9.sınıf Coğrafya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

ADI VE SOYADI : B
SINIFI- OKUL NO :
YALOVA ANADOLU LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 9.SINIF COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEMİ
2.YAZILI SINAVI B GRUBU
1) Deniz kenarında bulunan K noktası ile 1200 m.
yükseklikte bulunan L noktası arasındaki uzaklık
60 km olduğuna göre eğim % kaç olur?
A) 10 B) 20 C) 5 D) 1 E) 2

2) Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal sistemler
üzerindeki etkisini gösteren bir örnektir?
A) Depremler sonucu kıyı çizgisinin değişmesi
B) Volkanik faaliyetler sonunda tarıma alanlarının
yok olması
C) Ekvator’dan kutuplara doğru bitki türlerinin
değişmesi
D) Keçi yetiştiriciliği nedeniyle ormanların kendini
yenileyememesi
E) Bazı akarsuların akımının yaz mevsiminde azalması,
kış mevsiminde artması

3)

Yukarıdaki şekilde işaretli noktalardan aynı anda
hareket eden araçların hızlarının eşit olduğu kabul
edilirse, başlangıç noktasına en geç hangi araç varır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

4)

Yukarıdaki haritada işaretli X noktasında yerel saat 17.00 iken Y, Z ve M’de yerel saat kaç olur?
Y Z M
A) 17.16 17.16 17.00
B) 16.44 16.44 17.48
C) 17.16 16.00 16.00
D) 16.44 16.44 16.30
E) 16.44 17.16 17.48

5) Zonguldak-Bilecik arası uzaklık 1/ 800.000 ölçekli
bir haritada 50 cm ile gösterilmiştir. Bu iki şehir
arasındaki uzaklık gerçekte kaç km.dir?
A) 1000 B) 600 C) 800
D) 400 E) 200
6)

Yukarıda verilen izohips haritaları sırasıyla aşağıda
verilen yer şekillerinden hangisine aittir?
I II II IV
A) Falez Delta Doruk Vadi
B) Delta Delta Doruk Haliç
C) Haliç Vadi Doruk Delta
D) Haliç Boğaz Vadi Falez
E) Vadi Haliç Delta Doruk

7) 40° Doğu boylamında yerel saat 13.00 iken, yerel saati
11.00 olan yerin boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10° Doğu B) 25° Doğu C) 25° Batı
D) 10° Batı E) 70° Doğu

8) I. 10º paraleli 30º paralelinden daha uzundur.
II. 40º paraleli 20º paraleline göre ekvatora daha
yakındır.
III. En uzun paralel ekvatordur.
IV. İki paralel arası mesafe kutuplara doğru
gidildikçe daralır.
V. 60º Kuzey ve 60º Güney paralellerinin dönüş
hızı aynıdır.
Paralellere ait yukarıdaki özelliklerin hangileri yanlıştır?
A) I ve II B) II ve III C) IV ve V
D) III ve V E) II ve IV

9) Aşağıdakilerden hangisi eş yükselti eğrilerinin
özelliklerinden biri değildir?
A) Eş yükselti eğrileri,iç içe kapalı eğrilerdir.
B) Her eğri kendinden daha az yükseklik gösteren
eğriyi çevreler.
C) Eş yükselti eğrilerinin sık geçtiği yerler dik
yamaçları gösterir.
D) Eş yükselti eğrilerinin en ortasındaki nokta
zirveyi gösterir.
E) Deniz ile karanın birleştiği kıyı çizgisi , 0 metre
eş yükselti eğrisi olarak kabul edilir.

10) Kuzey yarım kürede ilkbahar 92, yaz mevsimi 94,
sonbahar 89 , kış mevsimi ise 90 gün yaşanır.
Mevsim sürelerindeki bu farklılığın temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yörüngenin elips şekli B) Yıllık hareket
C) Günlük hareket D) Eksen eğikliği
E) Dünya’nın şekli

11) Aşağıdakilerin hangisi coğrafya’nın doğal sis¬temler
bölümünden biri değildir?
A) Klimatoloji B) Hidrografya
C) Jeomorfoloji D) Kartografya
E) Nüfus ve Yerleşme

12)

Dünya’nın şekildeki konumda olduğu tarih için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yengeç Dönencesi’nde öğle vakti gölge oluşmaz.
B) Türkiye en kısa geceyi yaşar.
C) Aydınlanma Çemberi kutup dairelerinden geçer.
D) Güney Yarım Küre’de uzun geceler yaşanır.
E) Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi
başlar.

13)

Yukarıdaki çizik ölçeğin kesir ölçek olarak değeri aşağıdakilerden hangisidir? (Çizik ölçeğin boyu 4cm dir.)
A) 1/ 1.500.000 B) 1/ 400.000
C) 1/ 8.000.000 D) 1/ 1.000.000
E) 1/ 2.000.000

14) Aynı meridyen üzerinde yer alan D noktası A noktasının
6105 km. kuzeyindedir. A merkezi Ekvator üzerinde
olduğuna göre merkezi D merkezi hangi paralel
üzerinde bulunur?
A) 18º Kuzey B) 55º Kuzey C) 46º Kuzey
D) 81º Güney E) 55º Güney

15) Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliği
değildir?
A) Paydası 500.000 den büyüktür
B) Geniş alanları gösterir
C) Küçültme oranı azdır
D) Ayrıntıyı gösterme gücü azdır
E) Atlaslar ve duvar haritaları bu türdendir
16) • Dünya’nın ekseni ekliptiğe 23° 27′ eğiktir.
• Dünya, Güneş etrafında dolanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen olguların sonuçlarından biri değildir?
A) Sıcaklığın yıl boyunca değişmesi
B) Gölge boylarının yıl boyunca değişmesi
C) Yerel saat farklarının oluşması
D) Gündüz suresinin yıl boyunca değişmesi
E) Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasına dik
düşmesi

17) Aşağıdaki izohips haritasında gösterilen A- B
noktaları arası yükselti farkı kaç metredir?

A) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) 500

18) 21 Mart tarihi ile ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla gelir.
B) Ekvator’daki cisimlerin öğle vakti gölgesi oluşmaz.
C) Türkiye’de en uzun gece yaşanır.
D) Sinop’ta gündüz süresi, Antalya’dan daha kısadır.
E) Kuzey kutup dairesinde 24 saat gece yaşanır.

19) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin sonuçlarından
biri değildir?
A) Gece ve gündüz sürelerinin yıl boyunca sürekli
değişmesi
B) Dünya’nın yarısının aydınlık, yarısının karanlık
olması
C) Harita çiziminde hatalar meydana gelmesi
D) Yer çekiminin kutuplarda fazla, Ekvatorda
az olması
E) Güneş ışınlarının düşme açısının Ekvatordan
kutuplara doğru değişim göstermesi

20) Ölçeği 1 / 500.000 olan bir haritada 5 cm2 gelen
gölün alanı, gerçekte kaç km2’ dir?
A) 125 B) 25 C) 250 D) 75 E) 750
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


3 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.