Lise Sınıf Geçme Hesaplama 2024 (9. 10. 11. 12. Sınıf)

2024 Lise Sınıf Geçme Hesaplama Formu
  • Sınıfınız
  • Okul Türünüz
  • Ders Sayısı
Mevcut Alttan Alınan Ders Sayısı
8 Eylül 2023 tarihinde değişen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak hesaplama yapmaktadır.

Hocam çok sağolun sizin sayenizde 100 ortalama ile geçiyorum.😃😃😃😃🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Hocam merhaba 11.sınıfm 5 zayıfım var kalır mıyım

Hocam 11.sınıfım 4 dersten kaldım kalır mıyım peki

Burhan hocam 10.sınıfım 1.donem 5 zayıfım var kalır mıyım çoğu kişi sistem değişti diyor

Reklam

Hocam merhaba yönetmelik değişti ama

Değişen yönetmeliğe göre düzenlendi.

Burhan Hocam 5.sınıfta sınıfı geçmek için kaç almak gerek

Cevap Ekle 💯
* Zorunlu
10000
9-6
Powered by Commentics
LİSE MENÜ
LİSE SINIF GEÇME HESAPLAMA SSS

Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekiyor. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;Tüm derslerden başarılı olan, Başarısız dersi veya dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. Baraj dersi yıl sonu başarı puanı ile geçemezsiniz.

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.