Eğitimde Öncü Adres

10.sınıf dil ve anlatım dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım vardır?
a) Babam, okuldan erken dönmem gerektiğini belirtti.
b) Sait Faik: “İstanbul’da rastladığım her olay, her insan benim için öyküdür.” diyor.
c) Türk şiirinde bu gelişme Tanzimatla başlamıştır.
d) Bahçedeki çiçekler ne güzel, dedi.
e) Bu çaresizlik içinde kalkıp nerelere gitmeli?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznellik yoktur?
a) Psikolojik yanı ağır basan ve sinemaya uyarlanması neredeyse olanaksız görünen bu roman, ünlü bir yönetmence sinemaya uyarlanmış.
b) Filmde, balıkçılıkla geçinen ihtiyar bir adamın yaşamı, ilgi çekici bir biçimde anlatılmış.
c) İhtiyar Adam ve Deniz, Ernest Hemingway’e Nobel Ödülü kazandıran romanlarından biri.
d) Uzun süredir balık yakalayamayan ihtiyar adamın, son kez şansını denediğinde büyük bir balık avlaması ve onu karaya çıkarmak için gösterdiği insanüstü çaba, izleyiciyi oldukça etkiliyor.
e) İhtiyar Adam ve Deniz, izlenmeye değer en iyi filmlerinden biri.

3. Okuyucusunu yok sayan; fildişi kulesinde, kendi dünyasında yaşayan yazarlar türedi son yıllarda. En sade, en güncel kelimeleri kullanmalarına rağmen hiç kimse tarafından anlaşılmayan, işin daha acı tarafı böyle bir düşünceyi küçük gören bu insanların edebiyata ne katkısı olabilir ki? Okura bir mesaj iletemeyen, onu dikkate almayan bir yazarın kendi dönemiyle sınırlı kalacağı bir gerçek.
Yazar bu kişileri aşağıdaki anlatımın özelliklerinden hangisine önem vermedikleri için eleştirmektedir?
a) Yalınlık b) Tutarlılık c) Açıklık
d) Akıcılık e) Duruluk

4. Ankara’nın mimarisiyle ünlü ilçesi Ayaş’ta bir sokak… Sokaktaki tarihi evlerden biri… Badanası solmuş, sıvaları yer yer dökülmüş. Pencere pervazları da soğuğa direniyor; bir bakıma ev sahibi yaşlı kadını andırıyor. Evde yorgun, sahibi de. Ne var ki yaşam sürüyor.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?
a)İzlenimlerini belirtmeye b)Benzetme yapmaya
c)Eksiltili cümleler kullanmaya d)Kişileştirmeden yararlanmaya e)Örnek vermeye

5. Kenar mahalleler, birbirine geçmiş, yaşlanmış tahta evler. Kiminin kaplamaları biraz daha kararmış, kiminin balkonu biraz daha eğilmiş, kimi biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir. Hepsi hastadır, onları seviyorum; çünkü onlarda kendimi buluyorum.
Bu parçadaki anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
a) Betimleme b)Tartışma c)Açıklama
d)Öyküleme e)Örnekleme

6. ………………., bir olayı veya birbiriyle ilişkili olayları yer, zaman ve kişiye bağlı olarak ele alan anlatım tarzıdır. Bu anlatım biçimi roman, hikâye, anı, biyografi, tarih, gezi yazısı gibi türlerde kullanılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Destansı anlatım b) Tartışmacı anlatım
c) Öğretici anlatım d) Açıklayıcı anlatım
e) Öyküleyici anlatım

7. Aşağıdakilerden hangisi emredici bir metin türü değildir?
a) Kanunlar b) Yönetmelikler c) Romanlar
d) Kullanma kılavuzları e) Trafik kuralları
8. Bir gün öğleden sonra, dükkânda, yeni bir kendir yumağından, sapan ipi uzunluğunda parçalar kesiyor, sonra da onlara düzgün birer denizci ilmeği atarak duvarda sıralanmış çivilere takıyordu. O sırada arkasında bir tıkırtı duyup döndü. Açık kapıda silueti beliren normalden küçük bir adam gördü. Konuşmaya başladı, sesi sert değil de az kullanılmaktan paslıydı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Öyküleyici bir anlatım kullanma
b) Görsel öğelerden yararlanma
c) Yorumlamalara yer verme
d) İşitsel öğelerden yararlanma
e) Tanımlamalara yer verme

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır?
a) Yazılarında zaman zaman yalnızlığın izlerini görürsünüz.
b) Ayakkabıcıya ayakkabıları ne zaman alabileceğimi sormadım.
c) Doğulu bir insanın tüm mertliğini taşıyordu arkadaşım.
d) Erken kalkan yol alır, derler bizim oralarda.
e) Güneş dağların ardına çekildi yavaşçacık.

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi işlevi bakımından diğerlerinden farklı ek almıştır?
a) Bu kışı da dağ evinde geçirecekler.
b) Çocuk, en üstteki kalın kitabı istiyordu.
c) Bahçeyi bu duruma ancak beş yılda getirebildi.
d) Onun için her sayı bir şeyler ifade ederdi.
e) Bu adı ona dedesinin bir arkadaşı vermiş.

11. Aşağıdaki cümlelerde yüklem göreviyle kullanılan eylemlerden hangisi bileşik zamanlı değildir?
a) Bilemediği soruları bana sorardı.
b) Çocuklarının halini düşünerek üzülürdü.
c) Gazetesini her gün buradan alırdı.
d) Yemeğin üstünden iki saat geçmeden acıkırdı.
e) Her zamanki gibi sabah da sütü taşırdı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem kipinde anlam kayması vardır?
a) Kardeşim her zaman çikolataya bayılıyor.
b) Sokaktan çok yüklü bir kamyon geçiyor.
c) Yan odada kardeşim şimdi ders çalışıyor.
d) Meyveleri buzdolabına yerleştiriyor.
e) Uzaklardan bir müzik sesi geliyor.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlı değildir?
a) O gitse de rahatça konuşsak.
b) Evin işi bitse de erken çıksam.
c) Rahat bir yer bulsam da uyusam.
d) Karpuz almasa da kavun alsa.
e) Şu hırka bitse de elbiseyi diksem.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bileşik yapıda değildir?
a) Nasıl olduğunu bir türlü öğrenemeyeceğiz.
b) Onu, küçük olduğu için affetmelisin.
c) Bu yağmur kokusunu hiçbir yerde bulamazsınız.
d) İyi bir doktor olabilmek için çok çalışmıştı.
e) Hiçbirimiz hazır değilken bu düşünceyi ortaya attılar.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli eylemdir?
a) Böyle şeyler söylersen utanır çocuk
b) Ömrüm bu tozlu yollarda geçti benim.
c) Problemin ne olduğunu siz de öğrenirsiniz.
d) Arkadaşına küçücük bir sorun yüzünden küsmüş.
e) Gece yarısı uyku sersemi indik trenden.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?
a) Adamlardan biri elindeki şemsiyeyi ağacın dalına asmıştı.
b) “Bakışı çağırır beni uzaktan” adlı şarkıyı söylemek istedi.
c) Çocuk sevgisi onun her zaman çocuk gibi kalmasını sağlayacak.
d) Bilmezler yalnız yaşamayanlar yalnızlık nasıl korku verir insana.
e) Benim doğduğum şehirde eşkıya korkusu vardı.

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ekeylem almamıştır?
a) Bu konuyu daha önce konuşmuştuk.
b) Ona vereceğin cevabı düşünüyorsun galiba.
c) Beni çok severdi büyük babam.
d) Eskiden çok çalışkandı küçük kızım.
e) Annem çok güzel yemek yapardı.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oldurgan fiildir?
a) Eline geçen bu fırsatı kaçırdı.
b) Kitap okumayı bana o sevdirmişti.
c) Elbisemi yeni temizlettim.
d) Bu parçayı sana da okutacağım.
e) Ona bir şarkı daha söylettim.

19. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemelerden hangisi, türce ötekilerden farklıdır?
a) İçin için ağlıyordu şu koca dağlar sanki.
b) O buralardan gidince çoluğu çocuğu ne yapacak?
c) Adamcağız parasını alamayınca söylene söylene gitti.
d) Hasta yatağında zar zor konuşuyordu bizimle.
e) Tas tas içtik, o güzelim yayla sularından.

20. Aşağıdakilerin hangisinde sıfatın adlaşmasına örnek vardır?
a) Vakit geçirmeden buraya gelsin.
b) Bu güzel dağ havasını nereden bulacaksın?
c) İnsanlardan umudunu kesmemelisin.
d) Çalışkanlar, mutlaka başarılı olur.
e) Çocuklar yarın büyür de bizi beğenmez.

21. Küçük bir olayda
Elleri açıp da yalvarmak Tanrı’ya…
Bir okulda bir öğrencinin,
Her küçük sepetten dolayı,
Müdüre gitmesine benzer…
Bu parçada sıfat görevinde kaç sözcük vardır?
a)3 b)4 c)5 d)6 e)7

22. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan deyimlerden hangisi zarf (belirteç) görevindedir?
a) Ondan para isteme, zavallı bugünlerde meteliğe kurşun atıyor.
b) Açık arttırma ile paha biçilmez bir vazo satışa çıkarıldı.
c) Babası çok para canlısı biri, annesi ise aksine eli açık.
d) Bizimki dışarı çıkarken yine iki dirhem bir çekirdek giyinmiş.
e) Onun yürekler acısı halini gördükten sonra uykularım kaçtı.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
a) Soruların kaçıncısında hata varmış?
b) Nasıl bir dünyada yaşamak isterdiniz?
c) Programa kimin çıkacağını söylediler mi?
d) Otomobilin arızası fren sisteminde miymiş?
e) Neden anlamaz insanlar birbirlerini?
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
a) Yazdıklarımın değişik konuları içerdiğini ve eleştirildiğini biliyorum.
b) Bu kadar çok işi bir günde nasıl bitirebildiğime ben de şaşıyorum.
c) Günlük türünün konu ve kullanım alanı genişledi.
d) Anı yazarı, yaşamını anlatırken, başkalarının yaşamına da girer.
e) Onun tek amacı, eserinin başarılı olması ve eserlerine başarılı ün kazandırmaktır.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
a) Yayla nasıl sessiz görünürse, insanı da durgun, vurdumduymaz görünür.
b) Bence, yayla buğdayının, olmayacakmış gibi, ağır ağır yetiştiğini sanıyorum.
c) Sanıyorum yayla, bir büyük ruhun, kendini saklayan bir ruhun boz maskesidir.
d) Yayla, Anadolu’nun yalnız vurur silahı değil, duyar yüreği, özler gözü, ister gönlüdür.
e) Yayla adamı, toprağı gibi dışından sönük, içinden uyanık, duyarlıdır.
Not: Her soru 4 puandır.
Başarılar dileriz.
X B GRUBU CEVAP ANAHTARI X
1 A B C D E 14 A B C D E
2 A B C D E 15 A B C D E
3 A B C D E 16 A B C D E
4 A B C D E 17 A B C D E
5 A B C D E 18 A B C D E
6 A B C D E 19 A B C D E
7 A B C D E 20 A B C D E
8 A B C D E 21 A B C D E
9 A B C D E 22 A B C D E
10 A B C D E 23 A B C D E
11 A B C D E 24 A B C D E
12 A B C D E 25 A B C D E
13 A B C D E X X X X X X
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:
NUMARASI:

DOĞRU SAYISI:

NOT:
www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.