lise 2 coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2015

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Söke Bağarası Ç.P.L. Coğrafya 10 Dersi
10/B Sınıfı 2.Dönem 2.Sınav Sorularıdır
A-Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız (Her sorunun tam doğru cevabı 8 puandır)
1-Ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden biri olan aktif nüfus oranı ve aktif nüfusun faaliyet kollarına göre
dağılımında belirleyici olan faaliyet kollarını yazınız.

2-Bir bölgede kadın ve erkek nüfus arasındaki farkı hangi faktörler etkiler?

3-GAP bölgeye ne gibi yenilikler getirmiştir?

4-Menteşe Yöresi,sıcaklık ve yağış şartları uygun olmasına rağmen az nüfuslanmıştır.Neden?

5-Dağınık kır yerleşmelerinin özelliklerini maddeler halinde yazınız.

B-Aşağıda Boş Bırakılan Yerleri Doldurunuz (Her sorunun tam doğru cevabı 2 puandır)
1-Tarım arazisinin geniş, su kaynaklarının sınırlı olduğu yerlerde …………….. yerleşmeler yaygındır.
2-Yerleşmenin yükselti sınırının Akdeniz kıyılarında fazla olmasının nedeni …………….dır.
3-Türkiye’deki sıcak su kaynaklarının dağılışı…………………………….. ve ..……………….
alanlarla paralellik gösterir.
4-Beslenme kaynaklarının fazla, buharlaşmanın az olduğu denizlerde …………………. oranı düşüktür.
5-………………….. ,art bölge, ekonomik olarak limanı besleyen, limanla etkileşen alandır.
6-Batı ve Güneydoğu Toroslar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da genellikle çobanların çadırlarından oluşan
geçici yerleşmelere ……….. denir.
7-Kırsal nüfusun geçimi önemli ölçüde ……………….. ve …………………dayanmaktadır.
8-Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe akarsuların …………………artar.
9-Bir akarsuyun kollarıyla beraber sularını topladığı bölgeye ……..………………….. denir
10-Cumhuriyet döneminde ilk kapsamlı nüfus sayımı …………… yılında yapılmıştır.

C-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna “D” yanlış olanların sonuna “Y” koyunuz.
(Her sorunun doğru cevabı 2 puandır)
1-Karstik kaynaklar nüfusun dağılışını etkiler. ( )
2-Ülkemizden 1960-1965 yıllarında yurt dışına çalışmak için işçi gitmesi nüfus artışında yavaşlamaya neden
olmuştur. ( )
3-İnsanların doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına yerleşme denir. ( )
4-Büyük Çekmece Gölü volkanik set gölüdür. ( )
5-Kıyı Ege’nin yerleşme şekli dağınıktır. ( )
6-Ülkemizde gittikçe doğum ve ölüm oranlarında bir düşüş gözlenmektedir. ( )
7-Türkiye’nin bütün baraj göllerinde kültür balıkçılığı yapılır. ( )
8-Bir bölgede doğum oranı az olduğu halde, nüfusun hızla çoğalmasının nedeni diğer bölgelerden göç
almasıdır. ( )
9-Türkiye’deki akarsuların akım ve rejim özelliklerinin farklılık göstermesinin en önemli nedeni değişik iklim
koşulları ve yer şekilleridir. ( )
10-İskenderun’un gelişmesinde bu şehrin bir liman şehri olmasının önemi büyüktür. ( ) www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

“lise 2 coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2015” üzerine bir yorum

  1. 10.sınıf coğrafya 2.dönem 2.yazılı soruları varda acaba cevapları da var mi? Varsa söyler misiniz ben bulamadım da buarada sorular süperrrr

    Cevapla

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


43 + = 49

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.