Nasıl Yazılır?

Kategorisi

Ret nasıl yazılır? Ret mi red mi? TDK

Yazımı en çok merak edilen sözcüklerden biri de “ret” sözcüğüdür. TDK kurumsal sözlüğünde bu kelimenin nasıl yazılacağı açıklanmıştır. Ret ne anlama gelmektedir? 1- Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme 2- Aile bireylerinden birinin sorumluluğunu üstünden atma, varlığını tanımama, aileden saymama. Ret nasıl yazılır? Kelimenin yazılışı zaman zaman karıştırılmaktadır. Bu kelimenin ret mi, red mi olarak

Ayşesiz nasıl yazılır?

Ayşesiz nasıl yazılır? Ayşesiz kesme işareti ile ayrı mı yazılır?  Öncelikle Özel İsimlerin Yazılışı kuralını bir inceleyelim. Kural-1: Bir kere özel isimlerin ilk harfi, cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle yazılır. Örnek: Cemil’in babası Sinop’a gitmiş. Kural-2: Özel isimlere eklenen çoğul ekleri ”-ler, -lar “ ile yapım ekleri ( genellikle ” -li, -siz, -ci, -gil,

İzolasyon nasıl yazılır? tdk

İzolasyon mu? İzalasyon mu? (TDK) İzolasyon Ne Demek? İzolasyon kelimesi, Türkçede yalıtım yani bir bileşik veya karışımdan saf kimyasal yapının ayrılması anlamına gelmektedir. Konuşma dilimizde, günlük yaşantı içerisinde sıklıkla kullandığımız “izolasyon”  kelimesinin yazımı bazı kimseler tarafından yanlış bilinmekte olup “izalasyon” şeklinde telaffuz edilebilmektedir. Ancak kelimenin yazımı ve okunuşu bu şekilde değildir. “İzolasyon” kelimesinin yazımı ve okunuşu bazı kesimde “izalasyon” şeklinde olduğu izlenimini

Şofben nasıl yazılır? tdk

Şofben mi? Şohben mi (TDK) Şofben nasıl yazılır? tdk Şofben Ne Demek? Şofben kelimesi Türkçede; şebeke suyuna bağlı olarak, gazla veya elektrik ile çalışan, suyun çok kısa sürede ısınmasını sağlayan, sıcak su sağlayan aygıt anlamına gelmektedir. Konuşma dilimizde, günlük yaşantı içerisinde sıklıkla kullandığımız “şofben”  kelimesinin yazımı bazı kimseler tarafından yanlış bilinmekte olup “şohben” şeklinde telaffuz edilebilmektedir. Ancak kelimenin

Yerküre nasıl yazılır? TDK

Yerküre mi Yer Küre mi? (TDK) Yerküre nasıl yazılır? TDK Yerküre Ne Demek? Yerküre kelimesi Türkçede; yer yuvarlağı, dünya anlamlarına gelen coğrafi bir terim olarak kullanılmaktadır. Birleşik bir isim olan “yerküre” yazımı pek çokları tarafından yanlış bilinmekte olup ayrı ayrı yazıldığı zannedilmektedir. Ancak sanılanın aksine bu kelime bitişik yazılmaktadır. “Yerküre” kelimesi ilk bakışta ayrı yazıldığı izlenimini uyandırsa da bu

Gün sonu bitişik mi ayrı mı yazılır? Gün sonu nasıl yazılır?

Gün sonu bitişik mi ayrı mı yazılır? Gün sonu nasıl yazılır? Gün Sonu Ne Demek? Gün sonu anlam olarak Türkçede; güneşin ortadan kalkmadı manasında kullanılmaktadır. Ayrı olarak yazılması gereken “gün sonu” yazımı pek çokları tarafından yanlış bilinmekte olup bitişik halde yazıldığı zannedilmektedir. Ancak sanılanın aksine bu kelimenin ayrı yazılması gerekmektedir. “Gün sonu” kelimesi ilk bakışta bitişik izlenimini uyandırsa da bu

Her an tdk. Her an nasıl yazılır?

Her an mı? Heran mı? (TDK) Her an tdk. Her an nasıl yazılır? Her an Ne Demek? Her an anlam olarak Türkçede; zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası manasına gelmektedir. Ayrı olarak yazılması gereken “her an” yazımı pek çokları tarafından yanlış bilinmekte olup bitişik halde yazıldığı zannedilmektedir. Ancak sanılanın aksine bu kelimenin ayrı yazılması gerekmektedir. “Her an” kelimesi ilk bakışta

Hafta içi tdk. Hafta içi nasıl yazılır?

Hafta İçi mi? Haftaiçi mı? (TDK) Hafta içi tdk. Hafta içi nasıl yazılır? Hafta İçi Ne Demek? Hafta içi anlam olarak Türkçede; haftanın ilk beş günü manasında kullanılmıştır. Ayrı olarak yazılması gereken “hafta içi” yazımı pek çokları tarafından yanlış bilinmekte olup bitişik halde yazıldığı zannedilmektedir. Ancak sanılanın aksine bu kelimenin ayrı yazılması gerekmektedir. “Hafta içi” kelimesi ilk bakışta bitişik