Tagged: Turkey

Dünyadaki Önemli Su Yolları

Dünyadaki Önemli Su Yolları

PANAMA KANALI Panama Kanalı, Orta Amerika’nın güney ülkesi Panama topraklarında yer alır ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’unu birbirine bağlayan su yoludur. SÜVEYŞ KANALI Osmanlı İmparatorluğu tarafından yaptırılmıştır.  Hatta, bitiminden sonra Fransaya bugünkü ünlü...

Sosyolojinin Diger Bilimlerle Iliskisi

Sosyolojinin Diger Bilimlerle Iliskisi

Sosyoloji ve Tarih : Tarih bilimi, toplumlarin ortaya çikisi, gelisimi, dagilmasi, çözülmesi gibi geçmiste olup biten toplumsal olaylari belgelere dayanarak inceler. Içinde yasadigi toplumsal yapiyi anlamaya çalisan sosyolog, mutlaka arastirmasinin bir yerinde bu toplumsal...

Atatürk’ün Çocukluğu

Atatürk’ün Çocukluğu

Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Ali Rıza Efendi, önceleri gümrük memurluğu yapıyordu. Daha sonra bu görevinden ayrıldı ve kereste ticaretiyle uğraşmaya başladı. Zübeyde Hanım; zeki, sağduyulu,...

Yedi Meşaleciler

Yedi Meşaleciler

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞI Fecr-i Âti edebi topluluğundan sonra 1928 yılında Yaşar Nabi Nayır, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray, Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok gibi biri...

Beş Hececiler (Hecenin Beş Şairi)

Beş Hececiler (Hecenin Beş Şairi)

Şiire 1. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında başlayan, Mütareke yıllarında şöhret kazanan hececiler, Anadolu’yu ve vasat insan tipini şiire soktular. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri başlıca konulardır. Hecenin bu beş...

Cumhuriyet Edebiyatı Genel Özellikler-Akımlar-Şairler-Yazarlar

Cumhuriyet Edebiyatı Genel Özellikler-Akımlar-Şairler-Yazarlar

* Aruz ölçüsü bırakılmıştır. Serbest ölçü ve hece ölçüsü kullanılmıştır. * Dilde sadeleşme hareketi başarıya ulaşmış ve İstanbul Türkçesi esas alınmaya başlanmıştır. * Edebiyatımız İstanbul aydınlarının tekelinden kurtulmaya başlanmıştır. Anadolu’dan aydın yetişmeye başlamıştır. *...

Tanzimat dönemi edebiyatın oluşumu

Tanzimat dönemi edebiyatın oluşumu

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATIN OLUŞUMU Tanzimat Edebiyatı, bir kültür ve siyasi hareketin sonucu olarak ortaya çıkmış bir edebi akımdır. 3 Kasım 1839’da Reşit Paşa tarafından ilan edilen ve Gülhane Hattı Hümayunu da denilen yenileşme beratının...

Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı

TANZİMAT FERMANI (TANZİMAT-I HAYRİYE) (GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU) – 3 KASIM 1839 Tanzimat Fermanını, Londra elçiliğinden Dışişleri Bakanlığına getirilen “Mustafa Reşit Paşa” hazırlamıştır. Ferman, Topkapı sarayının Gülhane bahçesinde, padişah, sadrazam, yabancı devletlerin elçileri, patrikler, büyük...

Sanat ve Zanaat arasındaki fark ve benzerlikler

Sanat ve Zanaat arasındaki fark ve benzerlikler

Sanatla zanaatın çakıştığı yerler olmakla birlikte ki bunlar yaratıcılık ve ustalığın bir arada olduğu durumlardır, genellikle sanat ve zanaat bir birinden rahatlıkla ayrılabilir. Ama nedense insanlar zanaatkâr olmak yerine hep sanatkâr olmayı tercih ederler....

Türkiye’nin tarihi ve doğal varlıkları

Türkiye’nin tarihi ve doğal varlıkları

ALTINBEŞİK DÜDENİ Dünyanın en ilginç mağaralarından birisidir. Toros Dağlarının altındaki bu ilginç yeraltı Dünya’sını görmek için özel hazırlık ve gereçler gereklidir. Yer altında çok sayıda mağara ve göl vardır. Bu göllerin su seviyeleri farklı...

Teknolojik Gelişmelerin Ekonomiye Katkıları

Teknolojik Gelişmelerin Ekonomiye Katkıları

Teknolojinin tanımı Teknoloji terimi konusunda genel kabul görmüş bir tanım olmamakla birlikte en basit ve dar tanımıyla teknoloji:Bir mal veya hizmetin üretim için gerekli ve uygulanan bilgi ve deneyimdir. Daha geniş kapsamlı tanımıyla teknoloji:Malların...

Astek

Astek

Aztekler bugünkü orta Meksika bölgesinde 14. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış bir Orta Amerika halkıdır. Zengin bir mitoloji ve kültürel mirasa sahip Azteklerin başkenti, günümüzde Ciudad de Mexico’nun bulunduğu Texcoco Gölü’nün ortasında yer alan...