12.sınıf coğrafya 1.dönem 1.yazılı soru ve cevapları 2017-2018

ÜRGÜP ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017-2018  ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 12. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI


Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (2 PUAN)

1) ……………  Yer’e en yakın katman olup atmosferdeki gazların % 75’ini bulundurur.
2) Herhangi bir yerin ya da yamacın Güneş’e göre konumuna ……………  denir.
3) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık değerleri azalır. Bu duruma …………… etki­si denir.
4) Hava Küre’yi coğrafyanın alt dallarından ……………………. bilimi inceler.
5) Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru esen yatay hava akımlarına …………… denir.
6) İnsan ve insanların oluşturduğu unsurların dışında kalan (bulut, toprak, ağaç vs.) her şey …………… …………… olarak adlandırılır.
7) …………… ikliminde sıcaklık ortalaması bü­tün yıl boyunca 0 °C’nin altındadır.
8) …………… genellikle kış aylarında şiddetli soğumanın etkisiyle havanın temas ettiği yü­zeylerde buz kristalleri şeklindeki yoğuşması ile oluşur.
9) Türkiye, başlangıç meridyeninin ……………………. kalır.
10) Silindir projeksiyonla çizilmiş bir dünya haritasında ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe …………………. oranı artar.
11) Atmosferdeki su buharının yükseklerde yoğunlaşması sonucu, gökyüzünde asılı halde bulunan su damlacıklarına …………… denir.
12) 1 m3 hava içinde bulunan su buharının gram olarak ağırlığına …………… …………… denir.
13) Yeryüzü şekillerini (dağlar, ovalar vb.) …………………… haritalar gösterir.
14) Aynı meridyen üzerinde bulunan tüm noktaların ………………………………… aynıdır.
15) Doğa; Atmosfer, Litosfer ……………  ve Hidrosfer olarak dört temel unsurdan oluşan bir bütündür.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanların yanına Y harfini yazınız. (1 PUAN)

(    ) 1) Dağ, ova ve vadi gibi yer şekilleri litosferi oluşturan başlıca unsurlardır.
(    ) 2) Coğrafi olayların neden ve sonuçlarını dağılım ilkesi inceler.
(    ) 3) Yer şekillerinin oluşumunda etkili olan iç ve dış kuvvetleri hidrografya bilimi inceler.
(    ) 4) İki meridyen arası uzaklık her yerde birbirine eşittir.
(    ) 5) Harita uzunluğunun gerçek uzunluğa oranı haritanın ölçeğini verir.
(    ) 6) Haritalardaki hata payını tamamen ortadan kaldırmak olanaklıdır.
(    ) 7) Subtropikal iklim, 30° -40° enlemleri arasın­daki 1000 metreden daha yüksek alanlarda görülür.
(    ) 8) Ekvatoral iklimde her mevsim yağışlı ol­makla birlikte, ekinoks tarihlerinde yağış maksimum düzeye erişir.
(    ) 9) Alçalıcı hava hareketlerinin olduğu yerlerde bol miktarda yağış meydana gelir.
(    ) 10) Kutuplardan kaynaklanan akıntılar, soğuk su akıntısı özelliğinde olup, geçtiği kıyılarda sıcaklığı düşürür.

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


5 + 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.