Dünyadaki Önemli Su Yolları

PANAMA KANALI Panama Kanalı, Orta Amerika’nın güney ülkesi Panama topraklarında yer alır ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’unu birbirine bağlayan su yoludur. SÜVEYŞ KANALI Osmanlı İmparatorluğu tarafından yaptırılmıştır.  Hatta, bitiminden sonra Fransaya bugünkü ünlü Özgürlük Heykeli kanalın girişine konulmak üzere sipariş edilmiştir, lakin Osmanlı nın elinden çıkması sebebi ile bu heykel de Birleşik Devletlere hediye … Devamını oku…

Atatürk’ün Çocukluğu

Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Ali Rıza Efendi, önceleri gümrük memurluğu yapıyordu. Daha sonra bu görevinden ayrıldı ve kereste ticaretiyle uğraşmaya başladı. Zübeyde Hanım; zeki, sağduyulu, sağlam karakterli, gelenek ve göreneklerine bağlı bir hanımefendiydi. Mustafa Kemal’in en iyi şekilde yetişmesi için anne ve babasının çok büyük katkıları … Devamını oku…

İstanbul’un ingilizler tarafından işgali

15 Mart’ ta İstanbul’daki İtilaf kuvvetleri 150 Türk aydınını yakalatmış ve ertesi gün de şehir fiilen ve resmen askeri işgale maruz kalmıştır. İstanbul’ un işgalini, Mustafa Kemal Paşa’ nın Anadolu’ da kuvvetlenmesi sonucu bir baskı ve müeyyide şeklinde de görmek mümkündür. 18 Mart’ ta ise İngilizler, Meclisin etrafını makineli tüfeklerle sararak, toplantı halinde bulunan bu … Devamını oku…

Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) Döneminde Hikâye ve Roman

Servet-i Fünûn Hikâyeciliği Servet-i Fünûn döneminde hikâyede büyük gelişme yaşanır. Tanzimat’la edebiyatımıza giren hikâyenin olgun örnekleri bu dönemde verilir. Şiirde olduğu gibi hikâyede de bireysel konular işlenir. Servet-i Fünûn neslinin “içe dönük, karamsar” bakışı bu hikâyelere de sinmiştir. Kimi hikâyelerde istanbul dışında geçen olaylara de yer verilmekle birlikte hikâyelerde mekân genellikle İstanbul’dur. Yazarlar realizmin etkisiyle … Devamını oku…

TBMM’nin Açılması-2 (23 Nisan 1920)

Image via Wikipedia Mustafa Kemal, Milleti temsil edecek bir meclis oluşturmak için çalışmalara başlamış, İstanbul‘daki milletvekillerinin de Anadolu’ya geçmesini sağlamıştır. Boş kalan milletvekillikleri seçimle dolduruldu. 23 Nisan 1920’de Meclis Ankara’da açıldı. Böylece Amasya Genelgesi’nde de belirtildiği gibi milletin, geleceği ile ilgili kararları kendisinin alabileceği bir meclis açılmış oluyordu. Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Başlangıçta Kurucu … Devamını oku…

Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelmesi (27 ARALIK 1919)

İstanbul‘da toplanacak Meclis-i Mebusan’ın çalışmalarını daha yakından takip edebilmek amacıyla Temsil Heyeti Anka­ra’ya gelir. Bu iş için Ankara‘nın seçilmesinin nedenleri: Milli Mücadele’de en önemli cephe olan Batı Cephesi’ne yakın olması. Ulaşım ve haberleşme imkanlarının fazla olması. Anadolu’nun ortasında merkezi bir konumda bulunması. İç kesimlerde olması nedeniyle güvenlikte olması. Bu arada seçimler de yapılıyordu birçok yerde … Devamını oku…

Sivas Kongresi (Önemi ve Sonuçları)

Kongrenin toplanmasını engellemek amacıyla Fransızlar ve Osmanlı yönetimi bazı önlemler almışlardı. Elazığ valisi Ali Galip’te kongreyi basmakla görevlendirilmişti. Ancak başarılı olamadılar. Kongre’de, Erzurum‘da alınan kararlar aynen kabul edilmiştir. Erzurum Kongresinden farklı olarak tüm ülkeden delegeler katılmıştır Bundan dolayı milli bir kongre niteliği vardır. Başlıca kararlar: 1.  Milli sınırlar ve Misak-ı Milli‘nin esasları tespit edilmiştir. 2. … Devamını oku…

Erzurum Kongresi-2 (Önemi ve Sonuçları)(23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin ısrarı ile kongreye katılmayı kabul etti. Kongrenin amacı; Ermeni ve Rumlara karşı nasıl bir strate­ji izleneceğini belirlemekti. Kongreye; Erzurum, Trabzon, Sivas, Bitlis ve Van illerini temsil eden 54 temsilci katıldı. Elazığ, Diyarbakır ve Mardin vali­leri temsilcilerini kongreye göndermediler. Kararlar: 1. Milli sınırlar içinde vatan bir … Devamını oku…

Ortak Miraslar ve Ortak Özellikleri

Miras, nesilden nesile gelecek kuşaklara aktarılan maddi ve manevi her şeydir. Düşünce, sanat ve edebiyat ürünü, doğal zenginlikler, tarihi eserler ve bilim insanlığın ortak mirası olarak değerlendirilir. Bilimsel, sanatsal ve teknolojik ürünler sadece ortaya çıktığı toplumun değil, bütün insanlığın malıdır. Bir toplumda ortaya çıkan ürünler, kültürler arası etkileşim yoluyla bütün toplumlara yayılır. Bu nedenle ürünler … Devamını oku…

Türkiye’nin Matematik ve Özel Konumunun Özellikleri

TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMUNUN SONUÇLARI Kuzey Yarımküre’nin Orta Kuşağı’nda yer alır. Başlangıç Meridyeni’nin (Greenvvich) doğusundadır. En kuzeyi (42° Kuzey) ile en güneyi (36° Kuzey) arasındaki kuş uçuşu uzaklık, yak­laşık 666 km’dir (42° – 36°=6° 6×111 =666 km). En doğusu (45° Doğu) ile en batısı (26° Doğu) arasında, 76 dakikalık zaman farkı vardır (45°-26°= 19° 19×4’=76′). Orta … Devamını oku…

Abdülhak Şinasi HİSAR

Eserlerinin genel konusu anılarıdır,Sanatlı uzun cümleleri vardır. Eserle- rinde mekan olarak İstanbul’u seçmiştir,eski İstanbul köşkleri,sazendeleri, Yalıları,paşaları,beyleri,geceleri eğlenceleri ve mehtaplı geceleri Boğaziçi gezintileri vb. Mensur şiir alanında önemli isimlerden birisidir. Yazar günlük hayatında çok titiz olduğu için mikrop kapma korkusuyla yaşamış,çiğ olduğu için meyveleri bile yememiş ve başkasının yatağında hiçbir zaman yatmamıştır.Bu titizlik edebiyatına da yansımış … Devamını oku…

Türkiye’de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler

Türkiye’de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır: 1. Fiziki Faktörler a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun değildir. b. Yerşekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşeli plâ-tosu, Menteşe yöresi … Devamını oku…

Türkiyede Bölgelere Göre Nüfus Dağılışı (Yoğunluğu)

Türkiye’deki coğrafi bölgeler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır. Bu farklarin oluşmasında fiziki faktörler (iklim özellikleri, yerşekilleri, toprak özellikleri) ve beşeri faktörler (sanayileşme, tarım, yeraltı kaynakları, turizm, ulaşım) önemli rol oynarlar. Nüfusun en yoğun olduğu bölge Marmara Bölgesi en seyrek olduğu bölge de Doğu Anadolu Bölgesidir. Marmara’nın kalabalık bir nüfusa sahip olmasında … Devamını oku…

Türk Denizciliği’ne Tarihsel Bir Bakış

Orta Asya’da kara hakimiyeti stratejilerine Dayalı olarak varlıklarını sürdürmüş olan Türk Devlet ve Topluluklarından farklı olarak, Coğrafi durumu ve iklim şartları böylesine güzel bir deniz ülkesini yurt edinebilmiş atalarımız, gelecek nesilleri, Anadolu’yu vatan olarak seçmekle ödüllendirmişlerdir. Selçuklular; Marmara Denizi, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’e ulaşarak, deniz ve Anadolu gerçeği ile yaşamaya Başlamışlar, denizci devlet … Devamını oku…