Türkiye’nin Matematik ve Özel Konumunun Özellikleri

TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMUNUN SONUÇLARI Kuzey Yarımküre’nin Orta Kuşağı’nda yer alır. Başlangıç Meridyeni’nin (Greenvvich) doğusundadır. En kuzeyi (42° Kuzey) ile en güneyi (36° Kuzey) arasındaki kuş uçuşu uzaklık, yak­laşık 666 km’dir (42° – 36°=6° 6×111 =666 km). En doğusu (45° Doğu) ile en batısı (26° Doğu) arasında, 76 dakikalık zaman farkı vardır (45°-26°= 19° 19×4’=76′). Orta … Devamını oku…

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Divan edebiyatının terk edilmesinden sonra teşekkül eden Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Millî Edebiyat adlarıyla anılan edebiyat tarzları vasıtasıyla oluşturulan zemin üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet devri edebiyatının ilk dönem eserleri değişen siyasî, sosyal ve kültürel çerçevenin etkilerini taşır. Dildeki sadeleşme hareketi artık yerleşmiştir.Aruz bırakılarak hece kullanılmıştır. Şiirde ve düz yazıda toplumun … Devamını oku…

Romantizm

Klâsisizme tepki olarak, 19. yüzyılın birinci yarısında (1830’lu yıllar) İngiltere’de ortaya çıkmış ve bütün Avrupa’da, özellikle Fransa, İngiltere ve Almanya’da çok gelişmiştir. Klâsik akımın bütün kural ve şekilleri kırılmıştır. Klâsisizmin aksine duygulara, hayallere, içgüdülere ve tutkulara aşırı derecede yer verilmiştir. Dilde ve ifadede serbest davranılmış, sanatlı ve süslü bir dil kullanılmıştır. Dilde de konuda olduğu … Devamını oku…

Türk Denizciliği’ne Tarihsel Bir Bakış

Orta Asya’da kara hakimiyeti stratejilerine Dayalı olarak varlıklarını sürdürmüş olan Türk Devlet ve Topluluklarından farklı olarak, Coğrafi durumu ve iklim şartları böylesine güzel bir deniz ülkesini yurt edinebilmiş atalarımız, gelecek nesilleri, Anadolu’yu vatan olarak seçmekle ödüllendirmişlerdir. Selçuklular; Marmara Denizi, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’e ulaşarak, deniz ve Anadolu gerçeği ile yaşamaya Başlamışlar, denizci devlet … Devamını oku…

Hücre zarı özellikleri ve görevleri

Hücre zarı özellikleri ve görevleri Hücreyi çepe çevre kuşatır Yağ-protein ve karbonhidrattan oluşur.Temel yapı yağdır. Hücreye şekil verir Hücreyi dış etkilerden korur Bazı organelleri oluşumunda rol alır(E.R.,Golgi, vb.) Madde alış verişini kontrol eder Hücrelerin birbirini ve kimyasalları tanımasını sağlar. Çok hücrelilerde hücrelerin birbirine bağlanmasını sağlar Not:Hücre ve organel zarlarında özel enzimler,pigmentler,elektron taşıma sistemi ve taşıyıcı … Devamını oku…

Avrupada Feodalizm ve Sosyal Sınıflar

Roma İmparatorluğu ikiye bölündükten sonra zayıf kısım olan Batı Roma İmparatorluğu kısa zaman içinde yıkıldıktan sonra yerine krallıklar kurulmuştur. Birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışan krallıklar anlaşamazlar ve böylece avrupada feodalite rejiminin doğmasına zemin oluştururlar. Avrupadaki Kavimler Göçü sonucunda meydana gelen karışıklıklar nedeniyle zayıf halk ve büyük toprak sahipleri, kendilerine güvende hissetmedikleri için ve hayatlarını devam ettirebilmek … Devamını oku…

Magna Carta

Image via Wikipedia -İngiltere Kralı Yurtsuz John, Fransa Kralı II. Philip’e karşı giriştiği mücadelede başarısız olmuştu. -John bu başarısızlığını gidermek için, vergileri artırmış, ayrıca İngiliz soylularına ait bir takım ayrıcalıkları kaldırmaya kalkışmıştı. -Soyluların ayaklanması üzerine iç isyandan korkan Kral John, soylulara bir takım imtiyazlar vermek zorunda kalmıştı. 1215’te ilan edilen fermanda : 1. Kral halkın … Devamını oku…