen merkezlerden hangisi fonksiyonlarına göre farklı bir şehir grubundadır?
A) Turhal B) Kuşadası C) Alanya D) Ürgüp E) Çeşme

16. Türkiye’de nüfusun dağılışı bölgeler, hatta yöreler arasında büyük farklılık gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi bunda etkili olmamıştır?
A) Yükselti ve yer şekilleri B) Toprak özellikleri C) Yağış koşulları
D) Enlem E) Sanayi kuruluşları

17. Kalın kalker tabakaları üzerinde gelişen ve ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak görülen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Podzol B) Laterit C) Çernezyom
D) Tundra E) Terra – rossa
18. Humus yönünden zengin olduğu için kara toprak olarak ta adlandırılan toprak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alüvyon B) Rendzina C) Çernezyom
D) Terro rossa E) Podzol

19. Ülkemizde göllerden faydalanma şekilleri aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisi için gölün büyük ve derin olması gereklidir?
A) Tuz elde etme B) Taşımacılık C) İçme suyu temin etme
D) Elektrik üretme E) Balıkçılık

20. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi şehirlerinin özelliklerinden birisi değildir?
A) Bu şehirlerde ticaret gelişmiştir.
B) Bir ya da birden fazla gelişmiş sanayi kolu vardır
C) Madenler açısından zengindirler.
D) Ulaşım imkânları gelişmiştir.
E) Diğer illerden göç alır.

21. Rize – Orman, – Eskişehir – Bozkır, – Antalya -Maki
Yukarıdaki merkezlerde bitki türlerinin farklı olması bu merkezlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olmasıyla açıklanabilir?
A) Boylam değerlerinin B) Bakı özelliklerinin
C) Akarsu rejimlerinin D) Jeolojik yapılarının
E) Sıcaklık ve yağış özelliklerinin

22. Aşağıdaki göllerden hangisi diğerlerinden oluşum yönüyle farklıdır?
A) Köyceğiz B) Salda C) Timraş D) Kestel E) Kızören
23. Yandaki Türkiye haritasında işaretli alanların hangisinde doğal göl bulunmamaktadır ?
A) I B)II C)III
D)IV E) V

24. Yandaki şekilde gösterildiği gibi
Karadeniz kıyılarında bitki örtüsünün
dağların yamaçları boyunca kuşaklar
oluşturmasının temel nedeni aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Yağış miktarının artması
B) Toprak tipinin değişmesi
C) Nem miktarının değişmesi
D) Sıcaklığın azalması
E) Basıncın değişmesi

25. Yukarıdaki Türkiye Haritasında gösterilen yerlerdeki topraklar, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A Kahverengi orman Kahverengi step Laterit
B Terro rossa Kestane re. Step t. Çernezyom
C Podzol Kahverengi step Volkanik top.
D Terro rossa Çernezyom Laterit
E Podzol Kestane re. Step t. Çernezyom
www.sorubak.com
NOT : Her soru 4 puandır.Yanlış doğruyu götürmeyecektir. Süre 35 dakikadır.

Basarılar Dilerim… Abdullah DENIZLI
Coğrafya Öğretmeni

ADI SOYADI:
NO:
ALDIĞI NOT: ……………./ ……………

CEVAP ANAHTARI
1 A B C D E 14 A B C D E
2 A B C D E 15 A B C D E
3 A B C D E 16 A B C D E
4 A B C D E 17 A B C D E
5 A B C D E 18 A B C D E
6 A B C D E 19 A B C D E
7 A B C D E 20 A B C D E
8 A B C D E 21 A B C D E
9 A B C D E 22 A B C D E
10 A B C D E 23 A B C D E
11 A B C D E 24 A B C D E
12 A B C D E 25 A B C D E
13 A B C D E 4 X …….= ……..

B B B

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


30 − = 21

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.